« Zonnepanelen: steeds goedkoper, maar ook minder duurzaam | Hoofdmenu | Rookoverlast door tegelkachel: wie heeft de oplossing? »

10 mei 2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Gerard

(1)

Omdat de verkoop van auto's tegenvalt, moet tesla ergens met die batterijen heen, voor ze over de datum zijn. Oplossing, zoals zo vaak: maak de consument wijs dat het heel goed is om jouw product te kopen en hup, probleempje opgelost. CO2 is overigens heel goed voor de plantengroei en heeft vrijwel geen invloed op het klimaat.

Dominique De Munck

(2)

Op korte termijn klopt een LCA-approach. Echter, eens de hele economie op hernieuwbare energie/CSS draait, zullen we met negatieve uitstootwaarden batterijen maken. Het is in ontelbare studies aangetoond dat dit, op tijd voor klimaat, haalbaar is (IPCC AR5 WG3 voor een overzicht). Er zijn genoeg grondstoffen, je kan batterijen/zonnepanelen Cradle2Cradle maken zonder vervuiling. In China is de CO2-uitstoot al in 2014 voor het eerst gedaald! Als we het goed aanpakken, en ook efficiënter met energie omspringen, lukt het.
Daarom sta ik 100% achter Musk zijn aanpak, ik zie geen alternatief en België mag deze boot vooral niet missen:
http://transitienu.blogspot.be/2015/05/waarom-we-een-gigafactory-in-genk.html

cindy vanderplas

(3)

Nog een vraag: hoe zit het met het grondstoffenverhaal van deze batterijen?

yves

(4)

Merci voor het artikel, weer een pracht van een stuk!
Ik had google al eens afgespeurd naar een dergelijk artikel, maar zelden kom je zulk onderbouwd materiaal tegen.

Ik kijk ook al uit naar jullie lithium analyse, want de conclusies daaruit gaan volgens mij nog ontnuchterend zijn.

Koen Vandewalle

(5)

Kris, je artikel deed me het volgende herinneren:

https://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/08/nation-sized-battery/

Dat uitgerekend Tesla Motors orakelt met batterijopslag vind ik schrikbarend. Als je nu van één iemand verwacht dat ze op technisch vlak hun wiskunde huiswerk maken, dan is het Tesla wel. Tenzij ze iets weten wat wij niet weten.

"Iets weten" zou kunnen zijn dat het elektriciteitsnetwerk binnen afzienbare tijd problematisch zal worden, met veel onderbrekingen en tekorten. Dat is zeker niet praktisch als je meer elektrische auto's wilt laten rondrijden.

Voor de happy-few lijkt het dan handig om thuis een voorraadje goedkope elektriciteit te hebben, afkomstig van een imago-merk als Tesla Motors.

We mogen ook de vorige generaties ontwerpers van het elektriciteitsnet niet onderschatten. Men heeft gekozen voor wisselstroomnetten (transformatie met minimale trasportverliezen). Men heeft voor centrale opwekking gekozen (investering, personeel, onderhoud, aan-en afvoer van energiebronnen, milieuaspecten,...).
Die mensen hebben er voor gekozen om base-load generatie te voorzien, aangevuld met piekcentrales en een beetje gepompte hydrocentrales als buffer, waar het rendabel was om die aan te leggen.

Men had in de jaren 70 grotere base-load capaciteit kunnen aanleggen, aangevuld met loodsen vol loodaccu's (mocht er genoeg lood zijn) die via roterende omvormers (Ward-Leonard) met zeer goede rendementen en goede onderhoudsmogelijkheden, gelijkstroom konden opslaan en terug vrijgeven.

Ik kan me niet voorstellen dat er in de olie-crisisjaren niemand zou gezegd hebben: "Kunnen we onze overproductie niet in batterijen opslaan ?"
In die periode hebben ze ook het tweevoudig tarief ingevoerd, wat trouwens nog steeds bestaat.

Eender welke onderzeeër was toen al decennialang uitgerust met dergelijk hybride systeem. Een beter off-grid toepassing, state of the art, kan men zich niet voorstellen.

Ik zie niet in hoe je een systeem dat op grote schaal niet efficiënt is, op kleine schaal zou moeten doorvoeren.

Diederik14

(6)

Mooi en duidelijk verhaal.
Ik ben vooral benieuwd naar de kosten die je er uiteindelijk voor maakt. Kans is groot dat de salderingsregeling op de schop gaat en ik heb vooral geen zin om weer allerlei energiebelasting te gaan betalen omdat de overheid meent dat ze het geld nodig hebben.

F. Udo

(7)

De berekening veronderstelt een constante zonne-instraling gedurende het hele jaar. Dit is apert onjuist. Het systeem moet de seizoensvariaties kunnen opvangen. Daarmee wordt het batterijsysteem een factor tien groter.

Dominique De Munck

(8)

Koen: het is niet zo dat we gewoon "alles elektrisch" moeten gaan doen, er zijn nog tal van andere klassieke ingrepen nodig (openbaar vervoer, doorgedreven isolatie, compacte steden, ...).
Dan is '100%' hernieuwbare energie met een 0-en op redelijke termijn- negatieve uitstoot perfect mogelijk. Dit is door 100'den wetenschappelijk teams uitgedokterd. Bovendien haal je met een elektrische wagen of warmtepomp zo rendementswinsten van factor 2-4 tov 'fossiele brandstof'-systeem. De rekensom van die "nation-sized-battery" klopt dus gewoon niet.
Er is eigenlijk maar één probleem: kortzichtige politici en landen die heel veel te verliezen hebben.

Enkele refs:

-Zeer leesbaar & top wetenschappelijk gratis (e)-boek, prof. McKay is voorstander van smart grids grotendeels op basis van batterijopslag:
http://www.withouthotair.com/

-Peer-reviewed publicatie van 2 topproffen aan Stanford waarin de 'doemscenario's' van grondstoffentekorten door renewables worden weerlegd

http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/DJEnPolicyPt2.pdf

-ZCB: heel toegankelijk en knap gemaakt
http://www.zerocarbonbritain.com/

-Nederland 100% duurzaam
http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/

-Of België koolstofvrij
http://www.klimaat.be/2050/nl-be/home/

-New Climate Economy (indrukwekkend)
http://newclimateeconomy.report/

-Of ga zelf aan het rekenen & sleutelen:
http://globalcalculator.org

-En zéér uitgebreid en complex, maar ook het meest gereviewed, daardoor wel 'conservatief':
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Samenvatting van het goede nieuws in dit IPCC AR5 (dit haalt amper de media!), nog geen enkele deftige tegen-publicatie gevonden van deze opmerkelijke conclusies van AR5 WG3.

http://thinkprogress.org/climate/2014/04/13/3426117/climate-panel-avoiding-catastrophe-cheap/

Geritsel

(9)

Mooi stuk. Aan de grondstoffenzijde iets te negatief mijns inziens. Batterijen, zowel lithium als lood, kunnen goed gerecycled worden en hoeven dus niet allemaal uit mijnen of China gehaald worden.

Guy Dries

(10)

Beste,

Tesla wil gewoon de productiekost van li-ion batterijen drukken door het aantal toepassingen uit te breiden. Hun uiteindelijke doel is om meer wagens elektrisch te laten rijden.
Elon Musk geeft zijn patenten vrij voor elektrische wagens en hij produceert nog altijd met verlies. Dit getuigt van economische moed en enig idealisme ook al blijft hij zakenman uiteraard met alle negatieve aspecten die daaraan verbonden zijn. Ik ben overigens geen fan van Tesla omdat deze wagens te duur en te elitair zijn, maar ik heb wel respect voor Elon Musk. Iemand moet initiatief nemen.

In Duitsland worden momenteel batterijsystemen aan de lopende band geïnstalleerd. Duitsers zijn niet zo onnozel dat ze het duurzaamheidsaspect verwaarlozen.

Spijtig genoeg zijn er niet veel alternatieven voor stroomopslag. De meest gebruikte is hydro-opslag: pompen die het water in dalmomenten omhoog pompen naar een hoger gelegen bekken waarbij op piekmomenten via turbines stroom wordt geproduceerd. Perslucht is het andere alternatief. Om tot 100% hernieuwbare energie te komen heb je opslag nodig van elektriciteit.

Het is niet fair om zeer kritisch te zijn tav hernieuwbare energie en het slechts mogelijke scenario te gebruiken voor hernieuwbare energiebronnen en te gelijkertijd 'neutraal' te zijn tav nucleaire energie. Ik hou niet van dit soort subjectieve journalistiek, maar iedereen heeft uiteraard het recht om zijn mening te uiten.
Achter het verhaal van de stelling inzake pv ontwaar ik eerder een doorgedreven afkeer van het Chinese regime dan objectieve journalistiek. China heeft de eerste drie maanden van dit jaar alleen al 5GW PV geïnstalleerd. Als alle PV-panelen zouden geproduceerd worden pakweg in England dan zou je wellicht een heel ander verhaal ophangen, maar goed dat ik jouw keuze als journalist. Journalisten mogen subjectief zijn en onwaarheden publiceren.

Uw stelling is enkel interessant voor de grootste vijanden van hernieuwbare energie, zijnde de oliesjeiks en hun vriendjes en de nucleaire maffia.

Renaat

(11)

@ Dominique De Munck, het is al decennia mogelijk om de hongersnood de wereld uit te helpen, mazelen uit te roeien en het aantal doden door malaria te decimeren. Dat dat nog steeds niet is gebeurt is niet eenvoudigweg aan (ook democratisch verkozen) kortzichtige politici te wijten.

Het probleem is evengoed dat veel mensen niet verder kijken dan hun neus lang is en wel erg bezig zijn met hun eigen welvaart en luxe. Het is een illusie dat de levensstijl van de gemiddelde Belg of Nederlander op een duurzame manier overgenomen kan worden door de rest van de wereldbevolking. De nadruk gaat dus echt sterk moeten liggen op consuminderen.

Kris De Decker

(12)

@ Guy Dries (#10)

Het artikel onderzoekt productie in China omdat productie in China de realiteit is. Objectief dus. Subjectief vind ik het onderzoeken van productie in Engeland, want in Engeland worden nauwelijks zonnepanelen geproduceerd.

De werkelijke voetafdruk ("Mijn stelling") is interessant voor iedereen. Zonnepanelen zijn niet zo duurzaam als ze lijken. Dat wil niet zeggen dat ze geen zin hebben: ze leveren een voordeel tegenover fossiele brandstoffen, maar dat voordeel is veel kleiner dan meestal wordt voorgesteld. Ik vind het belangrijk dat mensen dat beseffen, want dan kunnen we eindelijk eens over echte oplossingen gaan praten.

Kris De Decker

(13)

@ Geritsel (#9)

In de Spaanse levenscyclusanalyse wordt een recyclagegraad van 50% verondersteld voor loodzuur batterijen. Dat is eerder pessimistisch voor westerse landen, omdat de recyclagegraad daar bijna dubbel zo hoog kan liggen.

Voor de lithium-ion batterij wordt geen recyclage verondersteld, aangezien dat nog geen realiteit is. Voorlopig is recyclage van lithium commercieel niet haalbaar: http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-12/issue-4/features/the-lithium-battery-recycling-challenge.html

roland

(14)

Een intensief gebruikte batterij met een levensduur van 20 jaar zou heel mooi zijn. Een "off-grid systeem" vereist bij ons een opslag voor zo'n 150 dagen voor seizoensopslag! Opslag voor enkele dagen voorkomt alleen een overbelast stroomnet bij piekaanbod van zonne-energie.

- "lithium-ion batterijopslag maakt off-grid zonne-energie minder koolstofintensief dan conventionele elektriciteit in westerse landen"
Off-grid met batterijopslag is waarschijnlijk een onbegaanbaar weg.

@Guy Dries, ".. niet veel alternatieven voor stroomopslag ... om tot 100% hernieuwbare energie te komen heb je opslag nodig van elektriciteit"
- Een nogal beperkte benadering. Stroomopslag kan ook in de vorm van verschillende brandstoffen - waterstof, methanol ... goed op te slaan en te transporteren. De Duitsers "die niet onnozel zijn" werken daaraan.

Tim

(15)

Het lijkt me toch wat negatief om zo te zeggen dat werken met batterijen de uitstoot 'slechts' zou halveren. Je kan evengoed zeggen dat we beter met kolen energie opwekken want dan gaat de uitstoot 'slechs' verdubbelen.

Renaat

(16)

Roland, daar wordt al jaren 'aan gewerkt', maar met o.a. waterstof staan we in de praktijk nauwelijks verder dan dertig jaar geleden.

En men mag niet vergeten dat bij al die omzetting sprake is van(vaak behoorlijk grote)omzetverliezen. Dus die omzet (voor opslag) is pas echt interessant als er een overaanbod is van duurzame energie. Dat is nu zelden (of nooit) het geval.

Tyssot

(17)

Opslag is zeker aantrekkelijk in landen waar de stroomvoorziening minder betrouwbaar is. Als je in een zonnig land woont waar meerdere keren per week de stroomtoevoer hapert is het opeens een heel ander verhaal. Dan is het de vervanging van een smerige diesel generator.

Martin

(18)

Hallo,

Ik zal het als totale leek wel te simpel en optimistisch zien, maar volgens mij geven we de eigenaar van de panelen weinig keuze bij het stroomgebruik.

Vandaar een richting voor een idee, waarbij de gebruiker op een eenvoudige wijze zelf kan kiezen wat hij met de geproduceerde stroom kan doen en dus ook hoe vervuilend deze kan uitpakken.

Met name gelet op het risico als straks de 1 op 1 saldering in NL verdwijnt en levering aan het netwerk niet meer aantrekkelijk wordt.

1a) Plaats een stroommeter (principe stroomtang) op de uitgangskabel van de omvormer (geen voeding nodig).

1b) Idem op de gemeentelijke hoofdkabel die is aangesloten voor de schakelkast in de hoofdmeterkast.

2) Beide meters geven hun standen door per kabel, 240 Volt, WiFi direct, bluetooth o.i.d. aan een afname-unit.

3) Deze unit is gewoon aan een kant aangesloten op het 240 Volt netwerk met stekker en snoer, maar heeft ook een uitgaand stopcontact.

4) Als uit het verschil van meterstand 1b minus 1a blijkt dat er minder in huis wordt afgenomen dan geproduceerd (lees terug levering) gebeurt het volgende. De afname-unit zorgt dat het teveel uit het 240 Volt huisstopcontact KAN worden opgenomen en zo automatisch geleverd wordt aan een aangelsoten apparaat. Maximum is het Wattpiek van de panelen.

5) Wat de eigenaar met deze afname kans doet is zijn eigen uitdaging. Dat kan dus het laden van een (Tesla)accu zijn, cv- en/of een boilerwater verwarmen. Ook de boiler van de buren kan worden verwarmd als het voor de eigenaar op dat moment gunstiger is. Enfin, de gebruikelijke punten over wat te doen met zonne energie.
Als de eigenaar op moment van productie niets heeft aangesloten, wordt het teveel gewoon terug aan netwerk geleverd. Als er geen productie is is er ook geen afname mogelijk.

Voordeel is t.o.v. de nu noodzakelijke terug levering van het teveel geproduceerde, dat de eigenaar bij het afschaffen van de saldering automatisch het teveel aan stroom zelf kan verbruiken i.p.v. dat het aan het net wordt terug geleverd. Saldering kan dan nul uitvallen.

Als deze afname-units massaal worden geproduceerd kunnen de leveranciers van de afname apparatuur er rekening mee gaan houden dat hun apparatuur, om kan gaan met wisselende aanlevering.

Het principe van dit verhaal is hopelijk duidelijk. Nog mooier zou het zijn als de nieuwe slimme meters zonder tussenkomst van de meters bij 1a en 1b zelf aan de afname unit doorgeven dat er op enig moment wordt terug geleverd. Gelet op de noodzakelijke en steeds sneller veranderende software (apps) e.d. zie ik dat scenario geen 25 jaar stand houden.

roland

(19)

@Renaat,
Waterstof uit stroom maak je met een rendement van zo'n 80%, dus zo groot is het verlies niet, minder dan wanneer bij teveel zon-windstroom deze stroom tegen dumpprijzen wordt afgezet.
Hoe meer zon-windstroom, hoe vaker overaanbod. Zet deze om in waterstof en meng deze in het bestaande gasnet. Beter dan om met lage stroom-prijzen het verbruik op te jagen, zoals nu steeds vaker (Duitsland) gebeurt.

Bij ons is veel te weinig zonnestroom om van het net te geraken. Voor off-grid zijn veel meer batterijen nodig. Seizoensopslag vergt opslag voor zo'n 150 dagen en niet voor drie dagen! Het off-grid verhaal verzwakt het stuk.
Batterijen voor off-grid zijn alleen aantrekkelijk in streken met het heel jaar voldoende zon, voor mensen met voldoende geld om deze batterijen te betalen, tenzij hun stroomverbruik wel heel gering is

Dominique De Munck

(20)

@Renaat: Politici zijn inderdaad ook maar mensen, je mag echter wél verwachten dat ze op langere termijn kijken, zich op de "algemene welvaart" richten en intens met dossiers bezig zijn.
Een Deen en een Amerikaan zijn bij geboorte gelijk, toch is het maatschappelijk resultaat van deze twee samenlevingen, enorm verschillend, ondanks dat beiden democratieën zijn.
Stel dat elk land zoals Denemarken 0,85% van zijn bnp aan ontwikkelingssamenwerking zou geven (VS & Japan 0,2%) én zo massaal in hernieuwbare energie geïnvesteerd had, dan waren de milleniumdoelstellingen waarschijnlijk wel allemaal gehaald en zaten we op schema voor een leefbaar klimaat, nu moeten gewoon extra ons best doen. Begrotingen, normen, regels, fiscale incentives worden door politici gemaakt.
We zullen vooral anders moeten produceren, consumeren en in enkele domeinen consuminderen. Hierbij is wereldwijde welvaart, béter (gezonder, minder tijdsdruk, ...) dan degene die we nu hebben, perfect haalbaar. Zie mijn eerdere links, met name New Climate Economy report eerder.

Renaat

(21)

@ Roland,

men moet natuurlijk niet enkel naar de rechtstreekse energieverliezen kijken bij de productie van waterstof. Wat o.a. een blog als deze duidelijk maakt is dat voor een correcte beoordeling naar alle aspecten gekeken moet worden. Dus ook naar de energiekost van de productieinfrastructuur en vervoersinfrastructuur, naar het verlies bij de terug omzetting van waterstof naar elektriciteit, ...

Ik verdedig overigens nergens het gebruik van batterijen voor het nastreven van een off-grid-systeem. Maar nergens geef je een overtuigende onderbouwing voor de suggestie dat waterstof in de praktijk in de niet te verre toekomst een belangrijke rol kan en zal spelen.

Koen Vandewalle

(22)

Ik heb de schatting gemaakt met commercieel beschikbare ultracapacitors, en ik kom op een 125000 € per kWh opslagcapaciteit. Mijn knutselambitie is bij deze gekoeld.

(3000 Farad; 2,5 Volt; 185 €) Een condensator is beter dan een batterij omdat laden en ontladen met een rendement van 100% gebeurt en de stroom in zo'n geval quasi onbegrensd is.

Ik bezit geen fabriek van condensatoren, dus ik weet niet precies hoeveel het werkelijk kost om ze op grote schaal te maken, eventueel paneelvormig of kubisch.

Ze zouden te maken zijn van.... de CO2 die in de atmosfeer zit:
http://www.cemag.us/news/2014/12/graphene-made-co2-and-used-supercapacitors

Voor 1 kWh heb je een condensator van ongeveer 0,5 kubieke meter nodig. Dus voor Tesla-auto's iets minder geschikt. Voor een huis is dat minder een probleem.

roland

(23)

@Renaat,
In onze streken is er soms veel zonne-energie, maar vaak weinig. Een stroomopslag voor drie dagen is in een zonnige piekperiode veel te weinig en als bron voor sombere tijden veel te gering. Zo'n opslag is alleen geschikt om soms stroompieken te dempen, maar verder voegt die opslag weinig toe. Om echt zelfvoorzienend te zijn, is veel meer nodig.

Waterstof gebruiken voor stroomproductie is niet zo effectief, je kunt waterstof ook omzetten naar een andere stof of bijmengen in het bestaande gasnet en zo benutten voor warmte of transportbrandstof. Zeker omzetting geeft verlies, maar met besparing op energieverbruik is nog veel te winnen.
De meeste energie wordt benut voor transport en warmte, niet voor stroom! Deels kan de nadruk op stroom met de e-auto of verwarmen met een warmtepomp versterkt worden, maar die mogelijkheden zijn beperkt. Welke andere niet fossiele energiebron zou dat moeten doen?

Jan

(24)

Ik had graag de berekening van de duurzaamheid van conventionele elektriciteit eens gezien.
Wordt daarbij ook rekening gehouden met de CO2-uitstoot voor de productie en onderhoud van bvb een aardgas- of kerncentrale?
(Installatie van de gebouwen, productie van reactoren, turbines, generatoren, controlekamers, verwerken van smeerolie, etc etc...)
Of wordt daar enkel rekening gehouden met de CO2-uitstoot van de gebruikte brandstof?

Erwin DV

(25)

Interessant artikel!

Wat ik wel jammer vind, is dat er steeds in gram CO2 per KWh gerekend wordt. Door assumpties te maken over waar de gebruikte stroom geproduceerd werd, kan je de cijfers enorm verdraaien.

Een groot deel van de ingebedde energie van de zonnepanelen & batterijen zal niét uit elektriciteit komen. Denk aan zware machines in de mijnbouw, de productie van staal en beton (bouw fabrieken en infra), of het transport.

Door de ingebedde energie (in MJ of KWh) dan om te zetten naar grammen CO2, ervan uitgaande dat 100% van die energie uit elektriciteit komt, ben je mijns insziens de cijfers aan het vervalsen. Want een gram CO2 uit diesel blijft een gram CO2, onafhankelijk of de rest van het proces nu op kolenstroom of nucleaire stroom loopt.

Interessanter zou zijn om "gewoon" in MJ of KWh te rekenen: wat kost de productie van het systeem en hoeveel brengt het tijdens zijn levensduur op?

Maar goed, de grond van de zaak blijft evengoed overeind: dit soort high-tech oplossingen zijn heel wat minder groen dan velen denken. Het is fijn dat je dat onder de aandacht brengt :-)

Kris De Decker

(26)

@ Erwin (#25)

Het punt is nu net dat het van groot belang is om zonnepanelen te produceren in landen waar de elektriciteitsproductie weinig koolstofintensief is, en ze te plaatsen in landen waar de elektriciteitsproductie heel koolstofintensief is. Op die manier kan de duurzaamheid van zonnepanelen enorm worden verbeterd.

Het probleem is dat we het net andersom doen: we produceren zonnepanelen met koolstofintensieve elektriciteit (in China) en plaatsen ze als alternatief voor relatief koolstofarme elektriciteit (bv in België). Die realiteit wordt gereflecteerd in de berekening, er is dus helemaal geen sprake van vervalsing. Zie daarover het vorige artikel uit deze reeks.

Voor batterijen is het inderdaad zo dat het grootste deel van de ingebedde energie niet uit elektriciteit komt maar uit fossiele brandstoffen. Dat is ook zo verrekend in de cijfers. Voor zonnepanelen is dat echter niet het geval. Meer dan 95% van de benodigde energie is elektriciteit, en het ontginnen van grondstoffen speelt daar nauwelijks een rol.

De bouw van de fabrieken voor de productie van zonnepanelen of batterijen zit NIET mee in de berekening.

Kris De Decker

(27)

@ Jan (#24)

Voor de klassieke aardgascentrale wordt enkel rekening gehouden met de CO2-uitstoot van de gebruikte brandstof.

Zouden we ook rekening houden met de energie die het kost om de centrale te bouwen, dan zou zonne-energie er nog slechter uitkomen in de vergelijking. Dat klinkt misschien raar, maar er zijn twee redenen voor.

Ten eerste kost het bouwen van een klassieke aardgascentrale vele malen minder energie dan de bouw van een zonnepaneel per kWh geproduceerde elektriciteit. Ten tweede zou een hogere CO2-uitstoot voor klassieke elektriciteitscentrales de CO2-uitstoot voor de productie van zonnepanelen meer dan evenredig verhogen, aangezien de productie energie-intensiever is en aangezien de elektriciteit voor de productie van zonnepanelen wordt geleverd door klassieke energiecentrales.

roland

(28)

@26: "van groot belang is om zonnepanelen te produceren in landen waar de elektriciteitsproductie weinig koolstofintensief is, te plaatsen in landen waar de elektriciteitsproductie heel koolstofintensief is"

Voor minder CO2 belasting zou alle productie verplaatst moeten worden naar weinig koolstofintensieve plekken. Zonnepanelen moeten geplaatst worden op plekken met de meest intensieve zonnestraling.

In Duitsland wordt vooral gas minder benut voor stroomproductie en bruinkool juist meer Ondanks veel zonnepanelen stijgt de CO2 uitstoot.

Ben vd Molen

(29)

Waar blijven de Edison batterijen. Van deze batterijen is bekend dat ze een levensduur van zeker 50 jaar hebben. Of levert dit te weinig op voor de economie ?

Renaat

(30)

Ben vd Molen,

bij een batterij spelen steeds de volgende elementen een rol: de prijs (afhankelijk van o.a. gebruikte materialen, productiekosten, ...), de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en bruikbaarheid (ook bij lage en hoge temperaturen, diepontladen, opladen bij onvolledig ontlading, zelfontlading, ...), laadtijden, de veiligheid (gedrag bij overbelasting, kortsluiting, warmteproductie, zelfontbranding, gevaarlijke chemicaliën, kans op lekken, ...), de capaciteit (zowel op korte termijn maar ook na langdurig gebruik) en het rendement.

De NiFe-accu heeft een lange levensduur en nog enkele positieve eigenschappen maar scoort op andere gebieden te slecht om voor de meeste applicaties interessant te zijn. (Hoge zelfontlading, erg inefficiënt, lange laadtijden, sterk dalende capaciteit, ...). Dat betekent niet dat er totaal geen markt is voor die batterijsoort. Er worden en nog steeds geproduceerd en wie weet kan nanotechnologie de nadelen wegwerken (maar de toekomst zal dat uitwijzen).

Maar dit alles had je met even zoeken ook kunnen te weten komen zonder een soort complottheorieën te suggereren.

Ben vd Molen

(31)

@renaat. Ik suggereer geen complottheorie. Ik heb het meest belang bij een batterij met een lange levensduur. En volgens mij voldoet een Edison batterij daar prima aan. Dat zo'n batterij minstens 5 0 jaar meegaat is door na te denken, commercieel minder en geen compleet theorie. Positieve eigenschappen van de Edison batterij zijn:

Diep ontladen mogelijk
Overladen mogelijk
Vallen geen enkele probleem

Renaat

(32)

Ben vd Molen,

dat wijzigt niets aan het gegeven dat NiFe-accu andere nadelen hebben en het dus veel te eenvoudig is om die nadelen te negeren en er van uit te gaan dat het enkel de reden is dat het commercieel minder interessant zou zijn dat deze soort van accu niet populairder is. De markt voor een accu met dit soort kenmerken is nu eenmaal nog niet zo groot maar er zijn wel degelijk fabrikanten die zich met die (voorlopig?) niche-markt bezig zijn.

Het redeneren dat 'de bedrijven die accu's niet produceren omdat er te weinig winst te maken valt' zonder verdere onderbouwing en zonder oog te hebben voor anderen verklaringen (Ockhams scheermes indachtig) lijkt op zijn minst erg op complotdenken.
Dat er fabrikanten de mogelijkheid onderzoeken om de NiFe-accu te gebruiken voor energie-opslag in het kader van een verduurzaming van ons energieverbruik en dat deze accu's ooit wel grootschaliger geproduceerd werd maar toen vervangen werd door technologieën die bepaalde andere voordelen had (en heeft) wijst er op dat jouw verklaring op zijn minst onvolledig en mogelijk volkomen onterecht is.

O.a. de lage efficiëntie en de hoge zelfontlading lijken me niet te onderschatten problemen.

Ik vraag me overigens af waar je de 'minstens vijftig jaar' vandaan haalt gezien ik vijftig jaar wel tegenkom als levensduur maar er over het algemeen sprake is van 30-100 jaar. (Minstens dertig jaar lijkt me dan een beter onderbouwde uitspraak.)
Overigens wagen de huidige fabrikanten zich niet aan garanties van verschillende decennia.

Ben vd Molen

(33)

Minstens 50 jaar is ongeveer een gemiddelde. Ik ben idd ook deze batterijen tegengekomen met een levensduur van 100 jaar. Dit is vele malen langer dan de loodaccu's en aanverwanten, wat toch een gigantische plus is. Dat deze batterijen verdrongen door de loodaccu's ruikt toch minstens naar commercie. Want ook loodaccu's hebben nadelen, dus wat dat betreft maken ze elkaar niet zoveel. Voor de rest vind ik je reactie emotioneel gezeur.

Ben vd Molen

(34)

Ik probeer alleen aan te geven dat een batterij bestaat met een veel langere levensduur dan de huidige batterijen. De Edison batterij. Ook deze batterij heeft nadelen, net als andere batterijen. Ik hoef geen hele referaat te horen over batterijen. Daarom vind ik het emotioneel gezeur.

Ben vd Molen

(35)

Www.kennislink.nl comeback van de Edison batterij

Renaat

(36)

U heeft een bijzondere definitie van emotioneel gezeur als u het weergeven van feiten met die term aanduidt. Naar mijn gevoel zegt dat veel meer over jou dan over mijn reacties op deze blog.

Ben vd Molen

(37)

Dit bedoel ik dus

Chris Crombez

(38)

Beste,
graag eens de vergelijking met energie-opslag genre Kaprun Limberg II. Wat is de kost per kWh van deze giga-batterij ?

eddy

(39)

Bij een artikel over edison batterijen las ik dat ze nog gemaakt worden door een paar firma's. Ik vind echter nergens edison batterijen te koop. Weet er iemand meer info?

p.a van duijn

(40)

Als ik het zo lees kunnen we beter terug gaan naar de 18e eeuw qua technieken!

Mattias

(41)

Een experiment van iemand met gelbatterijen en LED-verlichting: "De realiteit is dat de gelbatterijen na iets meer dan 5 jaar en dus grosso modo 2000 laadcycli in capasiteit zover achteruitgegaan zijn dat ze zouden moeten vervangen worden. Ik heb nu de knoop doorgehakt en accu’s en lader uitgebouwd."

Meer info op https://passiefhuissintpauwels.wordpress.com/2019/11/24/electriciteit-stockeren-in-gelbatterijen-einde-experiment/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl