« Werkplaats voor de nieuwe wereld: over het heden, verleden en de toekomst van werk | Hoofdmenu | Bestelwagen? Motorfiets? Kofferbak op wielen? »

28 september 2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Toon

(1)

Zeer relevant en volledig artikel, maar net daarom een kleine correctie bij de stelling dat twee online artikels lezen dubbel zoveel energie zou verbruiken als één online artikel lezen. Zolang het op dezelfde website is, klopt dat in de meeste gevallen niet. Reeds gedownloade bestanden die niet specifiek zijn voor het artikel (stylesheet, logo's, sommige andere afbeeldingen, javascript, etc) worden meestal lokaal opgeslagen en niet nog eens opgevraagd via het netwerk. Het tweede en volgende artikel zal dus minder energie vergen. Het energieverbruik zal tussen het tweede en derde artikel wel nog amper verschillen.

Wat me ook opvalt is dat nergens de enorme kost van online advertenties wordt vermeld, op vlak van data- (en dus energie-)verbruik. Het probleem is dermate dat veel gewone gebruikers last hebben van tragere en slecht presterende sites, leeglopende batterijen, etc. en dus adblockers installeren. Enkele maanden geleden bleek dat een pagina op The Verge maar liefst 8MB zwaar is, wat hallucinant is.

Hoe dat energieverbruik naar beneden kan, dat zal wellicht enkel lukken door het duurder te maken en -net als vervuiling- de kost bij de juiste partij(en) te leggen zodat de juiste feedbackeffecten ontstaan om het terug te dringen.

joris

(2)

Zoals steeds een zeer interessant artikel, maar pas op met , en . in de duizendtallen. Dat scheelt een factor 3. (quote: "Dit onderzoek [4] concludeert dat het internet 1,815 TWh elektriciteit verbruikte in 2012. Dat komt overeen met 8% van de globale elektriciteitsproductie in hetzelfde jaar (22.740 TWh)"end quote).

Kris De Decker

(3)

@ Toon

Dat klopt inderdaad. Wat de advertenties betreft, daar hebben we het in een vorig artikel over gehad:

http://www.lowtechmagazine.be/2010/11/trage-computer-energieverbruik-advertenties.html

Ik hoop dat er ook binnen de reclamewereld een tegenbeweging op gang komt. Een eenvoudige tekstadvertentie kan even effectief zijn als een gigantische pop-up met flitsende kleuren -- effectiever zelfs, want ik heb de indruk dat rondzwevende en openvouwende advertenties alleen maar irriteren.

@ Joris

Bedankt, ik heb het cijfer aangepast. In het Engels worden komma en punt bij cijfers omgedraaid, vandaar de verwarring.

tibi

(4)

2 dingen:
1) als internet een dienst vervangt die meer energie kostte dan is er ondanks een stijging bij internet een netto daling van de totale energie verbruik.

2) in wezen is er geen energie te kort op aarde. er is alleen een verkeerde manier van deze te genereren/opvangen.
ik heb in mijn woning zonnepanelen gebruikt ipv glasplaten, golfplaten en andere platen. hierdoor produceer ik meer energie dan ik kan gebruiken.

Kris De Decker

(5)

@ tibi

Als je kritiek geeft op een artikel moet je het eerst lezen. Je eerste punt wordt uitvoerig ontkracht in de tekst.

Je tweede punt is naïef. Alsof de productie van een zonnepaneel geen energie kost: http://www.lowtechmagazine.be/2015/04/zonnepanelen-steeds-goedkoper-maar-ook-minder-duurzaam.html

Nico

(6)

Interresant artikel. Een over het hoofd geziene factor van digitalisering: Voor de aanmaak van offline media zoals kranten en optische dragers (DVD, bluray,..) zal men steeds te veel exemplaren produceren en er is ook de afvalverwerking na gebruik.

Bij een reis worden ook meer resources aangesproken dan bvb alleen het vliegtuig: transport naar het vliegtuig, verwarming van de gebouwen die het transport voorzien, voorzieningen voor verblijf (hotel), reiziger is een prooi voor de reclame-industrie (gulzige reclamepanelen), ... .
Zoals Toon reeds heeft gereageerd kan netwerkverkeer worden vermeden door lokaal te bufferen, dit kan ook met Video On Demand, maar ik weet niet of dit ook effectief wordt toegepast.

Wat me wel opvalt is dat veel digitale decoders "voor het gemak" niet worden uitgeschakeld en constant streamen. Veel mensen van de oudere generatie hebben te weinig kennis over de digitale wereld en zijn al blij dat ze TV kunnen kijken.

Het internet wordt steeds meer gebruikt om alles van de gebruikers te loggen. Wat voor energieprijskaartje zou daaraan vasthangen?

Kris De Decker

(7)

@ Nico

Klopt. Langs de andere kant kan een digitaal medium nooit uitgeput raken. Als honderdduizend mensen een krant willen kopen en er zijn er maar 50.000, dan zullen er evengoed maar 50,000 kranten gedrukt en getransporteerd worden. Het energieverbruik van de online krant kan onbeperkt stijgen als de vraag hoger is als verwacht.

Ik denk dat het loggen van websitebezoekers heel weinig energie verbruikt. Ik heb het opgezocht omdat je het opwerpt, maar ik heb niets gevonden. Een cookie is niet meer dan een regel tekst. Het loggen gebeurt ook heel discreet. Reclameboodschappen willen daarentegen de aandacht trekken met beweging en beeld en dat kost uiteraard energie.

Wat wel energie verbruikt zijn de banners die zeggen "Deze website gebruikt cookies". Ze gebruiken Javascript, net als de advertenties. Maar daarvoor moet je bij Europa zijn: die banner is vanaf morgen verplicht.

Jan

(8)

Dank je voor dit interessante artikel.

Hoe pakken we dit aan? Zoals je zelf aangeeft is er nu geen draagvlak voor een snelheidslimiet. Ik denk dat we in de richting moeten kijken van een correctere (veel hogere) energiekost, met 4 belangrijke elementen:

a/ prioriteit: afbouw van "vuile subsidies", subsidies voor fossiele brandstoffen. Het IMF geeft een cijfer van 1900 miljard dollar/jaar globaal.

b/ correcte internalisering van externe kosten: in de eerste plaats een stabiele en hoge prijs voor CO2 (ter vervanging van het falende ETS systeem in de EU), maar ook voor kernenergie (de huidige ruime vrijstelling van juridische aansprakelijkheid bij een kernongeval etc)

c/ als de vorige zaken toegepast worden, zullen energieprijzen aanzienlijk stijgen en zijn ook minder subsidies nodig voor hernieuwbare energie (die op zich ook de elektriciteitsprijzen op de markt doen dalen). De afbouw van subsidies voor hernieuwbare energie doet dus de elektriciteitsprijzen stijgen.

d/ door hogere energieprijzen sluiten de minst economische (en veelal de meest vervuilende) fossiele centrales en worden er vooral geen nieuwe gebouwd (te hoge kapitaalskost) waardoor het huidige overaanbod op de Europese elektriciteitsmarkten afneemt en de prijzen verder stijgen.

Dit geeft dan aanzienlijk hogere elektriciteitsprijzen. Om een idee te geven: de gemiddelde prijzen op de day-ahead markt in de EU variëren vandaag tussen 30€/MWh (Duitsland)- 43€/MWh (B) en 55€/MWh (UK). Deze prijzen zijn onhoudbaar laag, in het bijzonder in Duitsland, waar de prijzen gedrukt worden door een overaanbod tgv de lage marginale kost van vnl bruinkool (marginale kost slechts ca 18€/MWh) gecombineerd met de sterke groei van hernieuwbare energie. Een correcte prijs voor elektriciteit ligt ruw geschat dubbel zo hoog dan de prijzen vandaag.

Als Google het dubbele moet betalen voor zijn elektriciteit zal het nog meer in hernieuwbare energie investeren (wegens competitief). Providers zullen hogere kosten aanrekenen, en misschien meer flexibele contracten aanbieden (gebaseerd op volume) ipv "onbeperkt surfen". Ik beweer niet dat dit alles zal oplossen, maar het zou al een belangrijk verschil maken. Dan valt nog te bekijken hoe elastisch de vraag is. Het is best mogelijk dat heel wat mensen bereid zijn om (veel) meer te betalen.

sietz leeflang

(9)

'Een snelheidslimiet voor internet' is een nieuw voorbeeld van een artikel waardoor lowtechmagazine zich kwalitatief zo sterk onderscheidt van het gros der media als het gaat over techniek en onze omgang er mee.

Het is een magistraal artikel, maar zal dat niet in de ogen zijn van de meeste vooral jongere internetgebruikers. Het onderwerp dat Kris dit keer behandelt ligt nog behoorlijk gevoelig. Het betreft een nieuw verworven 'gemakzone' van ons moderne leven die net als ons energieverbruik almaar groter wordt, aangewakkerd door kapitaal en commercie en mogelijk gemaakt door vervormd economisch denken.

Het is voorspelbaar dat veel mensen kritische beschouwingen over de grenzen van toelaatbaarheid van ons hedendaagse op consumptie gerichte handelen liever mijden. Dit geldt blijkbaar zelfs ook voor de lezers van lowtechmagazine: er zijn opvallend weinig reacties nu Kris het veel geprezen internet op de korrel neemt.

Het is juist de kwaliteit van lowtechmagazine om zo nuchter mogelijk de grenzen van de ons opgelegde en zich steeds sneller voltrekkende technische ontwikkelingen te verkennen. Het zal velen van ons niet ontgaan, dat die grenzen op diverse gebieden nu beangstigend snel naderbij komen.

De crisis waarin de financiële sector ons de afgelopen jaren heeft gedompeld dwingt zelfs de conservatiefste neoliberalen tot bezinning. Het zelfde valt te zeggen over de enorm toegenomen macht van het multinationale bedrijfsleven dat regeringen steeds verder in het nauw brengt maar nu eindelijk tegenkrachten op continentale schaal mobiliseert.

Wat niet meer te keren lijkt zijn de zich steeds heviger manifesterende klimaatsveranderingen. Maar dit geldt gelukkig niet voor de toegenomen macht van de multinationals, want dan hebben we het over mensenwerk en daar laat zich nu zowaar een andere natuurwet gelden die gaat over schaal-en beheersbaarheidsgrootte.

Kris noemt terecht ook de auto-industrie en bijna gelijktijdig dezer dagen bewijst wereldproducent Volkswagen hoe desastreus voor een megabedrijf een te laat ontdekte beleidsfout kan zijn. Tegen een andere grens liep dezer dagen wereldbedrijf Shell aan: de fossiele brandstoffen raken op, te beginnen in arctica maar weldra ook elders.

Dat mag voor ons een reden zijn voor optimisme: alternatieven zullen ook hier uitkomst bieden en lowtech magazine zal ons er over berichten!

Mathias

(10)

Je zou een snelheidsbegrenzing kunnen invoeren in de vorm van een belasting/taks. Gewoon op de factuur net zoals de huidige taksen op elektriciteit, water, gas,...

Mogelijk kan dit ook een aanzet geven tot wat meer creativiteit op het gebied van programmeren en komen ze tot nieuwe innovaties.

Nu is de hardware zoals ramgeheugen en processoren in feite te goedkoop en is het eenvoudiger om wat meer power bij te steken dan om wat beter na te denken over de software.

Kris De Decker

(11)

@ Jan

Dat lijkt mij inderdaad de beste oplossing. Overigens komt het er in veel gevallen niet eens op aan om de elektriciteitsprijs te verhogen. De prijs die uitbaters van datacenters betalen voor hun elektriciteit ligt ver beneden de marktprijs -- zo overtuigen regeringen de googles en facebooks van de wereld om toch maar in hun land te investeren. Een "normale" elektriciteitsprijs zou dus al een belangrijk verschil maken.

Ik heb wat meer informatie over de elasticiteit van de vraag. Die heb ik opgezocht voor het boek "Energie in 2030", dat als conclusie voor een hogere energieprijs pleitte. Ik citeer:

"In Nederland is de prijselasticiteit voor elektriciteit -0,25% voor een prijsstijging van 1%. Dat betekent dat als je het elektriceitsverbruik wil halveren, de elektriciteitsprijs vier keer zo hoog moet worden."

Maar ook: "Er is meer en vooral actueler onderzoek nodig naar de prijselasticiteit van de energievraag."

Bron (let op: groot bestand): http://www.rathenau.nl/fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Technology_Assessment/2011/aeneas-energie-in-2030.pdf (pagina 54)

Koen Vandewalle

(12)

Hier in mijn huis zit het jonge volkje, tussen 5 en 15 jaar, hele godganse dagen filmpjes te bekijken en videoconferencing te doen met al diegene die ze zopas heel de dag op school gezien hebben.

Dat heeft zowel voordelen als nadelen: de jongste (5 jaar) kan al héél vlot lezen, en begint nu ook Engels te leren. De oudste vergeet soms haar huiswerk te maken wegens te druk.

Overigens zijn ze zonder enige uitzondering allemaal complete computer-analfabeten. Ik wil zeggen: ze hebben geen flauw benul van wat ze van elektronica, software en data gebruiken, laat staan van welke energie-impact hun gedrag heeft. Mocht ik ooit in een opvoedkundige waan verkeren en hen dit artikel doorsturen via hun Facebook, dan vrees ik dat ze het na één minuut wegklikken wegens "geen filmpjes, en saaie grijze letters".

Dus ook hier zal vooral de onwetendheid en ongeïnteresseerdheid van het grote publiek de dooddoener zijn, welke onwetendheid magistraal ge-exploiteerd wordt en zal blijven worden.

De enige die volgens mij kan ingrijpen is de overheid, die verkwisting van voorzieningen aan banden moet leggen.

Ik wil niet terug naar de jaren 80 en 90, met 5 nederlandstalige tv-zenders, 5 radiozenders, en één weekblad (voor de tv-programma's) en 3 bib-boeken als enige informatiebron.

Renaat

(13)

"Ik wil niet terug naar de jaren 80 en 90, met 5 nederlandstalige tv-zenders, 5 radiozenders, en één weekblad (voor de tv-programma's) en 3 bib-boeken als enige informatiebron."

In veel gevallen merk ik bij reacties op zo'n artikels het gebruik van valse dilemma's. Het is volgens mij vaak geen kwestie van kiezen tussen enkele decennia terug gaan in de tijd of op de huidige manier verder doen.

Maar een nog belangrijkere vraag is of de mensheid zoveel gelukkiger is geworden van het (over)aanbod van informatie. Was men minder gelukkig toen er slechts 5 Nederlandse tv-zenders en radiozenders waren?

Hoewel er op het www bijzonder veel interessante informatie te vinden is (zoals deze blog) maakt meer informatie niet noodzakelijk gelukkiger en verdrinkt deze waardevolle informatie vaak in een zee van (vaak moeilijk te negeren) onzin. De kwantiteit is nog veel sterker toegenomen dan de beschikbaarheid van kwaliteit. Het kan zelf bijzonder moeilijk zijn om tussen al de rommel wat kwaliteit te vinden.
Dat is geen pleidooi voor het afschaffen van het internet, maar 90% van wat er op het www staat zou van mijn onmiddellijk de vuilbak in mogen.

Marco

(14)

Kan de auteur wellicht eerst eens uitleggen wat het probleem precies is? Als ik het artikel heel kort samenvat is dit wat er staat: "internet verbruikt steeds meer energie, dat moeten we tegehouden!"

Maar: wat is eigenlijk het probleem? Waarom mag het internet geen energie verbruiken? Bij alles wat we als mensheid doen wordt energie verbruikt. Nogal wiedes dat óók het internet energie verbruikt.

Deze vraag wordt totaal niet beantwoord, en zolang deze vraag niet beantwoord wordt is dit hele artikel eigenlijk zinloos.

Daarom vind ik het helaas een matig artikel. Het slaat nergens op nu.

Kris De Decker

(15)

@ Marco

Als jij over een energiebron beschikt die oneindig beschikbaar is, geen vervuiling oplevert, geen oorlogen aan de gang houdt en geen broeikasgassen produceert, dan mag je het zeggen.

henk honnest

(16)

@Marco
Ik denk dat wanneer de totale energiekosten van ons persoonlijke internetgebruik op onze maandelijkse energienota terecht zou komen, we al een heel stuk selectiever van het internet gebruik zouden gaan maken.
Kortom, we hebben op dit moment als consument werkelijk geen flauw idee wat we feitelijk aan energie verbruiken.

De werkelijke kosten - onder meer in de vorm van desastreuze klimaatveranderingen en oorlogen omwille van fossiele brandstoffen - betalen we uiteindelijk alsnog wel. Of we sluiten onze ogen hiervoor door het te ontkennen of te bagatelliseren:
'Mensen voeren nu eenmaal oorlogen, dus wat is het probleem'?

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl