« Tegels als een alternatief voor staal | Hoofdmenu | Mag het een zuinig lampje minder zijn? »

17 maart 2009

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Renaat

(101)

@ Jan,

ik kan prima lezen, dank u. Dat een werkende experimentele Thorium-centrale heeft bestaan betekent nog niet dat een technologie klaar is om op korte termijn bruikbaar grootschalig te worden omgezet. In de meeste gevallen is er ook dan nog een heel lange ontwikkelingstermijn nodig, en in sommige gevallen blijkt zo'n technologie zelf helemaal niet functioneel bruikbaar te maken. Of dat hier het geval zal zijn weet u net zomin als ik, maar om alles te verwedden op jong paard waarvan het nog maar de vraag is of het ooit een gezond volwassen paard zal worden, is gewoon niet slim.

U heeft niet gereageerd op het gegeven dat zelf de wetenschappers die met die technologie bezig zijn en extra budget voor hun onderzoek willen loskrijgen zeggen dat ten vroegste binnen 20 jaar één werkende centrale zal zijn.

Ik heb nergens beweert dat Thorium-centrales in dezelfde ontwikkelingsfase zit als kernfusie. Gelieve mij geen woorden in de mond te leggen en te leren lezen.

Ik heb kernfusie wel als een algemeen voorbeeld gesteld van hoe mensen die betrokken zij bij de ontwikkeling van een technologie vaak te optimistisch zijn over de verdere ontwikkeling van die technologie en dat het dus steeds nuttig is om zeer kritische vragen te stellen bij een timing die aangebracht wordt door wetenschappers die graag meer budget willen voor hun onderzoek. Dat erkennen, is gewoon het erkennen van de realiteit.

Te vaak wordt in zulke discussies, iedereen die kritisch is t.o.v. de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bekritiseerd door mensen die toevallig net de Eos, Natuur-en-techniek of één of andere website hebben gelezen en denken dat ze daar hebben gelezen over de kip met gouden eieren, terwijl die kip later vaak een dode vis blijkt te zijn.

Renaat

(102)

"Dieselmotoren zijn (nog steeds) energie/levensduurtechnisch superieur aan benzinemotoren,"

Dat is onzin want hangt volledig af van het gebruik van de wagen. België is - in tegenstelling tot Nederland - een echt 'dieselland'. Uit onderzoek blijkt echter dat minsten 40% van de gebruikers van een dieselwagen, beter af zouden zijn met een benzinewagen. Op het moment dat men met een dieselwagen relatief weinig kilometers aflegt en zeker als men vooral veel korte afstanden doet, dan krijgt men met een dieselwagen snel te kampen met kostelijke technische problemen.

Daarnaast stoot een dieselwagen veel meer fijn stof en ultrafijnstof uit dan een benzinewagen. Een ding dat we in België ondertussen dus weten, is dat het stimuleren van dieselwagens een bijzonder domme keuze was. Het grote aantal mensen dat vooral afstanden onder de 20 km rijden en/of minder dan 20000 km/jaar doen, zijn beter af met een benzinewagen.

Jan

(103)

@ Renaat,

U zei:

"U heeft niet gereageerd op het gegeven dat zelf de wetenschappers die met die technologie bezig zijn en extra budget voor hun onderzoek willen loskrijgen zeggen dat ten vroegste binnen 20 jaar één werkende centrale zal zijn".

20 jaar is in wetenschappelijk energietechnisch opzicht een kleine overkomelijke periode.

Thorium-kerncentrales zijn potentieel veel veiliger dan Uranium/Plutonium kerncentrales; echter gezien de grote investeringen in Uranium/Plutonium kerncentrales zal men (uit kostenoverwegingen) over het algemeen niet snel overschakelen omdat er nog genoeg Uranium is voor minimaal 100 jaar energievoorziening bij de huidige wereldwijde energievraag.

De Uranium/Plutonium kernindustrie is aantoonbaar zeer onverantwoordelijk (geweest) en het maakt blijkbaar niets uit dat deze gevaarlijke techniek van energieopwekking zijn nadelen heeft zolang er maar "goedkoop" en zogenaamd CO2 neutraal energie kan worden geproduceerd.

U zei in uw post 92:

"Dit roept de vraag op of ze vanuit eigenbelang niet te optimistisch zijn? Dat is niet uitzonderlijk met wetenschappers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologie. (Kijk maar naar de ontwikkeling van kernfusie.)".
Door expliciet te verwijzen naar kernfusie, suggereert u iets/wilt u waarschijnlijk iets zeggen; anders had u deze zin niet gebruikt...
Suggereren zorgt voor misverstanden die een wetenschappelijke discussie onnodig compliceren.

Kernfusie is misschien (ooit) haalbaar in de (verre) toekomst, Thorium-kernenergie heeft in de praktijk al gewerkt.

Dit betekent niet dat ik voorstander ben van (Thorium-)kernenergie; ik zie meer in de ontwikkeling van alternatieve energieopwekking en energiebesparing.

U zei:

"Uit onderzoek blijkt echter dat minsten 40% van de gebruikers van een dieselwagen, beter af zouden zijn met een benzinewagen. Op het moment dat men met een dieselwagen relatief weinig kilometers aflegt en zeker als men vooral veel korte afstanden doet, dan krijgt men met een dieselwagen snel te kampen met kostelijke technische problemen".

Graag een link waaruit dit blijkt.

Ik durf te beweren en kan dit onderbouwen dat de moderne benzinemotor o.a. door de veel hogere compressie dan vroeger en de brandstof inspuiting net zo storingsgevoelig geworden is voor korte afstanden als een moderne dieselmotor, waarbij de bestuurder de motor zwaar belast terwijl de motor niet bedrijfswarm is.

Ik weet niet hoe de kostenverhoudingen liggen in België; benzine versus diesel, maar diesel heeft per liter meer energie dan benzine en een dieselmotor is altijd nog energiezuiniger dan een vergelijkbare benzinemotor.

U heeft helemaal gelijk dat een dieselwagen zelfs met het aller-modernste roetfilter en een onwetende (scheurende) bestuurder veel meer schadelijk fijnstof en ultrafijnstof uitstoot dan een benzinemotor.
Blijkbaar heerst in België dezelfde stimulerings-"ziekte" als in Nederland, waar men dieselmotoren stimuleert terwijl het rijden op het veel schonere LPG door een hogere Rijbelasting wordt afgestraft.

Ik weet niet hoe de kostenverhoudingen liggen in België, maar in Nederland word je financieel "uitgeknepen" als je op LPG rijdt; zelfs de zakelijke rijders zijn allemaal overgestapt op diesel.

Johan D

(104)

Ik ben het eens met de titel van dit artikel.
Maar momenteel kan het echter wel interessant zijn elektrisch te rijden omwille van de hoge dieselprijs, in vergelijking met wat je betaalt om zo'n wagen op te laden.
Dat vereist dan wel dat je dagelijks genoeg kilometers doet, gezien de hoge aankoopprijs. En dat je kunt opladen, ofwel thuis of op je destinatie.
Voor iemand die zonnepanelen op zijn dak heeft en overschot produceert kan het nog interessanter zijn, financieel dan.

Maar ik vrees dat we over 5 jaar niet meer praten over de elektrische wagen. Waarom ?
Een batterij zal altijd zijn hoge oplaadtijd nodig hebben, en die wordt alleen maar groter als de batterijen nog meer capaciteit zouden krijgen.
Dat maakt dat ik als gebruiker niet naar een laadpaal wil rijden om hem daar op te laden. Nee de laadpalen moeten naar mijn bestemming komen, zodanig dat mijn auto rustig kan opladen terwijl ik op mijn bestemming verblijf.
Dat betekent dat elke parking in het land, of zelfs elke verlichtingspaal langs de weg, moet voorzien zijn van een laadpunt.
En dat zie ik niet gebeuren, ook al omdat er niet genoeg gebruikers zullen zijn. En dit omdat een elektrische wagen niet comfortabel een grotere afstand kan afleggen. Met comfortabel bedoel ik aan een redelijke snelheid op de autoweg, met toch een beetje verwarming of airco.

Batterijen die verwisseld worden in een station lijkt me ook niet realistisch. Gezien ik maar 100 km ver geraak (ze zeggen 160, ja tegen 50 per uur misschien zonder remmen, zonder klimaatregeling), zouden alle bestaande stations al van zo'n installatie moeten voorzien zijn, voor slechts een klein aantal gebruikers ... nee dus


Chris S.

(105)

En welke grondstoffen, buiten fossiele brandstoffen, zijn nu ook al aan het slinken?
Denken jullie dat er genoeg is om alle auto(tjes) de eerst volgende 30 jaar te voorzien van batterijen?
De grondstoffen dienen niet alleen om auto's te maken hoor...
Er gaan de eerste volgende jaren nog "enkele" mensen bijkomen, op een planeet die onvoldoende voorraad heeft om al die mensen te voorzien in AL hun technische behoeften.
Alleen wind en zon is er (voorlopig ;-)) in overvloed.
Op een bepaald moment (30-100 jaar?) zullen we het daar moeten mee doen.
Het maakt niet uit welke technologie je kan bedenken, je moet wel de middelen hebben om de theorie om te zetten in de praktijk.
Als je de spijker bedenkt moet je ook de hamer maken om de spijker in de muur te rammen.
De mobiliteit van vandaag kan niet blijven bestaan, alhoewel, er waren ooit eens (houten)zeilboten....

Theo Beelien

(106)

Om 1 ltr. benzine of diesel te maken kost dat 2,5 tot 3 kW stroom en daar kun je net zoveel op rijden als op die ene ltr. benzine. Alleen heb je op elektrisch rijden geen CO2 uitstoot en bij benzine en diesel is dat ca. 2,5 kg voor elke verstookte liter. De brandstof om elektrische energie op te wekken voor zowel het maken van benzine of het rijden op stroom is dus wat vervuiling betreft gelijk. Maar daarbij verstook je met een verbrandingsmotor dus wel enorm veel natuurlijke resources (nu 85 miljoen vaten olie van elk 159 liter PER DAG) die je voor een elektrische auto niet nodig hebt. De gebruikte accu's in EV's zijn voor bijna 100% recyclebaar dus ook daar word de resource balans niet verstoord. Ook heeft een puur elektrische auto veel minder onderdelen dan een auto met verbrandingsmotor. De puur elektrische auto gebruikt dus ook veel minder natuurlijke resources dan een traditionele auto. Natuurlijk is het verstandiger als we de stroom ook nog duurzaam gaan opwekken met zonne energiecentrales. In één uur levert de zon genoeg energie om de totale wereldbevolking van elektrische energie te voorzien dus dat is en blijft de toekomst. Om nog even voort te borduren op de elektra die niet voldoende voorhanden zou zijn. Alle elektrische energie die nu dus gebruikt word om benzine of diesel voor de auto's te produceren is voldoende om alle auto's ter wereld op te laten rijden met hetzelfde aantal verreden kilometers. Alleen dan zonder het extra produceren van CO2 en luchtverontreiniging door de verbranding van 13,5 miljard liter ruwe olie PER DAG. Dus het kan allemaal wel maar de elektrische revolutie duurt iets langer dan gepland door de macht van de grote oliemaatschappijen. Ook moet de knop nog even om bij veel mensen maar dat gaat vanzelf, mensen zijn net schapen dus ze volgen vanzelf als de groep groter word en er meer goedkopere elektrische auto's met grotere actieradius beschikbaar komen. B.v. als de Tesla S met de grootste accu (400km op één ladng) € 30.000 gaat kosten. Ik rij momenteel al 4 maanden een Opel Ampera en de gecombineerde brandstofkosten van elektra en benzine zijn ca.
€ 0,05 per kilometer dat is de helft van de brandstofkosten van een diesel in de middenklasse. En daarbij hoef ik geen wegenbelasting en bijtelling te betalen. Dus millieu- en financieel grote voordelen. Ik rij ca. 30.000 km per jaar waarvan ca. 25.000 elektrisch en de totale nettobesparing voor brandstof, wegenbelasting en bijtelling is ca € 7.000 netto per jaar.

Mike H.

(107)

Electrische auto's hebben we ook helemaal niet nodig.

Water is de enige brandstof die we nodig hebben om onze huidige brandstofmotoren na een kleine modificatie te laten draaien.
Stanley Meyer heeft het in de jaren 90 al bewezen met zijn gepatenteerde water(gas) injectiesysteem.
Deze geniale man heeft destijds een duinbuggy omgebouwd (Volkswagen 1.6 liter motor) die on-demand watergas (Browns gas/knalgas/Hydroxy) opwekt en direct levert aan de motor, waardoor er geen gastanks nodig waren.
Dit werd gerealiseerd door een electrolyse water cel die doormiddel van een high-tech electrisch pulse/resonantie circuit die met een laag stroomverbruik een grote hoeveelheid watergas produceert.
De standaard accu en dynamo van een gemiddelde auto zijn voldoende om het systeem in werking te zetten/houden.

In de injectoren wordt het watergas gemengd met waterdeeltjes (spray) om de snelheid van ontbranding aan te passen aan het type motor.
Door de watergas vlam te mengen met waterdamp wordt kan de snelheid van ontbranden aangepast worden en kan daarmee een heel scala aan ontbranding nagebootst worden, van Nitro tot papier...

Stanley had ook al een prototype vliegtuig die op water vloog, alle energie in zijn huis werd door watergas opgewekt, koken deed hij ook op zelf opgewekt watergas, maar op het moment dat hij deze technologie op de markt wilde brengen, werd hij vermoord en verdween het meeste van zijn werk. Zijn tweelingbroer met wie hij samenwerkte lijkt ook van de aardbodem verdwenen te zijn.

In diverse open-source communities op het net wordt momenteel onder andere hard gewerkt aan het dupliceren en doorontwikkelen van deze technologie. Omdat Stanley tientallen jaren verder was met zijn research en kennis dan menig persoon, zal het niet over 1 nacht ijs gaan. De revolutie is echter in werking gezet en dient zodoende ook meer bekendheid en draagvlak te krijgen onder de mensen.

Kris De Decker

(108)

@ Mike: Stanley Meyer was een oplichter. De motor kan onmogelijk werken, het is een typisch voorbeeld van een perpetuum mobile. Meyer werd in 1996 veroordeeld in verband met zijn beweringen over de watermotor. De auto werd onderzocht en de fraude werd zwart op wit vastgesteld.

Voor meer informatie zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer%27s_water_fuel_cell

Renaat

(109)

@ Mike H.,
als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal niet waar.

@ Kris, hopelijk overtuigt dat Mike H., maar het zou me niet verbazen als hij overtuigd is van een samenzweringstheorie.

H Schurmann

(110)

Via deze tool kunnen de verschillende brandstoffen en mogelijkheden van aandrijvingen worden vergeleken, well-to-wheel, helaas zonder de productie van de auto mee te rekenen.
http://www2.daimler.com/sustainability/optiresource/index.html
De elektrische auto met een brandstofcel voor waterstof is een interessante optie vanwege drie redenen:
- de energie wordt eerder in waterstof opgeslagen en daardoor wordt peakladen voorkomen
- het tanken duurt maximaal 5 minuten
- het bereik is minimaal 500 km
zoals uit de tool optiresource duidelijk wordt scoort de elektrische auto met brandstofcel maar minimaal minder dan de volledig elektrische maar als dan nog de productie mee wordt gerekend waarschijnlijk zelfs beter!
En de eerste auto is al beschikbaar (Hyundai ix35 FCEV), in 2016 de Toyota Mirai en in 2017 de Mercedes B Fuel Cell.

Zeer geschikt voor elektrische bussen met brandstofcel als range-extender (als trolleybussen niet mogelijk zijn) en voor zwaar vrachtverkeer op straat en water.
Verder zal deze techniek mobiliteit en energieopslag verbinden, de TU Delft werkt hieraan zie http://www.thegreenvillage.org/#/future-labs/future-labs-2/car-as-power-plant-description/ de auto parkeren en daarvoor betaald krijgen, interessant idee!

roland

(111)

@H.Schurmann, "... scoort de elektrische auto met brandstofcel maar minimaal minder dan de volledig elektrische ..."
- Nee, het rendement van brandstof naar stroom is zo'n 50%, ook is opslag van waterstof moeilijk met de bijbehorende verliezen, dan moet ook nog waterstof gemaakt worden (uit stroom?) Kortom de waterstofauto scoort aanzienlijk slechter.

Ben vd Molen

(112)

Wanneer gaan we onze ritten eens plannen. We hoeven, als we iets willen ( lees moeten) kopen, direct daaraan voldoen. We kunnen ritten combineren, waardoor er heel veel brandstof wordt bespaard. Korte ritten kunnen we lopend of per fiets doen. Verdere afstanden kunnen we combineren met andere noodzakelijke ritten. We moeten af van de emotie. Laat het verstand eens werken voor de emotie. Eerst denken dan doen. Minder kilometers betekent minder brandstof, of dit nu fossiel is of electrisch.

MARIO

(113)

Volgens mij is een gedeeltelijke oplossing zoals een hybride de beste. Maar in plaats van de benzinemoter te gebruiken als de batterij te leeg komt, zou men beter een veel kleinere moter gebruiken om uitsluitend de alternator aan te drijven. Resultaat weinig verbruik,
weinig co2, minder gewicht, kleinere batterij die dus minder kost, je kan naar Spanje en terug met 1 tank, geen extra centrales nodig die ook vervuilen. Oliemaatschappijen tevreden ( iets minder ). Milieu tevreden. bestuurders tevreden.

van Riel

(114)

Als alle kosten voor electriciteit worden gecalculeerd, wordt in enkele reacties aangegeven dat het dan nog steeds goedkoper is dan Fossiele brandstof aan de pomp. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de prijs niet alleen bestaat uit olieprijs en toegevoegde waarde (be- en verwerking) de accijns met de daarop geheven
btw maakt een zeer groot deel uit van de kosten aan de pomp. De overheden zullen de accijns nooit kunnen missen om de opverheidsuitgaven te dekken. Ergo op termijn gaat de benzine accijns richting electrische auto's en daarmee blijft er van de goedkope energie weinig of niets over. Blijven dus de milieu en gebruiks voor c.q. nadelen ovder.

roland

(115)

@van Riel,
".. blijft van de goedkope energie weinig over. dus de milieu en gebruiks voor c.q. nadelen over."
Minder goedkope energie is juist een helder milieuvoordeel!

Gerard

(116)

Snelle oplaadtijden is taalkundig nogal fout. Ach, ja, het onderwijs is ver onder wijs. Het zijn korte oplaadtijden of het is snel opladen. Tijd gaat in onze wereld altijd even snel.

Jorick Vandaele

(117)

Alweer een interessant artikel van 10 jaar geleden. Enkele opmerkingen, ik geloof sterk in het laten oplossen van praktische problemen door marktwerking. Het laden of ontladen van de batterijen van een EV met de bestaande (nog te vergroenen) productiecapaciteit is dus het op te lossen probleem dat je stelt. Niet onoplosbaar me dunkt. De prijs van laden/ontladen moet duurder gemaakt worden naargelang de capaciteit van de aanvoer / afvoer van electriciteit. Bekijk de batterij van je wagen als een manier om centen te verdienen. Het is een beetje als kortetermijn traden op de beurs. Laat hier de markt op los. Met allerlei apps en slimme meters kan je het probleem oplossen, mensen belonen die zuinig zijn en mensen belasten die zich niets aantrekken van de prijs. Energie (= in princippe CO2) moet een nieuwe vrij fluctuerende unit van waarde worden dat is al zo op hoger niveau maar moet ook tot op eindverbruikersniveau. Dan alleen zal er bewust mee omgesprongen worden. Dan alleen zullen we er 2 maal over nadenken veel te verbruiken op "dure" momenten, wanneer bijvoorbeeld fosiele centrales moeten bijspringen omdat op dat moment goedkope groene energie niet genoeg is om op te laden.

L Buijs

(118)

"Een auto die 6 tot 12 uur moet worden opgeladen om vervolgens slechts 1 of 2 uur te kunnen rijden, zal nooit het grote publiek aanspreken."

De Nissan Leaf doet precies dat en was twee jaar geleden al 400.000 keer verkocht. :·)

Natuurlijk zal het net verzwaard en of een stuk slimmer moeten worden als elektrische auto's thuisladen de norm wordt, natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden, maar daar staat ook wat tegenover en de petrochemische industrie werkt ook niet bepaald gratis.

Guus Kramer

(119)

"De Nissan Leaf doet precies dat en was twee jaar geleden al 400.000 keer verkocht"

En hoeveel geld was er nodig om de kopers over de brug te laten komen? BTW-vrijstelling scheelt 21 procent op de aanschaf van ca. 35000 euro, al gauw zevenduizend euri. Vervolgens 10 jaar geen motorrijtuigenbelasting op een auto die qua gewichtsklasse 207 euro per kwartaal zou kosten, nog eens ruim 8000 euri.

Vijftienduizend euro. De Nederlander die daar niet af en toe 's nachts zijn bed voor uit wil komen, moet nog geboren worden.

Kris had volkomen gelijk. De elektrische auto zou nooit wat geworden zijn als het geen politiek geloofsartikel was. En die mogen wat kosten.

Geld of milieu bijvoorbeeld. Tesla maakt ook alleen maar winst met de handel in emissierechten.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Abonneer

De Hefboombijl