« Zonne-energie maakt oliewinning goedkoper | Hoofdmenu | Open source energieproductie: de Solar Fire P32 »

06 augustus 2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Solar Power

(1)

Prima plan.
En wat gaat het (kortetermijn/langetermijn) effect op het klimaat zijn van het grootschalig afvangen van zonnewarmte?
Hoe gaat de atmosfeer (lokaal/geheel) reageren op het grootschalig absorberen van zonnewarmte en het niet langer terugkaatsen ervan?
De aarde is in dit verband een 'open systeem'.

Solar Power

(2)

Het aspect arbeid en onderhoud verdient aandacht.
Verplaatsing van thermisch intensieve industrie in verband met meer intensieve zonnestraling betekent verplaatsing naar gebieden met veelal politieke instabiliteit en/of onveiligheid en/of onvoldoende bevolking.
De consequentie is dus: neo-kolonialisme en militarisme samen met globalisering.
(Maar dat kan de oplossing zijn voor de vele hooggeschoolde Europeanen die willen ontsnappen uit de EUSSR).
Als veel industrieën (met hun operators, hun toeleveranciers en hun onderhoudsbedrijven) zouden vertrekken uit Europa en Noord-Amerika, waarmee gaat de achtergebleven bevolking zich dan onledig houden?

Pjotr

(3)

Volgens mij maakt u hier een denkfout. U beweert dat het zeer inefficiënt is elektriciteit om te zetten in warmte. Dat is helemaal niet waar. Bij een elektrisch verwarmingstoestel zal alle elektrische energie omgezet worden in warmte. Rendement van 100%.
Alleen, is elektriciteit eigenlijk te kostbaar om in warmte om te zetten. Je kan het veel beter gebruiken om elektronische componenten te voeden, motoren aan te drijven,... dan gewoon om te zetten in warmte.
Het heeft tenslotte meestal veel warmte gekost om de elektriciteit te produceren. (rendement STEG centrale 61%) Het ter plaatse brengen van de elektriciteit brengt ook nog eens heel wat distributieverliezen met zich.
Dus: Het is niet duur elektriciteit om te zetten in warmte, maar gewoon goedkoper om een primaire grondstof te verbranden.

Dus, als ik een fabriek heb met zonnepanelen op het dak, verkoop ik de elektriciteit van de zonnepanelen die ik zelf niet nodig heb, en plaats een efficiënte stookplaats (of een WKK, of, waarom niet, een zonnetoren) om warmte te produceren.

Overigens @solar power, het afvangen van zonnewarmte heeft volgens mij geen lange termijn nadelen. De warmte wordt wel opgevangen, maar komt ook terug vrij op een andere plaats. Er verdwijnt namelijk geen energie. Ook zo voor zonnepanelen, alle elektriciteit zal uiteindelijk verdwijnen in warmte.

Kris De Decker

(4)

@ Pjotr: het is zeer inefficient om elektriciteit om te zetten in warmte omdat je - zoals je zelf schrijft - eerst elektriciteit moet produceren. Daar zit het energieverlies.

@ Solar Power: zoals Pjotr stelt vormt het grootschalig gebruik van zonne-energie geen probleem voor de atmosfeer. Dit in tegenstelling tot alle andere hernieuwbare energiebronnen (wind, water, oceaanstromingen, biomassa) waarbij je wel degelijk tegen een grens oploopt. De beschikbare hoeveelheid zonne-energie is vele malen groter dan het potentieel van alle andere hernieuwbare energiebronnen samen.

Marcellus

(5)

Een belangrijke en nuttige analyse Kris.
Ik wil graag nog aanvullen dat er op dit moment fantastische energiedragers zijn en worden ontwikkeld. Kan in de industrie en voor de elektrische auto, bromfiets, boot, motorfiets etc etc gebruikt worden. Het omzettingsrendement is mij helaas onbekend:

Carbazol
http://www.elektor.nl/nieuws/carbazol-elektro-benzine.1882087.lynkx?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=news

Keep up het goeie werk :)

Roland

(6)

"In Europa is 89% van het huishoudelijk energieverbruik voor ruimteverwarming, warm water, koken" Dus voor mobiliteit, elektriciteit en konsumpsiegoederen resteert nog 11%?
Uit welke statistiek mag dat komen?

Warmtepompen zijn heel goed in staat om met 400% rendement lage temperatuursverwarming te verzorgen en voor warm water van zo'n 40 graden. David MacKay www.withouthotair.com. Windmolens kunnen dus ook voor warmte benut worden met een beter rendement dan het verstoken van aardgas. (dat kan beter benut worden voor e-produktie in windstille tijden).

Ook in Nederland is nu aardwarmte aangeboord, maar dan moet je wel diep boren.

Kris De Decker

(7)

Roland: mobiliteit en de productie van consumptiegoederen worden in de statistieken niet onder "huishoudelijk energieverbruik" gerekend. Ze worden geklasseerd onder, respectievelijk, "transport" en "industrieel energieverbruik". Huishoudelijk energieverbruik is dat wat op je energiefactuur verschijnt (elektriciteit en - meestal - aardgas).

"Uit welke statistiek mag dat komen?" Volg de link, zou ik zeggen...

roland

(8)

Kris, Vreemde statistiek, waarbij elektriciteit niet wordt geteld met de fossiele brandstof die voor de produktie nodig is Als we de e-auto gaan opladen telt die dan wel mee?
Met passieve huizen vervalt een groot deel van de ruimte warmtevraag en kan de rest met een warmtepomp aangevuld worden.
Bij de huidige e-produktie wordt een groot deel van de warmte - bij atoomcentrales zo'n 75% van de energie - onbenut geloosd.
Met David MacKay meen ik dat we juist meer nadruk op het e-gebuik moeten leggen en biomassa + geotermie kunnen benutten voor de resterende warmtevraag.
Groter dan het probleem tussen dag en nacht is het verschil in zonnewarmte tussen zomer en winter. Juist in de winter is de warmtevraag het hoogst en het aanbod het geringst.

Renaat

(9)

"De eerste oplossing is het ontwerpen van hybride systemen: het laten samenwerken van zonne-energie en al bestaande energiebronnen.
...
Als dat niet zo is, wordt zonlicht onmiddelijk vervangen door fossiele brandstoffen of elektriciteit. Het is geen ideale oplossing, maar er zou niettemin heel veel energie bespaard kunnen worden."

Koen, 'piekscheerders' (systemen die snel moeten opgestart kunnen worden om dan veel energie te leveren) zouden (afgaand op wat ik lees) een veel lager rendement hebben dan systemen die doorlopend werken. Dat zou toch opgaan voor piekscheerders die elektriciteit moeten produceren, maar ik vermoed dat dit voor systemen die warmte moeten produceren ook het geval is.

De inzet van piekscheerders zou dan voor een aanzienlijk energieverlies zorgen. Is het geen reële mogelijkheid dat een door uw beschreven systeem in combinatie met piekscheerders uiteindelijk een lager rendement heeft dan een systeem dat continu (maar zo optimaal mogelijk) op fossiele brandstoffen draait?

Kris De Decker

(10)

Roland: er is absoluut niets vreemds aan die statistiek. Alle statistieken worden op die manier opgemaakt. De fossiele brandstof die nodig is voor de productie van elektriciteit wordt toegekend aan het energieverbruik van de industrie - met name de energiesector.

Dat is niet ideaal, en het leidt inderdaad soms tot verwarring en foute voorstellingen, zoals met de elektrische auto.

Maar er is geen alternatief. Want ten gronde zou al het energieverbruik bij het "huishoudelijk verbruik" moeten worden gerekend: het transport (zowel personenvervoer als vrachtvervoer), de productiekost van alle goederen en diensten, de energiekost van elektriciteitsproductie. Alles wordt nu eenmaal geproduceerd voor de consument.

Kris De Decker

(11)

Renaat (ik denk dat je Kris bedoelde ipv Koen...): het zou kunnen kloppen wat je schrijft. Ik weet er het fijne niet van.

Maar de industriële systemen die nu in dienst zijn, werken wel op die manier. Aangezien ze door commerciële bedrijven worden gebruikt, neem ik aan dat ze wel degelijk brandstof besparen. Ook de meeste thermische zonnecentrales werken zo. Mogelijk is er een efficiëntieverlies, dat dan echter meer dan gecompenseerd wordt door de gratis brandstof.

alain

(12)

" Je zal geen enkele fabriek vinden waar zonnepanelen of windturbines worden geproduceerd met energie afkomstig van zonnepanelen of windturbines. "

OOPS.

http://www.pv-tech.org/news/_a/project_focus_first_solar_installs_1.3mw_system_on_oder451_facility456_roof/?utm_source=PV+Tech+Newsletter+-+Thin+Film&utm_campaign=5a48eb134b-pvtech_newsletterTF_08_07_2010&utm_medium=email

First Solar has begun the operation of a 1.3MW solar power plant on the roof of its production site in Frankfurt (Oder). The company now represents the entire value chain of photovoltaics, from manufacturing of the solar modules and power generation to recycling. “We are therefore pleased that First Solar is taking the lead in an exemplary manner and is now using solar energy to manufacture its modules." The new plant will generate more than 1 million kWh of clean energy every year, using more than 17,070 FS-275 thin-film modules installed over the 12,400-square-meter facility. More than 120 inverters transform the power into alternating current, which is then fed into the local network from the internal First Solar network.

http://www.pv-tech.org/news/_a/solarworld_places_faith_in_competitive_manufacturing_in_germany/?utm_source=PV+Tech+-+Newsletter&utm_campaign=4994ccdf7a-PV_Tech_Newsletter01_06_2010&utm_medium=email

SolarWorld is investing € 350 million in the new production facility and brings internal solar wafers production to 750MW by the end of the year. To remain competitive with low-cost regions in Asia, SolarWorld has automated the entire manufacturing process as well as built facility systems that use less energy and water to reduce costs. An example of cost reductions is the use of waste heat from the crystallization process to heat the entire building, according to the company. The facility also includes approximately 1MW of solar modules on the rooftop.
Mr Röttgen said, “The constantly progressing climate change is forcing us to make our energy supply more and more carbon free. My idea is that by 2050 the renewable energies will cover our energy needs almost completely. A new market is emerging, in Germany and worldwide.”

Kris De Decker

(13)

Alain: de eerste link werkt niet.

Hoe dan ook, zowel uit je samenvatting als uit het tweede artikel blijkt nergens dat die fabriek zonnecellen produceert met behulp van een betekenisvolle hoeveelheid energie uit de zonnecellen op het dak. Afgaande op de tekst zou het evengoed 1 of 2 procent van de benodigde energie kunnen zijn. Als ik op het tweede artikel vertrouw, zouden de zonnecellen zelfs louter kunnen dienen voor verlichting en air-conditioning. Als je er meer informatie over hebt: die is zeer welkom.

roland

(14)

Kris,
Laten we overstappen op stadsverwarming, dan daalt het huishoudelijk energieverbruik aanzienlijk.
David Mackay verdeelt het huishoudelijk verbruik in warmte, mobiliteit en elektriciteit, elk goed voor 1/3 van het verbruik. Het verbruik voor mobiliteit stijgt snel (vliegen!), ook het elektriciteitsverbruik blijft groeien. Vooral verwarming biedt veel besparingsmogelijkheid.

Waarom dat dan de meeste nadruk geven? Als we minder biomassa voor elektriciteit gebruiken en minder biobrandstof, blijft er veel over voor warmtelevering. Voor warm water kunnen we nog de zonneboiler benutten, maar ook dat is voor minder dan de helft van de vraag. Zoveel zonnewarmte is er niet in deze streken en warmtetransport is erg verliesgevend, veel meer dan e-transport

Kris De Decker

(15)

Roland, dit artikel gaat niet zozeer over huishoudelijk energieverbruik als wel over het energieverbruik in de industrie. Zie ook de titel: "Draait de industrie straks op geconcentreerd zonlicht?"

Afgezien daarvan: ik kan niet elke week een artikel over vliegtuigen of het elektriciteitsverbruik van elektrische apparaten schrijven. Bovendien zijn vliegreizen en gadgets allesbehalve levensnoodzakelijke dingen, terwijl we het zonder verwarming en kookfornuizen niet lang zouden trekken.

Het energieverbruik van de industrie is overigens groter dan het energieverbruik van de huishoudens, dus volgens jouw redenering zouden we dan geen aandacht moeten besteden aan de huishoudens.

roland

(16)

Kris,
"We kunnen niet zonder verwarming en koken" Juist, doch met betere gebouwen kunnen we met veel minder brandstof toe en een warmtepomp is dan heel handig. In veel landen wordt nu al gekookt met biobrandstof. Zonnekooktoestellen kunnen dit veel beter EN gezonder!

Elektriciteit kun je met gelijkstroom over grote afstanden transporteren, met minder verliezen dan voor goederentransport (of we moeten zeil/vlieger-boten benutten. Met waterkracht kan elektriciteit met weinig verliezen worden opgeslagen. Met hoge temperatuurwarmte lijkt me dat minder mogelijk.

Beter is het de huidige fossiele energie vooral voor warmte te benutten en voor piekvraag naar elektriciteit bij weinig wind en zon. Waar mogelijk kan industriele warmte vervángen worden door elektriciteit.

Ook bij zonnestroom kan het handig zijn om straling te bundelen, zoals om te besparen op dure (veel energie vragende) zonnecellen.

Kris De Decker

(17)

Roland: "Met betere gebouwen kunnen we met veel minder brandstof toe en een warmtepomp is dan heel handig."

We zullen het grotendeels moeten doen met de gebouwen die er staan. Alle bestaande gebouwen afbreken en vervangen door energiezuinige huizen is niet realistisch op relatief korte tijd (er is geen geld en draagvlak voor) en bovendien is ook het ecologische voordeel ervan twijfelachtig (zie eerdere artikels). Als we erin slagen om binnen 50 jaar alles af te breken en te vernieuwen dan duurt het tot nog eens 50 jaar eer die geïnvesteerde energie wordt gecompenseerd door het lagere energieverbruik. Dan zijn we al in 2100. We hebben oplossingen nodig die sneller resultaat brengen.

Nieuwe woningen zouden per definitie nulenergiewoningen moeten zijn, maar dat is slechts een klein deel van de oplossing. Minstens even belangrijk is het verduurzamen van bestaande woningen. Veel minder spectaculair, maar er valt veel meer winst te behalen.

Hetzelfde geldt voor de warmtepomp: kan heel handig zijn, maar lang niet alle bestaande gebouwen zijn daarvoor geschikt. Bovendien: een dure oplossing, alweer.

Thermische zonne-energie kan relatief makkelijk toegevoegd worden aan bestaande gebouwen en fabrieken. In onze streken is het potentieel inderdaad beperkt, en zal biomassa inderdaad een grotere rol spelen. Maar dat betekent niet dat de zonnewarmte die er is niet benut kan worden. En gelukkig is het lang niet overal even triestig weer als in België of Nederland.

Wat betreft opslag van energie: warmte is veel eenvoudiger en goedkoper op te slaan dan elektriciteit, zoals in het artikel wordt vermeld.

alain

(18)

kris, ik heb niet meer informatie dan wat ik oorspronkelijk plaatste in bijgevoegde twee links.
1.3MW zonnepanelen op het dak van deze zonnepanelen fabriek aan 15% rendement per paneel, in een geographische locatie zoals in Belgie betekent ongeveer 1 170 000 kWh geproduceerde electriciteit per jaar, als ik mijn 4kW zonepanelen installatie op mijn huis neem als vergelijkingsbasis (3600kWh productie per jaar).
Zoals je vermeld, weet ik niet hoeveel kWh deze twee zonnepanelen fabrieken per jaar verbruiken.
> 1 miljoen kWh door een fabrieksdak vol te leggen met zonnepanelen is voor mijn begrip een relevante electriciteitsproductie....
Om je logica verder te trekken, er is nu wereldwijd ongeveer 170 000 MW aan windturbines actief, aanname 30% productiefactor (wind blaast niet altijd) betekent een electriciteits productie van 170 000 MW x 0.3 x 24 x 365 = 450 000 000 MWh. 450 TWh is zeker voldoende om alle nieuwe windturbines uitsluitend met uit wind gewonen energie te produceren, wat een energiebreeder scenario mogelijk maakt.
Ik ben het echter volledig eens met je stelling dat warmte energie de hoofdbrok vormt, en we nu nog ver van huis zijn wat betreft volledig vervangen van fossiele brandstoffen met uitsluitend hernieuwbare energie. En je artikel is zeer goed geschreven.

roland

(19)

Kris,
Een warmtepomp is duur, maar verdient zich snel terug en zonder subsidie, mits goed ingeregeld. Voor warmteterugwinning bij warm water geldt hetzelfde. Veel onderoek toont dat een besparing van 20% mogelijk 30% gemakkelijk kan, ook zonder subsidie, maar wel met een goede regelgeving en vooral goede handhaving. Vooral mobiliteit en e-apparaten geven die mogelijkheid. Helaas zelfs sluipverbruik is nog steeds onbeperkt mogelijk!

Zonnewarmte is in onze streken beperkt en vergt veel subsidie. Wind (dus elektriciteit!) maakt meer mogelijk, doch zolang het energieverbruik blijft stijgen, kan het fossiele verbruik stijgen en ook het aandeel hernieuwbare energie!

Nergens ijver ik voor massale sloop/nieuwbouw. Duurzame woningverbetering kan eenvoudiger.
Na besparing lijkt mij duurzame elektricitiet het belangrijkste en hoe minder verbruik hoe sneller. Met duurzame elektriciteit zijn atoom- bruinkool- en kolenstroom overbodig! Opslag kan met waterkracht zoals nu gebeurt in landen met veel atoomstroom (Frankrijk)

Koen Vandewalle

(20)

We zitten hier op 52 graden noorderbreedte, temidden van de vruchtbare overproducerende velden, vaak in de regen te experimenteren met zonne-energie.
Enkele duizenden kilometer meer ten zuiden, waar niks meer groeit en de zon zowat alles verschroeit, moet iedereen vluchten omdat er niks meer is.
Mochten we er in slagen om een snel en hoogrenderend transportsysteem tussen de beide regios aan te leggen, dan kan de overschot aan zonne-energie onder de vorm van vloeibaar zout naar hier gebracht worden, en de overproductie van hier naar ginder gebracht worden. Ik noem geen details, maar het principe is verstaanbaar. Een schip gaat niet omdat het voor alletwee te traag is en te veel energie verbruikt.
We zitten toch op een moment in de wereldgeschiedenis waar globale veranderingen en grote infrastructuuraanpassingen nodig zijn. De welvaart van het nu is ook ooit ontstaan omdat iemand de infrastructuur heeft aangelegd die dat mogelijk maakte. Het is nu tijd voor een meer globale infrastructuur. Het idee van desertec is er eentje van, maar ik dacht persoonlijk aan een systeem van vacuum tunnels bijvoorbeeld tussen grote steden in West Europa en de Noordafrikaanse woestijn. Door deze tunnels zouden hogesnelheidstreinen of shuttles ongehinderd door enige luchtweerstand, met quasi-ruimtesonde rendement kunnen voortbewegen. Bestudeer de "Gabrielli von Kármán" diagram maar eens.
Alle andere transportsystemen - ik herhaal met nadruk: ALLE - hebben te veel last van "de wet van Ohm", waarbij de te overwinnen weerstand (zij het die van de koperdraad of die van de lucht, of de wrijving in de buizen) voor te veel vermogenverlies zal zorgen. Bekijk, draai en keer het zoals je wilt, toveren gaat niet. De afstanden zijn groot en het moet snel gaan, anders zijn de bakken met zout afgekoeld en de groenten rot. Olie en gas waren de enige uitzonderingen omdat de energieinhoud van deze energiedragers de transportverliezen vele grootteordes overtreffen. Chemisch opslaan, zoals Marcellus oppert, is een technisch goede oplossing, maar als je opzoekt wat het verschil is tussen deflagratie en detonatie, en de context waarin deze termen gebruikt worden, en even nadenkt over onze samenleving, zou je je kunnen afvragen of we daar wel rijp voor zijn. Als de techniek ooit wordt toegepast, dan zullen discrete shuttles met de opgeladen H-opslag veiliger zijn dan een pijpleiding.
De afspraak met de mensen uit de woestijnregio is dan dat wij hier landbouw en industriële goederen produceren, en zij de energie op industriële schaal produceren en de infrastructuur uitbouwen en onderhouden. Zonnepaneel- en reflectorwasser in de Sahara is een nobel beroep.
Het staat of valt allemaal met een efficiënt transport van en naar de verschillende gebieden met elk hun eigen specialiteit en mogelijkheden. Met zon kun je echt wel metaal en silicium smelten, maar niet op 53° noorderbreedte.

Koen Vandewalle

(21)

Verwarming van gebouwen heeft nog een andere functie, namelijk het afvoeren van onze afvalgassen, dampen en de schadelijke stoffen die her en der geproduceerd worden. Denk daarbij aan kaarsjes, chemische reacties bij voedselbereiding, spuitbussen, alcoholdampen en noem maar op. Soms geven de bouwmaterialen zelf langdurig schadelijke stoffen af. De micro-organische wereld in en rondom het lichaam vereist ook circulatie. Schimmels allerhande nestelen zich op plaatsen waar "het minst" geventileerd wordt. Luchtbehandeling is echt niet zomaar een kwestie van een paar gaatjes en roostertjes die ik in sommige nieuwbouw aantref. Men streeft overal naar het "wettelijk" minimum, maar men vergeet soms dat normen niet op alle fronten tegelijk een beschrijving van de goede praktijk inhouden en heel veel (alle ?) mensen laten zich daar gemakkelijk aan vangen. Ik reageer hiermee op het antwoord van Kris dat het 50 jaar duurt om de energie-investering terug te verdienen. Als je bij de poging tot nieuwbouw weer grote fouten maakt, zal het gebouw geen 50 jaar kunnen gebruikt worden, wat de zaak nog eens erger maakt. Ik ken nog sectoren waar ze kleine oude probleempjes oplossen door nieuwe grote in de plaats te zetten.

Lieven Scheire

(22)

Als alle nodige materialen voor een zonne-oven kunnen geproduceerd worden met een zonne-oven, reken je dan ook staal mee?

Ik dacht dat je bij staalproductie met bepaalde chemische processen in de hoogoven zat die de aanwezigheid van steenkool (cokes) vereisen.
Misschien valt dat wel anders op te lossen, door chemische bijmenging, maar ik weet niet of daar al onderzoek naar gedaan is.

Op kleine schaal moet het een boeiend experiment zijn. Voor de industriële schaal vrees ik een beetje: de oppervlakte aan spiegels die nodig is om bij volle zon een industriële hoogoven op temperatuur te krijgen zal immens zijn vrees ik...

roland

(23)

@Koen Vandewalle,
Met gelijkstroom kun je met geringe verliezen veel energie over grote afstanden transporteren.
Gasbuizen - aardgas, waterstof e.d. - is een andere vorm.
Hoe je warmte, vooral met hoge temperaturen, met weinig verliezen over grote afstanden kunt vervoeren is mij niet bekend en waarom zou je?
Overigens wordt nu biomassa over grote afstanden, dus met behoorlijke verliezen vervoerd

In de industrie kun je vaak warmtevraag vervangen door elektriciteit. Dus de vraag hoe noodzakelijk is die warmte?

Kris De Decker

(24)

@ Alain: "450 TWh is zeker voldoende om alle nieuwe windturbines uitsluitend met uit wind gewonen energie te produceren, wat een energie-"breeder" scenario mogelijk maakt."

Zou kunnen, iemand zou het eens moeten uitrekenen. In elk geval is zo'n scenario een stuk realistischer voor windturbines dan voor zonnepanelen. Windturbines verdienen de energie van de productie een stuk sneller terug dan zonnepanelen.

@ Koen: of zo'n high-tech langeafstands-transportsysteem er op redelijke termijn zal komen, betwijfel ik (wie gaat dat allemaal betalen?). Wel ben ik het helemaal met je eens dat we nooit op grote schaal metaal en silicium zullen smelten met zonlicht in België of Nederland. Het handige aan fossiele brandstoffen is dat ze universeel inzetbaar zijn. Hernieuwbare energie is daarentegen gebonden aan bepaalde omstandigheden. De locatie bepaalt welke hernieuwbare energie nuttig is en welke niet. Niettemin zou je op een zonnige zomerdag in de lage landen wel degelijk alles kunnen doen wat hierboven beschreven staat.

@ Lieven: het produceren van staal uit ertsen met behulp van zonlicht is bij mijn weten nog niet gedemonstreerd (al heb ik niet specifiek naar die informatie gezocht). Recycleren van staal wel, en daarmee kom je al een heel eind (je zou oude windturbines tot nieuwe windturbines kunnen recycleren bijvoorbeeld). Zelfs al zouden cokes essentieel blijven voor de productie van vers staal, dan lijkt me dat geen onoverkomelijk probleem. Fossiele brandstoffen kunnen heel nuttig zijn voor specifieke toepassingen, zelfs in een duurzame samenleving - olie is bijvoorbeeld ook een prima middel om warmte op te slaan. Waar we vanaf moeten, is het grootschalig verbranden van fossiele brandstoffen.

Wat betreft je twijfels over de industriële schaal: geen enkele hernieuwbare energiebron zal werken als we niet tegelijk de consumptie aanpakken. Dat geldt ook voor geconcentreerd zonlicht. Toch lijkt me veel mogelijk als je dit soort installaties in de juiste gebieden neerzet. In woestijngebieden is bijvoorbeeld plaats genoeg (in Europa heeft Spanje veel potentieel). En spiegels zijn veel goedkoper dan zonnepanelen. Je zou de benodigde oppervlakte en materialen kunnen uitrekenen, zoals dat voor het DESERTEC-project is gebeurd.

@ Roland: "In de industrie kun je vaak warmtevraag vervangen door elektriciteit. Dus de vraag hoe noodzakelijk is die warmte?"

Ze is niet altijd noodzakelijk, maar het is veel efficiënter (zowel financieel als energetisch) als je warmte rechtstreeks gebruikt en geen omweg maakt via elektriciteit.

mark

(25)

Greenpeace Duitsland lost de warmtevraag deels op met windgas, de omzetting van windenergie in aardgas. Ook heel handig als opslag van een tijdelijk teveel aan wind. Ook een goede vervanging voor de omstreden biogas, biomassa.
http://www.greenpeace-energy.de/windgas/windgas-idee-mit-zukunft.html

jk

(26)

Ook de factoren Veiligheid en Politieke Stabiliteit zijn van groot (strategisch) belang bij het kiezen van locaties voor dit soort systemen.

Renaat

(27)

http://www.clickx.nl/nieuws/157553/groene-energiecentrale-verbrandt-duizenden-vogels/

Ik was er al langer van overtuigd dat dit fenomeen zich ging voordoen, alleen was het nog niet concreet te onderbouwen. Het toont voor de zoveelste keer aan dat er vooral heel erg moet ingezet worden op het verlagen van het energieverbruik omdat alle energiebronnen en alle elektriciteitsproductiewijzen nadelen hebben.

Johan

(28)

Renaat,laat je niet zo misleiden ! Hoeveel vogels komen om in botsingen met verkeer, door olievervuilingen...en dan hebben we het nog niet over andere dieren

Kris De Decker

(29)

@ Johan

Hoewel je gelijk hebt dat er veel meer vogels verongelukken in het verkeer etcetera, lijkt me dit nu ook weer geen reden om het probleem met zonnecentrales weg te moffelen.

Renaat

(30)

@ Johan,

ik laat me helemaal niet misleiden. Een (beperkt) probleem blijft een probleem, ook al zijn er grotere problemen. Zo vallen er ook vogelslachtoffers door windmolens en ook dat is relevant. Zo kan het wel belangrijk zijn bij de beslissing waar men best windmolens of van die zonnecentrales kan plaatsen (en waar best niet) en is het voldoende reden om te zoeken naar mogelijkheden om dit probleem te verminderen.

Bovendien is het aantal zonnecentrales nu nog klein, maar als men die techniek massaal gaat toepassen zonder maatregelen om het vogelprobleem op te lossen, kunnen de gevolgen wel groot worden.

De essentie van mijn boodschap blijft overigens ook correct, aan elke vorm van elektriciteitsproductie en energieverbruik zitten nadelen, aan alle 'groene' energiebron blijken er beperkingen en nadelen te kleven. Daarom is het zo belangrijk om vooral te investeren in het beperken van energieverbruik. Spijtig genoeg is voor potentiële investeerders vanuit commerciële overwegingen vaak interessanter om te investeren in energieproductie dan in het verminderen van energieverbruik.

Laten misleiden, neen hoor. Daarvoor ben ik ondertussen genoeg thuis in zulke thema's.

henk de waal

(31)

Ondervinden is beter dan weten
Als pionier heb ik een zeer grote parambool schotel gebouwd voor thermische energy op te wekken
Mijn ervaring hiermee is dat de helft van het jaar de schotel niet opstart te weinig zonlicht
Deze systemen werken prima waar het hele jaar zon is
maar bij ons zal het rendement (zeer) laag zijn
Natuurlijk is het wel zo dat we ERGENS moeten beginnen

Henk

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl