« Waterwiel uit 19de eeuw bijna twee keer zo efficiënt als moderne hydraulische centrale | Hoofdmenu | Hoe spoor je naar Parijs zonder de Thalys? »

15 september 2013

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Hendrik-Jan Peeters

(1)

Ben benieuwd met welke energie/welke efficiëntie het water in de watertorens werd gepompt. Deze energie kan toch niet minder zijn dan hetgeen we kunnen 'aftappen' van de kranen? Of zie ik dat verkeerd?

Kris De Decker

(2)

Hendrik-Jan,

Zie het artikel: "Er is ongeveer 1 kWh energie nodig om 700 liter drinkwater te produceren, wat zou betekenen dat er 10,6 kWh energie nodig is voor een watermotor die 1 kWh energie levert. Op drinkwater draaiende watermotoren waren dus geen efficiënte technologie en er is dan ook geen enkele stimulans om ze opnieuw te gebruiken."

In dit cijfer zit niet alleen het oppompen van het water in de watertoren, maar ook de zuivering van het drinkwater. Vanuit ons gezichtspunt zijn op drinkwater draaiende watermotoren absurd, maar toen ze werden gebruikt was er nog geen elektriciteitsnetwerk.

Toch kunnen watermotoren en watertorens interessant zijn in combinatie met hernieuwbare energie. Daar hebben we het in een volgend artikel over.

Jurgen Nijhuis

(3)

Kris, wederom een uiterst interessant artikel. Het voelt altijd als een cadeautje als ik een nieuw artikel van jou in mijn mailbox zie verschijnen :-) Dank!

Manuel

(4)

Deze herinner ik me nog uit de fysica les: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstraalpomp
Is waarschijnlijk gruwelijk inefficiënt, maar wel een zeer eenvoudig toestel.

Johan

(5)

Mooi artikel. Hopelijk komen in het volgende artikel de hydraulische kranen van de haven van Antwerpen aan bod ?

Kris De Decker

(6)

Inderdaad.

Freya

(7)

Zoiets moet toch toepasbaar zijn op het regenwater dat door onze regenpijpen stroomt? Het zou mij handig lijken als het dan in elektriciteit kan omgezet worden en al wat je niet nodig hebt het net op. Is ook nog eens complementair met zonnepanelen. Dezer dagen zou dat alvast wat opbrengen ;)

ben mendes

(8)

ik heb toevallig laatst een artikel gelezen over een bedrijf ui Canada dat voor 3e wereld landen dergelijke machines maakt, maar dan voor de aandrijvinng van cirkelzagen, boormachines etc etc ... leuk!

Sietz Leeflang

(9)

LTM wordt met artikelen over technologie uit vervlogen dagen een nog belangrijker informatiebron en past daarmee eigenlijk al naadloos in het lespakket van basisscholen (brugklas). Dan staan kinderen nog open en kunnen zij misschien nog net enig historisch inzicht opdoen over de dingen die voorafgingen aan de iPad, die nu hun wereldbeeld bepaalt.
Sietz Leeflang (De Twaalf Ambachten)

Manuel

(10)

@Freya
Had hier ook al eens over nagedacht. Helaas brengt het praktisch niets op: Volgens het KMI: Gemiddeld 800mm neerslag per jaar. Neem een dak van 100m², 5m hoog. Dan heb je:
100m²x 0,8m = 80m³ = 80000kg.
800kg x 9,81N/Kg x 5m = 3,925MJ
Dus met 100% rendement kan je er maximum 3,925 Megajoule uit krijgen. Dit is ongeveer 1.1kWh. Dus een jaarlijkse besparing van €0,25. Denk niet dat je die investering kan terug winnen. En dat was al ruim gerekend...

Renaat

(11)

@ Freya,

Kris zal hier waarschijnlijk meer over kunnen zeggen. Maar weet dat het in Vlaanderen maar ongeveer 8% van de tijd regent en dat in sterk wisselende hoeveelheden. Gezien de relatief beperkte hoogte van de meeste van onze gebouwen zal de druk van dat regenwater bovendien heel beperkt zijn.
Het lijkt me dus totaal onrealistisch om een bruikbaar systeem te kunnen maken op basis van regenwater dat op onze daken valt. Vanuit milieuoogpunt lijkt het veel meer aangewezen om o.a. meer groendaken aan te leggen.

Koen Vandewalle

(12)

Het idee van Freya zou goed zijn mocht je met een Pelton-turbine de regendruppels zelf kunnen opvangen.
Deze druppels hebben namelijk de maximale kinetische energie die je met die hoeveelheid water kunt maken door middel van de zwaartekracht in atmosferische omstandigheden.
Heel wat aerodynamische modellen van voertuigen hebben en hadden de vorm van een regendruppel, omdat die de hoogste snelheid met de minste weerstand oplevert.
De winnaar is dus diegene die de regendruppels zonder energieverlies kan doen afbuigen zodat ze maximaal in aantal en goed gericht, telkens op het meest geschikte schoepje van de Peltonturbine terechtkomen.

Het zou kunnen dat er in mijn redenering fouten zitten, waarvoor mijn excuses, maar als occasioneel therapeutisch tuinbesproeier heb ik al wat bestudeerd van stromend, spuitend, druppelend en verstuivend water.

jaco van noort

(13)

Beste Kris,

Ik deel een zekere fascinatie met jou voor liefst simpele techniek. En blader dan ook regelmatig met plezier door je site.
In alle bescheidenheid meen ik dat je hier echter de plank nogal misslaat.
Afgezien van het enorme waterverbruik, waardoor je zoals je zelf al aangeeft, het drinkwaterleidingnet voor deze toepassing een gotspe is, gedraagt water dat door buizen stroomt zich niet helemaal zoals jij zou willen. Watermoleculen bewegen zich niet door een bijna vacuüm zoals bijv. electronen in een stroomdraad. De onderlinge botsingen leiden tot turbulentie, waardoor er heel veel energie verloren gaat bij een buizenstelstel van enige lengte. Daardoor komt de potentiële energie slechts voor een heel klein deel beschikbaar. Je kunt dit verifiëren door onderstaand URL in je browser te plakken van een rekenprogramma wat hiervoor gebruikt wordt:

http://www.pipelife.nl/com/_inc/calc.php?lang=nl&ct=ff

Wat -willekeurig- invulwerk leidt tot de navolgende waarden. Bij een hoogteverschil van 1000m en een loodrechte val zegt onze middelbare school natuurkunde dat de snelheid van het water 140 m/s zou bedragen. Als je vervolgens een pijp van 2,5m doorsnede invult, wordt de snelheid 82,8m/s. Uit een pijpje met een doorsnede van 1,25cm zal het water met een snelheid van 3m/s verlaten. Bij de gladste pijp die het rekenprogramma toelaat.
En dan heb ik het niet over bochten, fittingen en wat dies meer zij. Dus het overallrendement voor het leidingsysteem alleen(!!!) zit in het gunstigste geval op 2 à 3%. En dan heb ik het ook niet over wat voor pijpen je nodig hebt om dergelijke drukken te weerstaan. Een normale HPE leiding is volgens mij goed voor 6 atm.

Ik denk dat die turbines terecht in het museum zijn beland.

Kris De Decker

(14)

@ Jaco

Dank voor de bijkomende informatie.

Maar mijn artikel pleit nergens voor een herinvoering van op drinkwater draaiende watermotoren. Ik citeer mezelf:

"Op drinkwater draaiende watermotoren waren dus geen efficiënte technologie en er is dan ook geen enkele stimulans om ze opnieuw te gebruiken"

We zijn het dus volledig met elkaar eens.

Wat betreft het gedrag van water in leidingen: dat komt in het vervolgartikel uitgebreid aan bod.

jaco van noort

(15)

Kris,

In mijn reactie staat nergens dat jij pleit voor het gebruiken van drinkwater voor energie-transport.
Daar waren we het idd al over eens.
Je wekt echter met de kop van je artikel en de aanhef wel de suggestie, ik citeer jou: "Weinig mensen beseffen dat ze thuis over een extra energiebron beschikken: het water dat uit de kraan stroomt."
Met dit soort (on)zinnetjes zet je mensen op het verkeerde been, hetgeen volgens mij bevestigd wordt door de hoger geplaatste reacties over bijv. het opvangen van regenwater.

Een leuke vraag voor de donkere avonden voor de Kerst:
Naast mijn huis ligt een slang voor irrigatiewater met een diameter van 90mm(ext) met een verval van 30m over 800m lengte slang. Een nieuwe turbine kost mij incl. alle kosten zo'n € 5000. De beek die de slang voedt, voert minstens 10mnd/jaar voldoende water. Ik wil de opgewekte energie gebruiken om onze nieuwe Renault Twizy op te laden. Hoeveel water ga ik aan de beek onttrekken en is dit een verstandige investering?

Kris De Decker

(16)

@ Jaco

Jouw reactie suggereert wel degelijk dat ik pleit voor het gebruik van drinkwater als energiebron. Je stelt dat ik "de plank missla".

Dat ik mensen in de inleiding op het verkeerde been zet, klopt. Maar als je Lowtech Magazine al een tijd volgt, dan zou je moeten weten dat dat zowat mijn handelsmerk is. Ik bouw een redenering op en haal die dan op het eind onderuit. Een inleiding moet een stimulans zijn om een artikel te lezen. Het is geen wetenschappelijke "abstract". Ik voel me niet geroepen om al meteen in de inleiding het einde te verklappen. En de titel omschrijft het onderwerp van het artikel perfect.

Het voorbeeld dat je geeft, heeft niets te maken met watermotoren en drinkwater. Je hebt het over een beek en een elektrische auto. Ik begrijp niet wat je daarmee wil zeggen.

Overigens zal je in het vervolgartikel merken dat je categorieke afwijzing van water als energiedrager onterecht is. Rekening houdend met de beperkingen die je in je vorige reactie omschrijft, blijven er heel veel mogelijkheden over. Water heeft als energiedrager ook voordelen tegenover elektriciteit. Ik stel voor dat we daar verder over discussiëren als het vervolgartikel is gepubliceerd.

Patrick W

(17)

Diegene die het artikel naar voren bracht heeft gelijk. Men zou heel goed met hedendaagse technieken vormen van waterpompen kunnen ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. En die toepasbaar zijn op heel veel vlakken waar er debiet van stromend water is. Zoals aan watertorens, afvalwaters van grote en hoge daken, waterleidingen ea.
Kijk maar eens hoeveel water er aan sluizen van kanalen weg loopt onder druk. Elektriciteitnet ligt steeds nabij.

Men kan makkelijk spaarbekkens bouwen die water verzamelen na regenbui. Oppompen met de overproductie van elektriciteit of groene energie waarna het in de nacht dan kan afgetapt worden als de pieken groter zijn. Nationaal gezien zou zulke installaties zoveel kosten als een kerncentrale. Maar de energie wel schoon.
Onderhoud moet men in een moderne energiecentrale ook doen.

Prijs verhouding haalt men het er snel uit, het kan grote hoeveelheden energie produceren aan lage prijs. Bijkomende op de groei in vraag naar energie die natuurlijk in ballans ook mag komen door minder verbruik of betere besparende techniek. Zelfs in veel rivieren kan men debiet toepassen. Iedere keer als het eb en tij is kan men aan kuststreken enorme hoeveelheden water in spaarbekken krijgen. Zulk systeem grootschalig kan perfect er is know how en techniek voor. Ik geef Kris De Decker gelijk erin.

Theo Verweij

(18)

Als we de watermotor nu eens combineren met windenergie...

Een beetje windmolen is 50 to 100 meter hoog; als er de windmolen nu eens gebouwd wordt als watertoren kan de windmolen - in de gevallen dat er teveel wind is - water oppompen in plaats van stilgelegd worden. En in de gevallen dat er te weinig energie is kan er met dit water weer energie worden opgewekt.

Robert

(19)

Goedendag,ik ben Robert en heb een voormalige degelijke betonnen mestsilo. Die silo is 12 meter doorsnee en 5 meter hoog waarvan 2 meter onder het maaiveld. Er kan ruim 500 m3 water in. Is het mogelijk om er energie uit op te wekken door er een even grote buffer er naast te bouwen en dieper dan de silo waarin het water vanuit de silo via een waterrad om elektra op te wekken in stroomt? De silo wordt elke keer weer gevuld met (overtollig) stroom van de zonnepanelen. Dat zou een mooi en nobel plan zijn. Ik hoor wel van u of dit mogelijk is.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl