Pedaalkracht

Weg met het gazon

 • Weg met het gazon
 • Prairietuinen, regentuinen, puintuinen en beestentorens

  Een tuin heeft vaak weinig of niets met natuur te maken. Een gazon omzoomd met strak gesnoeide planten trekt nauwelijks dieren of insecten aan, vraagt veel onderhoud en heeft bestrijdingsmiddelen, kunstmest en drinkwater nodig.

Kleine windturbines

 • 40 windturbines getest
 • 40 kleine windturbines getest: veel geld voor weinig energie

  Voor wie nog niet overtuigd is van de zinloosheid van kleine windturbines in een stedelijke omgeving: hier zijn de resultaten van twee recente praktijktests in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Beide tests vullen elkaar door een verschillende aanpak zeer goed aan, en laten overtuigend zien dat kleine turbines in bijna alle gevallen zowel vanuit financieel als ecologisch oogpunt een zeer slecht idee zijn.

De Étoile du Nord

 • Etoile du nord
 • Bijna even snel als de Thalys, maar veel goedkoper

  Zonder het elimineren van de bestaande alternatieve route zou de hogesnelheidstrein tussen Parijs, Brussel en Amsterdam een commerciële flop zijn geweest. De voorganger van de Thalys was bijna even snel en veel goedkoper.

Transportgeschiedenis

 • De chinese kruiwagen
 • Het geniale ontwerp van de Chinese kruiwagen

  Terwijl de Europese kruiwagen enkel werd ingezet voor het vervoer van vracht op zeer korte afstand, was de Chinese kruiwagen eeuwenlang een universeel voertuig voor het transport van zowel goederen als passagiers op veel grotere afstanden.

Bankieren moet weer saai worden

 • Machtsgreep van wall street
 • De machtsgreep van Wall Street: niet politici, maar bankiers regeren de wereld

  De financiële wereld is op twintig jaar tijd veranderd van een relatief eenvoudig en nuttig systeem in een hightech monster dat niet langer het algemeen belang dient.

  Financiële ingenieurs hebben door middel van complexe en ondoorzichtige instrumenten een frauduleus piramidespel opgezet. Wij betalen de rekening.

Microchips

Spitstechnologie uit grootvaders tijd

 • Industriele windmolen
 • Geschiedenis (en toekomst?) van de industriële windmolen

  In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw, decennia nadat de stoommachine windkracht overbodig had gemaakt, bleven Nederlandse onderzoekers koppig de toen al erg gesofistikeerde traditionele windmolen verder verbeteren.

Toerisme

 • Barcelona tourism 5
 • Citytrips maken Europese steden onleefbaar

  Het vliegverkeer groeit zo snel dat het al onze andere inspanningen om transport te verduurzamen teniet doet. Maar een hoog verbruik van fossiele brandstoffen is niet het enige kwalijke gevolg van het moderne, snelle toerisme.

  Spotgoedkope vliegreizen en city-trips maken steeds meer Europese steden onleefbaar. In populaire steden worden de lokale bevolking en handel verdreven, en verandert een groot deel van de stad in een themapark dat exclusief is gericht op het toerisme.

Insectenvlees

Thermische zonne-energie

 • Zon
 • Draait de industrie straks op geconcentreerd zonlicht?

  De discussie over hernieuwbare energie is vrijwel volledig gericht op de productie van elektriciteit. Maar de energie die we het meest nodig hebben, is warmte. Alle industriële activiteit - inclusief de fabricatie van zonnepanelen en windturbines - zou kunnen gebeuren door middel van spiegels en zonlicht.

Geschiedenis

Mobiliteit

 • Europa zoekt vrachtfietsers
 • Europa zoekt vrachtfietsers (m/v)

  De vrachtfiets is in de stad minstens even snel als de bestelwagen en veel goedkoper in gebruik. Dat geeft een sterke economische impuls om de bestelwagen aan de kant te laten. Ook voor het verlenen van diensten biedt de vrachtfiets een aantal belangrijke economische voordelen.

Tuinbouw

 • </a><br /></li>
							<li class=De Chinese zonnekas: een alternatief voor de glastuinbouw?

  De Chinese zonnekas past het principe van de passiefwoning toe op de groentenkweek. Terwijl onze volledig glazen tuinbouwkassen enorm veel warmte verliezen, doet de zonnekas er alles aan om de zonnewarmte vast te houden.

  In China wordt op zeer grote schaal gebruik gemaakt van de zonnekas, waarmee het mogelijk is om zelfs bij vriestemperaturen groenten te kweken met alleen maar zonne-energie.

Maak alles zelf

 • Maak alles zelf2
 • Online handleidingen en instructies voor lowtech doe-het-zelvers

  Zelf bier brouwen of voedsel inblikken? Op eigen houtje zonnepanelen of een windturbine in elkaar knutselen? Een fietskar monteren, een aarden huis bouwen of je eigen bakstenen fabriceren? Koken en voedsel bewaren zonder elektriciteit? Wat je ook zelf wil maken, de handleiding ervoor staat op het internet. Een overzicht.

Thermisch ondergoed

 • Thermisch ondergoed
 • Isolatie: eerst het lichaam, dan het huis

  Moderne thermische onderkleding kan ervoor zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en sex-appeal in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de kostprijs nihil.

Advertentie

 • Beslist

  Beslist.be is het grootste online winkelcentrum van België

« Links en updates (oktober 2010) | Hoofdmenu | Kies het volgende artikel op Lowtech Magazine »

25 oktober 2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan

(1)

produktie van hernieuwbare materialen dan ?
die kunnen na gebruik zelfs omgezet worden in hernieuwbare energie.
maar dan kom je waarschijnlijk bij kwantiteit uit en concurrentie met grond en water voor biodiversiteit en voor voedsel.
of zak je dan qua energie en materiaal beschikbaarheid terug tot zelfs pré industriele revolutie ?
mits wat andere vormgeving en betere rekentechnieken zakken we dus gewoon terug doorheen de tijd tot de boel terug in evenwicht is. niks nieuws : dat voorspelde het rapport van de club van Rome in de jaren '70 ook al.
die jaren '50, is dat ook met het bevolkingsaantal uit die tijd ? misschien eens een post wijden aan de vroegere low tech methodes van controle der bevolkingsaantal (honger, ziektes, koude, oorlog, slavernij, kloosters, concentratiekampen, ... ), daar was de vroegere mens vast erg inventief in ... mogelijks zitten er zelfs een paar humanere bij.

Sietz Leeflang

(2)

De tijd, dat je waarschuwingen en constateringen zoals die van André Diederen nog kan afdoen met het etiket 'doemdenken' is voorbij. Ten opzichte van de onderzoekers en denkers die ons zo de 'nieuwe kleren van de keizer' tonen past dankbaarheid en erkentelijkheid. De vraag is echter op welke wijze de overgrote massa van de mensheid, die zich totaal niet bewust is van de precaire situatie waarin onze kapitalistisch/technische maatschappij zich bevindt (en het lijkt dat dit ook voor de overgrote meerderheid van onze nieuwbakken politici geldt) hiervan kennis zou moeten krijgen.

Democratische machten blijken niet meer in staat tot enige bijsturing. De door Diederen en anderen aangekondigde schaarsten zullen vooral en dan als eersten de allerarmsten treffen en de kloof tussen arm en rijk zal vergroot worden op een wijze waartoe zelfs het neokapitalisme niet in staat leek. Van de moderne massamedia die vooral amusement gelardeerd met reclameboodschappen brengen hoeven we weinig heil te verwachten.

Wat blijft ons anders over dan te proberen voorbereid te zijn? Allereerst op snel stijgende energieprijzen. Vervolgens op snel stijgende voedselprijzen (die nu belachelijk laag zijn en een afspiegeling zijn van de gevaarlijke onderwaardering die de moderne industriestaat heeft voor de landbouw, die de basisproducten voor ons voedsel tegen afbraakprijzen aan de voedingsmiddelengiganten en de supermarktketens mag afstaan).

Voorbereid zijn zal vermoedelijk betekenen te moeten erkennen, dat we terugmoeten naar een beduidend beperktere schaalgrootte, afstand moeten nemen van het groeidenken en de menselijke maat in ere moeten herstellen. Dat zal betekenen, dat ook weer meer lichamelijke inspanning vereist zal zijn (bijvoorbeeld: meer fietsen in plaats van autorijden, maar ook: meer inzet van menskracht in de landbouw, die bij de komende hoge energieprijzen afstand zal moeten doen van kunstmest, pesticiden, zware machines en verre transporten. De landbouw zal door regionalisering meer (en beter betaalde!) arbeidsplaatsen kunnen opleveren, de industriestaat zal weer meer en meer een agrarische staat moeten worden, waardoor onze overlevingskansen door een gezonder milieu vanzelf toenemen.

Zo was het nog min of meer in de jaren vijftig en de vraag is (en daarin moet ook het optimisme van André Diederen schuilen) of zoiets wel een teruggang genoemd kan worden. Het zou ons in elk geval de tijd kunnen opleveren, die ons bij ongewijzigd beleid gaat ontbreken.

alain verbeke

(3)

Bevolkingsaangroei is het probleem dat dient "aangepakt" te worden. Zonder dit is al de rest van de voorgestelde oplossingen nutteloos, daar ons door iedereen gecopieerd westers maatschappij systeem gebaseerd is op steeds meer van hetzelfde per persoon per jaar, daar 'de economie moet draaien' om politici toe te laten verder herkozen te worden.
Er is hoop als ik lees dat Europa tegen 2050 ongeveer 42 miljoen minder mensen zal tellen wegens huidige lage geboortecijfers, en we ons energieverbuik tegen dan zowat 50% uit hernieuwbare energiebronnen zullen halen, daar we nu reeds op 11% zitten en tegen 2020 op 20% moeten uitkomen. Natuurlijk zal tegen dan ongeveer een miljard afrikaantjes erbij gekomen zijn, en een miljard chinezen en indiers, die allemaal hetzelfde wensen als ons europeaantjes. Moeder Natuur zal wel een schifting uitvoeren, naast het uittesten van nieuwe wapens op massieve schaal.

Ikzelf installeerde dit jaar photovoltaische zonnepanelen op mijn dak, dat nu 200% van mijn elektrisch huisverbruik dekt op jaarbasis. De volgende investering is een lucht water warmtepomp dat 1kWh in elektriciteit omzet in 3kWh in warmte, voor verwarming van mijn huis tijdens de winter (aardgasverbruik dan naar zero). Daarna zonnepanelen voor warm water productie(aardgasverbruik dan naar zero), en tegen dan zal de algen olie ICE / elektrische / fuelcell aangedreven wagen zodanig sterk verbeterd zijn, dat ik van fossiele brandstof verbruik heel wat minder zal nodig hebben.

'S nachts verbruik ik nu reeds elektriciteit afkomstig van wind turbines / biomassa anaerobe digesters die methaan biogas produceren voor verbranding in elektriciteit producerende gasturbines / alternatoren aangedreven door verbrandingsmotoren die olie geperst uit koolzaad als brandstof verbruiken / combined heat and power thermische centrales die houtpellets of ander agro wastes verbranden om stoom te maken die omgezet wordt in elektriciteit waarbij de restwarmte als warm water of gebouwverwarming wordt verbruikt / run-of-river waterkrachtkoppeling (Ecopower cvba is mijn stroom leverancier).

Mijn huis photovoltaische zonnepanelen werden vervaardigd bij een duitse fabriek dat zelf zero energie verbruikt om deze te maken, zoals kan gelezen worden hieronder.
Dit betekent dus dat er nog hoop is, als we niet te lang wachten om de omzetting van fossiele naar alternatieve bronnen te realiseren.

http://www.pv-tech.org/news/_a/solarworld_places_faith_in_competitive_manufacturing_in_germany/?utm_source=PV+Tech+-+Newsletter&utm_campaign=4994ccdf7a-PV_Tech_Newsletter01_06_2010&utm_medium=email
SolarWorld is investing € 350 million in the new production facility and brings internal solar wafers production to 750MW by the end of the year. To remain competitive with low-cost regions in Asia, SolarWorld has automated the entire manufacturing process as well as built facility systems that use less energy and water to reduce costs. An example of cost reductions is the use of waste heat from the crystallization process to heat the entire building, according to the company. The facility also includes approximately 1MW of solar modules on the rooftop.
Mr Röttgen said, “The constantly progressing climate change is forcing us to make our energy supply more and more carbon free. My idea is that by 2050 the renewable energies will cover our energy needs almost completely. A new market is emerging, in Germany and worldwide.”


http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/10/germany-adds-nearly-1-of-electricity-supply-with-solar-in-eight-months?cmpid=SolarNL-Tuesday-October5-2010
Germany Adds Nearly 1% of Electricity Supply with Solar in Eight Months. Germany consumed 580 TWh of electricity in 2009. Germany currently meets approximately 1% of its supply with solar PV. With the 2010 additions, the country will meet 2% of its supply with solar PV. Wind energy supplied 6.5% of Germany's electricity in 2009. Germany is expected to add another 4 TWh of generation from wind energy in 2010 or somewhat less than 1% of consumption.
Germany's solar industry added another 1000 MW during July and August. This brings the total for the eight-month period from January through August to 4900 MW from nearly 175 000 solar installations, Germany will add about 6000 MW of PV for all of 2010.


http://inhabitat.com/2010/08/16/sonnenschiff-solar-city-produces-4x-the-energy-it-needs/
the Sonnenschiff solar city in Freiburg, Germany is very much net positive. Designed by Rolf Disch, the Sonnenschiff (Solar Ship) and Solarsiedlung (Solar Village) emphasize power production from the start by smartly incorporating a series of large rooftop solar arrays that double as sun shades. The buildings are also built to Passivhaus standards, which allows the project to produce four times the amount of energy it consumes ! The project also makes use of a woodchip boiler for heat in the winter, further decreasing its environmental footprint. Advanced technologies significantly boost the thermal performance of the buildings' wall systems. Triple-pane windows allow for a lot of glazing without the heat loss penalty.

http://www.greentechmedia.com/articles/read/is-CSP-doomed/
When quality and storage are required, solar thermal comes out cheaper than nuclear. The capital costs for nuclear plants are $6,000 a kilowatt, or $6 a watt, or more, not including waste storage, and often rise higher than expected. Thermal plants may not run all night, but they provide consistent power in the day when needed. In 2010, the price to build a CSP park run by troughs, power towers or dish engines will cost between $5.00 and $6.55 per watt (AC). On the other hand, utility-scale PV projects can squeak through at less than $3.50 per watt (DC). The question is whether the CST industry can survive until its competitive advantages are truly valued by the utilities. That is to say that if PV will see annual installations of 20 000 MW per year in the middle of this decade, perhaps CST will be more in the realm of 200 MW to 2 000 MW per year. Not a particularly rosy outlook. It's like that old, painful axiom in semiconductors: don’t bet against silicon.

roland

(4)

Een optimist die terugwil naar het materiaalgebruik van de jaren vijftig en wel in 2030! Met een meer gelijke verdeling zal dat voor de meesten in de wereld een (grote) verbetering betekenen, edoch de verliezers hebben de meeste macht. Schaarste is een moreel probleem tussen de hebbers en de niet-hebbers en vertaalt zich in prijsstijging, die de armen onevenredig treft.
Een MEER MET MINDER beleid zou al heel mooi zijn met produktiviteitsstijging niet voor meer konsumptie, maar voor minder materiaalgebruik. Met een gericht overheidsbeleid is een jaarlijkse afname van zo'n 3% mogelijk. Ofwel ruim een halvering in 2030 vergeleken met 2010. Zwaar belastende sektoren, waar zo'n verbetering onmogelijk blijkt zoals de luchtvaart, moeten met minder toe. Of dat zonder verre transporten, zonder kunstmest, kleinschalig lokaal met inzet van veel spierkracht moet, is niet duidelijk.

Hernieuwbare energie leunt nu op grootschalige - zeewindparken, zonpanelen in de Sahara - inzet. Daar wordt nu veel energie in gestoken, maar telt in omvang nauwelijks en de weerzin groeit. David MacKay vergelijkt in zijn boek "without the hot air" op blz 111 de huidige omvang met de noodzakelijke en op blz 109 de zichtbare afkeer daarvan. http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/ps/1.112.pdf
Moeten we het gebruik van duurzame energie bevorderen met een feed-in tarief zoals in Duitsland? Ongewenst stelt George Monbiot
http://www.monbiot.com/archives/2010/03/01/a-great-green-rip-off/#more-1241 Weggegooid geld voor hen die het niet nodig hebben en dat beter besteed kan worden aan verbetering van gebouwen. Feed-in tarief is verspilling en bevordert de ongelijkheid.

De zee aan kostbare grootschalige plannen voor hernieuwbare energie verhult het gebrek aan inzet voor energie beperking. Voor bestuurders spreekt een groots windpark of zonnepanelenveld natuurlijk veel meer tot de verbeelding dan het beter benutten van bestaande mogelijkheden.
Begin met het ontmoedigen of zelfs verbieden van zwaar belastende produkten. Het gloeilampverbod is nu meer symbool politiiek, dan onderdeel van beleid, ook de marginale vliegtax. Zelfs een goede normering voor de mate van milieubelasting ontbreekt nu, zoals blijkt uit de aanzienlijke verschillen tussen feitelijk en opgegeven verbruik.

Kris De Decker

(5)

@ Johan (#1): de bouwstenen van biomassa rekent Diederen inderdaad bij de "elementen van hoop". Hij pleit dus onder meer voor de productie van bioplastics, maar wel met de uitdrukkelijke randvoorwaarde dat het materiaalverbruik tegelijkertijd flink naar beneden gaat. Zoniet komt die strategie inderdaad in conflict met water- en grondverbruik van de landbouw.

Johan V

(6)

Deze boodschap wordt reeds lange tijd verkondigd door Ted Trainer, professor aan de universiteit van New South Wales, Australië. In zijn boek "Renewable Energy Cannot Sustain A Consumer Society" toont hij niet alleen aan dat enkel een drastische gedragswijziging ons kan behoeden van een instorting van het systeem, hij geeft ook aan in welke domeinen en op welke manier we dat kunnen doen. Hij noemt dit The Simpler Way.

De inhoud van het boek kan deels hier teruggevonden worden:
http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=6ESwkvetTnsC&oi=fnd&pg=PP6&dq=ted+trainer+renewable+energy+cannot+sustain+a+consumer+society&ots=JjwLA1s3FX&sig=oX5l42WkxY38wkDCrp0KmcpA9cM#v=onepage&q&f=false

Of op zijn website:
http://ssis.arts.unsw.edu.au/tsw/

Hoge mate van locale productie van materiaal, energie en voedsel is één van de belangrijke strategiëen. Voor voedselvoorziening (wat voor ons Belgen toch nog het belangrijkste is) hoeft het niet automatisch te betekenen dat we er weer allemaal een moestuin moeten op nahouden:

1) Koop locaal in de supermarkt
2) Wordt lid van een voedselteam
http://www.voedselteams.be/
http://www.haricots.org/ (Brussel)
3) Of een zelfoogstboerderij (CSA=community
supported agriculture).
http://www.hetopenveld.be/
Ondertussen zijn er al een zevental in Vlaanderen. Tom Troonbeecxk van het Open Veld is momenteel druk bezig een CSA-koepelorganisatie aan het opzetten.
4) Per kg vlees dat je niet eet komt er ongeveer 7 kg graan vrij voor brood, bier, bio-energie en maar liefst 16000 liter water
(http://www.waterfootprint.org/?page=files/home)

Vegetarisme ligt natuurlijk moeilijk in België, maar door de zeer lage efficiëntie van vleesproductie leidt bijvoorbeeld een halvering van de consumptie (van 2 naar 1 kg/week) al tot een sterke vermindering van de impact. 4 % van de CO2 equivalente emissies zijn in België afkomstig van vleesconsumptie, dus een halvering van de consumptie zou leiden tot een CO2 reductie van 2% voor ons land. Als we die tonnen graan die vrijkomen dan nog efficiënt valoriseren krijgen...

Kris De Decker

(7)

"Op dit moment kost het winnen en extraheren van metalen ongeveer 7 procent van de wereldwijd beschikbare hoeveelheid energie."

Diederen staat niet alleen met zijn verhaal. Een update:
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/down-to-earth-magazine/artikelen/driegend-metaaltekort-voor-duurzame-energie

Sjors

(8)

Apparaten worden veel energiezuiniger en door nanotechnologie kunnen er steeds efficiëntere en met minder materiaal geproduceerde zonnepanelen worden gemaakt. Wat zit er in een Thin film zonnepaneel, super dun dus heel weinig materiaal.

De consumtie van energie ligt aan de commercie. Ik denk niet dat mensen apparaten willen kopen die na een paar jaar kapot zijn. Maar de commercie weet mensen steeds weer te verleiden tot nieuwe troep. Laat mij maar een wasmachine gebruiken die mijn hele leven mee gaat, geen probleem.

Gerard

(9)

@Sjors:
Die wasmachine is een goed voorbeeld van iets dat bijna eindeloos mee zou kunnen gaan. De wasmachine zou zo opgebouwd moeten zijn dat nieuwe ontwikkelingen eenvoudig in de bestaande machine gebouwd kunnen worden. Technisch geen enkel probleem. Dit principe geld voor (vrijwel?) alle machines.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Maak alles samen

 • Open modulaire hardware
 • Open modulaire hardware

  Een modulair systeem combineert de voordelen van standaardisatie (onderdelen kunnen in grote aantallen en dus goedkoop worden geproduceerd) met de voordelen van maatwerk (met een relatief klein aantal verschillende onderdelen kunnen heel veel verschillende, unieke objecten worden gebouwd).

De Hefboombijl

 • Finse hefboombijl
 • Hout kloven zonder moeite

  De Finse uitvinder Heikki Kärnä slaagde erin om het concept van de eeuwenoude kloofbijl te verbeteren.

Dwerghuisjes

 • Dwerghuis
 • Gelukkig in een huis van acht vierkante meter

  De belangrijkste factor in de eco-score van een huis wordt volledig over het hoofd gezien: de afmetingen van de woning.

  Er zijn wondermooie dwerghuisjes op de markt, die door een uitgekiend ruimtegebruik alles bieden wat een moderne groene ziel verlangt.

Pellets

 • Houtpellets
 • Hoe duurzaam zijn houtpellets?

  Houtpellets zijn in trek. Het verbruik in Europa steeg van 3,8 miljoen ton in 2005 naar 9,8 miljoen ton in 2010. België en Nederland namen daarvan samen 2,7 miljoen ton voor hun rekening. Niet dat Belgen en Nederlanders zoveel pelletkachels en -boilers kopen. De meeste houtpellets komen in elektriciteitscentrales terecht, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Elektrisch Transport

 • Waw
 • De elektrische velomobiel: bijna even snel als de auto, maar 80 keer zuiniger

  De velomobiel en de elektrische fiets zijn twee technologieën die de beperkte actieradius van de fietser vergroten -- de eerste door het optimaliseren van de aerodynamica en de ergonomie, de tweede door de ondersteunende trapkracht van een elektrische motor gevoed door een batterij.

  De elektrische velomobiel combineert beide benaderingen en drijft daarmee de actieradius van de fietser naar het toppunt. De fiets kan ook op langere afstanden de rol van de auto overnemen.

Alternatieve brandstof

 • Houtgasauto tekening
 • Rijden op brandhout

  Houtgasauto's zijn een niet zo elegant maar wel efficiënt en ecologisch alternatief voor benzinewagens.

Turf

Energie

 • Oorlog om windenergie
 • Oorlog om windenergie

  Windturbines en windparken stelen wind van elkaar. Moet het middeleeuwse windrecht weer van stal worden gehaald?

Made in Vlaanderen

Voedselproductie

Voedselbewaring

 • Koelkast
 • Een lowtech koelkast voor groenten en fruit

  Veel voedsel dat we in de koelkast bewaren, hoort er eigenlijk niet in thuis. Dat geldt voornamelijk voor verschillende soorten fruit en groenten.

  Jihyun Ryou, een Koreaanse die afstudeerde aan de Nederlandse Design Academy in Eindhoven, ging luisteren naar oudere mensen en vertaalde hun kennis over het bewaren van voedsel in een hedendaags design dat zowat de helft van de koelkast overbodig maakt.

Koken zonder vuur

Bouwen

 • Ecologisch_huis_1
 • Voorbij de blokhut

  Bouwen met volledige bomen levert heel wat ecologische, economische en technische voordelen op.

Verwarming

 • Tegelkachel
 • Haal de zon in huis

  Tegelkachels zijn milieu-vriendelijker, zuiniger, gezonder, veiliger en gezelliger dan alle moderne verwarmingsmiddelen samen.

Transport

 • Trolleybussen
 • Elektrisch transport voor een koopje

  Een grootschalige introductie van elektrische auto's kent veel technische uitdagingen en zal veel tijd en geld kosten.

  Het verduurzamen van openbaar vervoer en goederentransport zou daarentegen snel en met bestaande technologie kunnen gebeuren, voor een spotprijs - als er voor de trolleybus en de trolleytruck wordt gekozen.

Reizen

Werk

Scheepvaart