« Oorlog om windenergie? | Hoofdmenu | Moderne containerschepen trager dan oude zeilschepen »

15 februari 2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Marc Van Hummelen

(1)

Hallo, bravo voor dit artikel. Het is een thema dat behoorlijk in de taboesfeer ligt, en niet gauw iets om te bespreken tussen pot en pint... Ik heb sinds een tweetal jaar een composttoilet geïnspireerd op het Humanure Handbook. Het voordeel van dit toilet is dat urine niet apart behandeld hoeft te worden, en dat het toilet bijzonder simpel en goedkoop te maken is. Ik gebruik de compost trouwens wel in de moestuin. Er zijn studies genoeg die aantonen dat de compost na een jaar veilig is (te vinden via het forum van Jenkins, http://www.jenkinspublishing.com/messages/ ), dwz dat er geen pathogenen in overblijven. Er komt bovendien niks uit wat er niet ingaat. Niemand van de toiletgangers hier heeft een ziekte waar risico's aan verbonden zijn, dus in mijn compost zit ook niks om bang voor te zijn. Mijn composthoop bereikt ook een temperatuur van ruim meer dan 40°C, heet genoeg en ook lang genoeg om gevaarlijke theoretische pathogenen te doden. Ik heb een forum opgericht om ervaringen en ideetjes uit te wisselen en om mensen een concrete start te geven: http://groups.google.com/group/composttoilet Iedereen welkom.
Groeten,
Marc VH

Jan

(2)

"In België loost meer dan 40 procent van de bevolking nog altijd ongezuiverd afvalwater"

Volgens mij is dat effectief nog een cijfer uit 2003. Ik schat dat we nu ergens tussen de 30 en 35 procent zitten...

Bruno verschaeve

(3)

Fantastisch artikel!!!
Nog zoooooveeeelll te doen om tot een duurzame wereld te komen ... boeiend en ontmoedigend tegelijkertijd.
Groetjes
Bruno

Jan

(4)

Mag ik erop wijzen dat grote delen van Vlaanderen overbemest zijn, en het artikel daarbij zijn doel wat voorbijschiet.

Wat betreft varkensmest en kippenmest, worden al grote hoeveelheden opgewaardeerd: compostering, biogasproductie,... leveren nu al volop energie en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Het voordeel van intensieve landbouw is dat hierboven beschreven extensieve systemen gemakkelijker toepasbaar zijn en dus kostefficienter...

Kris De Decker

(5)

Jan, ik weet dat het een lang artikel is, te lang wellicht, maar de overbemesting die jij aankaart, wordt in de twee laatste paragrafen van het verhaal besproken.

Een halve eeuw geleden kweekten we ons eigen voedsel. Vandaag komt bijna alles uit het (verre) buitenland. Dat is een systeem dat alleen maar kan overleven zolang we over een goedkope en geconcentreerde vorm van energie beschikken: olie dus. Dat blijft niet duren, en dus zit er op termijn niets anders op dan opnieuw voedsel lokaal te gaan produceren.

Behalve die globalisering van de voedselproductie is er ook nog de overmatige vleesconsumptie. Die twee redenen zorgen ervoor dat wij hier met een enorme berg dierlijke meststoffen achterblijven, terwijl de landen waar het veevoeder voor die dieren gekweekt wordt, hun bodemvruchtbaarheid verliezen.

Zolang er niets aan deze feiten verandert, zullen we menselijke en dierlijke mest over de wereldbol moeten transporteren om de kringloop te sluiten. Dat is niet onoverkomelijk (we sjouwen veel minder noodzakelijke dingen de wereld rond), maar beter is het natuurlijk om tegelijk ook deze problemen aan te pakken.

philip sanders

(6)

Geuroverlast door het tonnensysteem in de grote steden: in Amsterdam werd gesproken over de ophaaldienst als 'de Kar van Boldoot"!

groet, Philip

Jan

(7)

Kris,

De mest terugsturen in de lege boten is zeker een optie. En niet zo waanzinnig, beter hier varkens produceren voor de lokale markt (dat bespaart op zijn minst de extra kost van koelboten, en het transport van water).

wat betreft het sluiten van de kring, is misschien waar voor de nutriënten maar niet voor de koolstof. Misschien moet je maar eens kijken naar een blogpost van mij uit januari http://www.plantguard.be/blog_duurzaamco2bemesten brengt je misschien op bijkomende ideeën.

groeten,

Jan.

ROLAND

(8)

Niet zolang geleden gebruikte Brussel de Zenne als open riool. Gaat de kringloop van menselijke mest de wereld redden, of samen met dierlijke mest? Met minder vlees kunnen we de dierlijke kringloop verkleinen en we kunnnen terug naar de lokale voedselproduktie. Maar sluit dat de kringloop? In vergelijking met 50 jaar terug gebruikt China voor dezelfde hoeveelheid voedsel 7 keer zoveel kunstmest. www.vilt.be/Overvloedig_gebruik_kunstmest_in_China_onder_vuur
Vermindering van het gebruik is belangrijker al is het maar door de dreigende schaarste van fosfor
www.sow.vu.nl/pdf/Keyzer%20-%20NRC%20Handelsblad%2016%2010%2009%20Fosfaatschaarste%20bedreigt%20voedselproductie.pdf
of de klimaatproblemen mede door de lozing van stkstofverbindingen www.ecn.nl/nl/units/bkm/milieuonderzoek/luchtkwaliteit-en-klimaatverandering/integrale-stikstof/de-stikstofcyclus

Hendrik De Corte

(9)

"In beide scenario's blijft het riool overigens bestaan, zij het enkel voor de afvoer van het water van wasmachine, douche, bad en wastafels ("grijswater"). Die afvalstroom bevat echter nauwelijks nutriënten en is ook minder vervuild, zodat er minder energie nodig is voor de zuivering ervan."

Op te merken dat het beleid van de Vlaamse Milieumaatschappij erop gericht is zoveel mogelijk uitwerpselen in de zuiveringsstations te krijgen. De bacteriën kunnen hun werk slechts goed doen als het water voldoende verontreinigd is. Daarom worden niet alleengescheiden rioolstelsels aangelegd (om het regenwater uit de zuiveringsstations te houden) maar wordt aan de gemeenten gevraagd septische putten te kortsluiten.Firma's die septische putten legen zijn volgens het Vlarem verplicht het residu te voeren naar ... openbare waterzuiveringsinstallaties...

RIK

Nico

(10)

Na de reactie van dhr. Hendrik De Corte dien ik dan te besluiten dat wij ons (grijs) afvalwater niet meer gezuiverd krijgen indien we er de menselijke (en dierlijke) uitwerpselen uithalen? Persoonlijk vind ik het spoelen van een wc met drinkwater een schandelijke verspilling. Daarom gebruik ik voor de spoeling al jaren hemelwater. Uiteraard zou ik pleiten voor systemen waar onze uitwerpselen weer kunnen aangewend worden als voeding voor de landbouw, maar dan niet ten koste van verontreinigde rivieren en andere waterstromen.

Roel

(11)

Ik heb dit artikel met veel plezier en interesse gelezen.
Wat me opvalt is dat er nergens het gebruik van septische putten vermeld wordt? Is het niet mogeljk om die terug te veralgemeniseren en de inhoud daarvan te laten ophalen voor verwerking?
Voorwaarde is mogelijk dat we minder water moeten verbruiken bij de spoeling om de mest voldoende geconcentreerd te houden. In extremis spoelen we dan allen door met een soort vacuumsysteem, en dan zitten we bij het moderne tonnenprincipe zeker?

Wout Veldstra, stadsecoloog.

(12)

Beste Kris,
dank voor dit informatieve en leeswaardige verhaal. Weet jij hoe het zit met medicijnen en hormonen? Ik weet dat het bij de afvalwaterbehandeling een groeiend probleem is.
Dat geldt dan toch ook voor hergebruik?
Met groet,

Kris De Decker

(13)

Beste Wout, dat klopt. Ik heb die vraag ook aan Sietz Leeflang gesteld en dit was zijn antwoord:

"Het proces van Orgaworld, dat in totaal 5 tot 6 weken duurt, kan deze stoffen afbreken, zo claimen zij. Zij hebben dit zelf onderzocht. Naar mijn mening zou dit ook officieel nog moeten worden onderzocht om een en ander te bevestigen. Maar probeer daar maar eens geld voor te krijgen."

Sietz Leeflang

(14)

Betreffende de reactie van Roel (nr. 11) over septic tanks (of putten): de septic tank is handig omdat die de mogelijkheid biedt fecaliën inclusief het spoelwater uit een spoeltoilet op te vangen en te laten vergisten. De (verontreinigde en besmettelijke) waterfractie kan dan gewoon overlopen en belandt meestal in een sloot of beek. Wat achterblijft is grijze slib. Dat is voor de landbouw ondanks de stikstof en fosfaat die er in zitten als meststof niet zo fijn omdat het de bodem doet dichtslibben. De bodem heeft naast groeistoffen daarentegen humus (dat zit in compost) nodig om water beter te kunnen vasthouden of doorlaten bij veel regen. In de septic tank ontstaat ook het (broeikas-)gas methaan, dus hou er nooit een sigaret te dicht bij! Als er in een septic tank ook grijswater met schoonmaakmiddelen enz. terechtkomt (wat vaak gebeurt) dan werkt-ie niet meer en raakt dan snel vol. Net als het spoeltoilet (waar de septic tank voor is uitgevonden) is het dus een ding om zo snel mogelijk af te schaffen.

riek

(15)

duurzame wereld met zoiets ?
de wereld redden ?
wij ?
dat kan ik mij moeilijk voorstellen,
ten eerste is het woord "duurzaam" eerst verkracht door de overheid,
ten tweede zitten menselijke uitwerpselen vol medicijnen en rommel,
(enkel niet bij mij), dus ik hoef geen stront van de doorsnee belg, waar mijn voeding dan moet uit groeien,
ten derde stinkt een droog toilet wel (noch nooit een hudo gebruikt?)
en ten laatste delven we toch onze eigen ondergang, want iedereen gaat voorbij aan het belangrijkste: wij vervuilen

Renaat

(16)

@ Riek,

heb je eigenlijk wel de moeite gedaan het artikel te lezen? Sowieso zou ik je aanraden het artikel eens (opnieuw?) te lezen.

Dat het woord duurzaam verkracht wordt door vele bedrijven en de democratische verkozen vertegenwoordigers van de bevolking is zeker waar, maar is in deze totaal irrelevant.

Mits de juiste manier van composteren (langdurig en/of bij hoge temperatuur) zijn er helemaal geen resten van ziektekiemen, medicijnen en hormonen meer in terug te vinden, dat is te lezen in het artikel.

Een Hudo heeft weliswaar geen waterspoeling, het is helemaal geen 'droog' toilet en is niet te vergelijken met moderne composttoiletten. Heb je ooit een modern composttoilet gebruikt of gebruikerservaringen gelezen? Zo niet zou ik je wat terughoudendheid in het ventileren van je mening aanraden. De vergelijking met een Hudo is sowieso onzinnig.

Dat we onze eigen ondergang aan het delven zijn en dat enige vorm van vervuiling onvermijdelijk is correct. Maar wat is de relevantie van die opmerking in deze context, m.a.w wat wil je nu eigenlijk zeggen?

Piet

(17)

Zoals al opgemerkt.

"In België loost vandaag meer dan 40 procent van de bevolking nog altijd ongezuiverd afvalwater".

De cijfers die je gebruikt gaan over Vlaanderen en lopen tot 2001. In 2007 was het 30% en de doelstelling voor 2010 is 20%.

En Mira doet nog zo zijn best om ons te informeren.

http://www.milieurapport.be/nl/feiten-cijfers/MIRA-T/milieuthemas/kwaliteit-oppervlaktewater/belasting-van-het-oppervlaktewater/riolerings--en-zuiveringsgraad-van-vlaanderen/

Tom Lievense

(18)

40%, 30% of zoals de doelstelling tien procent. Het is van de zotte dat een dergelijk percentage in de schelde word geloosd. Alleen bij hevige regen is het water in stukken van de Schelde zuurstofrijk genoeg voor Vissen.
Dat Brussel notabene de stad waar veel van onze milieuwetgeving vandaan komt afvalwater voor slechts 80% zuivert is een schande.

Geert

(19)

Er wordt nog een belangrijke link vergeten (zoals ik reeds aanhaalde na de lezing in Brussel): (micro) biogas-installaties. Mijn hersenspinsels op http://www.bloggen.be/ecoman/

Louise E.M. Vet

(20)

Er zijn inderdaad nog meer mogelijkheden...Bij het nieuwgebouwde Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) hebben wij vacuümtoiletten en maken we van het zwarte water biogas. Het effluent van de vergister bevat N, P en K en kan dus gebruikt worden als voedsel voor algen (in bioreactor) die geoogst kunnen worden. Zie www.nieuwbouwnioo.nl en bv mijn Poop=Gold verhaal bij TEDxAmsterdam http://www.tedxamsterdam.com/2011/louise-vet-poop-is-gold/

Menno

(21)

Dus wildplassen in de vrije natuur moet kunnen.

dr zenner bertrand   huisarts

(22)

bedankt voor al het vorige interessante nieuws .
ik zou een waterloos toilet voorstellen .
laat eenieder zoals verplicht bij hondenpoep
een voldoende grote ontlastingszak in plastic of ander materiaal
bijhebben .die kan men
in het toilet of een andere zitplaats met holte
inbrengen en na het klein of groot gevoeg degelijk sluiten en laten verdwijnen in een nabijgelegen container. het urinaire vocht wordt eerst via een kleine holte in de zak naar een recipient onderaan de zitplaats gecollecteerd . verdere verwerking van beide lozingen gebeuren naar plaatselijke mogelijkheden . hierbij wordt nergens primair water verspild . slecht nieuws voor loodgieters .
als zitting kan eenieder een eigen ontwerp persoonlijk hergebruiken

Seghers Marc

(23)

Het voorstel van een "waterloos toilet" is een zeer goed idee.(nr.22) Zeker bruikbaar voor de landen waar Unicef, Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis, enz. actief zijn. Kan uitgewerkt worden.

Paul Vanhoovels

(24)

Ik vind het idee om onze poep in een verpakking te deponeren zoals met hondenpoep gebeurt zeker niet haalbaar. Ofwel hergebruikt men die verpakking na reiniging (waterverbruik!) ofwel gaat die verpakking mee met de poep.Normaal zal die verpakking bestaan uit waterdicht materiaal.Waarschijnlijk plastiek dus.Ook productie van plastiek kost geld. En het moet dan nog op korte termijn biologisch afbreekbare plastiek betreffen. Al overwogen hoeveel plastiek er reeds ronddobbert in onze zeeën?
Het hele gedoe wordt daardoor zo arbeidsintensief
en weerzinwekkend dat het volgens mij geen kans maakt. Men kan momenteel zelfs geen leeg drank-blikje deponeren op de ervoor bestemde plaats of thuis recycleren. Hopen dus dat iemand met zijn eigen uitwerpselen gaat rond zeulen is dus een
echt een brug te ver. Misschien niet voor idealisten maar we weten reeds lang dat idealisme niet besteed is aan een hele bende smeerpoezen onder ons.

Studio zelfvoorziening

(25)

Nieuw ook is het Compool.

Zie http://www.zelfvoorziening.nl/studiopro-biool.html

en eventueel:

http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_28.html#com

Studio zvz, pp.

Renaat

(26)

http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoeveel-is-onze-poep-eigenlijk-waard/

Toine

(27)

Heeft iemand hier ervaring met de regelgeving in Nederland met betrekking tot de milieu eisen die vanuit de wetgeving gesteld worden aan het verwerken van menselijke mest tot compost?

Kees Moeskops

(28)

Vroeger hadden we de sterfput eenmaal per jaar werd die leeg geschept en vervoerd naar de moestuin.Geweldige rabarber weet ik nog.
En nu heb ik nog een sterfput.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl