Pedaalkracht

Weg met het gazon

 • Weg met het gazon
 • Prairietuinen, regentuinen, puintuinen en beestentorens

  Een tuin heeft vaak weinig of niets met natuur te maken. Een gazon omzoomd met strak gesnoeide planten trekt nauwelijks dieren of insecten aan, vraagt veel onderhoud en heeft bestrijdingsmiddelen, kunstmest en drinkwater nodig.

Kleine windturbines

 • 40 windturbines getest
 • 40 kleine windturbines getest: veel geld voor weinig energie

  Voor wie nog niet overtuigd is van de zinloosheid van kleine windturbines in een stedelijke omgeving: hier zijn de resultaten van twee recente praktijktests in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Beide tests vullen elkaar door een verschillende aanpak zeer goed aan, en laten overtuigend zien dat kleine turbines in bijna alle gevallen zowel vanuit financieel als ecologisch oogpunt een zeer slecht idee zijn.

De Étoile du Nord

 • Etoile du nord
 • Bijna even snel als de Thalys, maar veel goedkoper

  Zonder het elimineren van de bestaande alternatieve route zou de hogesnelheidstrein tussen Parijs, Brussel en Amsterdam een commerciële flop zijn geweest. De voorganger van de Thalys was bijna even snel en veel goedkoper.

Transportgeschiedenis

 • De chinese kruiwagen
 • Het geniale ontwerp van de Chinese kruiwagen

  Terwijl de Europese kruiwagen enkel werd ingezet voor het vervoer van vracht op zeer korte afstand, was de Chinese kruiwagen eeuwenlang een universeel voertuig voor het transport van zowel goederen als passagiers op veel grotere afstanden.

Bankieren moet weer saai worden

 • Machtsgreep van wall street
 • De machtsgreep van Wall Street: niet politici, maar bankiers regeren de wereld

  De financiële wereld is op twintig jaar tijd veranderd van een relatief eenvoudig en nuttig systeem in een hightech monster dat niet langer het algemeen belang dient.

  Financiële ingenieurs hebben door middel van complexe en ondoorzichtige instrumenten een frauduleus piramidespel opgezet. Wij betalen de rekening.

Microchips

Spitstechnologie uit grootvaders tijd

 • Industriele windmolen
 • Geschiedenis (en toekomst?) van de industriële windmolen

  In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw, decennia nadat de stoommachine windkracht overbodig had gemaakt, bleven Nederlandse onderzoekers koppig de toen al erg gesofistikeerde traditionele windmolen verder verbeteren.

Toerisme

 • Barcelona tourism 5
 • Citytrips maken Europese steden onleefbaar

  Het vliegverkeer groeit zo snel dat het al onze andere inspanningen om transport te verduurzamen teniet doet. Maar een hoog verbruik van fossiele brandstoffen is niet het enige kwalijke gevolg van het moderne, snelle toerisme.

  Spotgoedkope vliegreizen en city-trips maken steeds meer Europese steden onleefbaar. In populaire steden worden de lokale bevolking en handel verdreven, en verandert een groot deel van de stad in een themapark dat exclusief is gericht op het toerisme.

Insectenvlees

Thermische zonne-energie

 • Zon
 • Draait de industrie straks op geconcentreerd zonlicht?

  De discussie over hernieuwbare energie is vrijwel volledig gericht op de productie van elektriciteit. Maar de energie die we het meest nodig hebben, is warmte. Alle industriële activiteit - inclusief de fabricatie van zonnepanelen en windturbines - zou kunnen gebeuren door middel van spiegels en zonlicht.

Geschiedenis

Mobiliteit

 • Europa zoekt vrachtfietsers
 • Europa zoekt vrachtfietsers (m/v)

  De vrachtfiets is in de stad minstens even snel als de bestelwagen en veel goedkoper in gebruik. Dat geeft een sterke economische impuls om de bestelwagen aan de kant te laten. Ook voor het verlenen van diensten biedt de vrachtfiets een aantal belangrijke economische voordelen.

Tuinbouw

 • </a><br /></li>
							<li class=De Chinese zonnekas: een alternatief voor de glastuinbouw?

  De Chinese zonnekas past het principe van de passiefwoning toe op de groentenkweek. Terwijl onze volledig glazen tuinbouwkassen enorm veel warmte verliezen, doet de zonnekas er alles aan om de zonnewarmte vast te houden.

  In China wordt op zeer grote schaal gebruik gemaakt van de zonnekas, waarmee het mogelijk is om zelfs bij vriestemperaturen groenten te kweken met alleen maar zonne-energie.

Maak alles zelf

 • Maak alles zelf2
 • Online handleidingen en instructies voor lowtech doe-het-zelvers

  Zelf bier brouwen of voedsel inblikken? Op eigen houtje zonnepanelen of een windturbine in elkaar knutselen? Een fietskar monteren, een aarden huis bouwen of je eigen bakstenen fabriceren? Koken en voedsel bewaren zonder elektriciteit? Wat je ook zelf wil maken, de handleiding ervoor staat op het internet. Een overzicht.

Thermisch ondergoed

 • Thermisch ondergoed
 • Isolatie: eerst het lichaam, dan het huis

  Moderne thermische onderkleding kan ervoor zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en sex-appeal in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de kostprijs nihil.

Advertentie

 • Beslist

  Beslist.be is het grootste online winkelcentrum van België

« Uw stoelgang kan de wereld redden | Hoofdmenu | De "Bloom Box": groene energie uit een doosje? »

19 februari 2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bruno verschaeve

(1)

Ook erg belangrijk voor een rederij lijkt me de laagste gemiddelde snelheid, aangezien er toch een leveringstijd gegarandeerd moet worden. Staat daarover ook iets in de archieven?

ROLAND

(2)

Een halvering van het brandstofverbruik blijkt met een andere vormgeving van het schip mogelijk, een grotere winst dan met langzaam varen.
http://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=261

Tim

(3)

Je bent wel vergeten dat containerschepen vaak meer dan 10.000 containers aan boord hebben, en dat dit gewicht een enorme invloed zal hebben op de nodige energie om de schepen nog vooruit te bewegen, zelfs al liggen ze op water.

Overigens herinner ik mij eens ooit een experiment te hebben gezien waarbij een containership werd voortgetrokken door een soort parachute, zoals een kitesurfer dat doet, ma dan in groter formaat. Ik denk dat het dus wel mogelijk moet zijn om windkracht als extra bron in te zetten.

Overigens nog dit: Als men het schipvervoer milieuvriendelijker wil maken, begin dan een keer met het tanksysteem te veranderen. Hierbij zouden enorme giftige dampen vrijkomen, en daar wordt niets aan gedaan omdat de schepen dan gewoon gaan tanken waar geen ambetante regeltjes voor hen gelden...

Kris De Decker

(4)

Bruno: de laagste gemiddelde snelheid kan je makkelijk zelf uitrekenen (al had ik er vannacht geen fut meer voor...). De gemiddelde snelheid van 25 km/h werd gehaald toen de reis 58 dagen duurde. De langst durende overtocht was 79 dagen, dus dat komt neer op een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur. Slechts iets trager dan het moderne containerschip.

De gemiddelde snelheid van het zeilschip over de periode 1902-1910 kan je overigens ook uitrekenen als je wil: als je de link volgt, vind je daar de duur van elke overtocht die het schip maakte. Daar ben je wel even mee bezig. Wellicht ligt ze ergens rond de 21,5 km/h. Vergelijkbaar dus met die van het containerschip.

Ik heb de extra info in het artikel geplakt.

Roland: Dank voor de link. Je kan beide zaken ook combineren, natuurlijk.

Tim: Het gewicht lijkt me niet relevant. Wat die kite voor vrachtschepen betreft, klopt: http://www.lowtechmagazine.be/2007/11/de-terugkeer-va.html

Dat is zelfs geen experiment meer, het systeem is intussen al door een paar schepen in gebruik genomen.

Gerold Manders

(5)

Voor zover ik begrepen heb worden de meeste containers (geen bederfelijke waar) vervoer per zeeschip die hun rondjes draaien op de wereldzeëen en hun havens, naar goeddunken van de kapitein/rederij.

De tijd van verschepen en ontvangst van goederen is dan variabel, maar het is voor rederijen enorm veel goedkoper dan rechtstreeks van de ene naar andere haven te varen omdat één klant dat beter uit komt.

Goed, als je een heel of half containerschip nodig hebt mag je als klant meebeslissen in de route.

Vergeleken met het rechtstreeks varen op havens vallen vrachtkosten al gauw terug (naar 25% of minder) als je container(s) de 'scenic route' nemen.

Een rederij probeert natuurlijk om hun schepen zo vol te stouwen dat er zo min mogelijk havens aangedaan dienen te worden, wat voor acceptabele levertijden zorgt.

Cb

(6)

Jammer dat hoewel je groot gelijk hebt,
er op een politieker forum als sargasso meer
op dit artikel wordt gereageerd...
Energiebesparing zou buiten elke politiek horen te staan!

Kris De Decker

(7)

Tja, Sargasso heeft ook veel meer bezoekers dan Lowtech Magazine, dat zal er ook wel mee te maken hebben...

Maar wie dus meer reacties op het artikel wil lezen, moet hier zijn:
http://sargasso.nl/archief/2010/02/19/moderne-containerschepen-trager-dan-oude-zeilschepen/

lieven

(8)

misschien toch beter de reacties hier volgen dan op Sargasso. Beter kwaliteit dan kwantiteit :-)

Lieven

Tim

(9)

Strikt theoretisch gezien speelt massa zeker een rol. In de definitie van de eenheid van energie (Joule) is namelijk de massa een component (die zit namelijk vervat in de component N (Newton)). Deze regels zouden in principe niet moeten verschillen op het water. Uit de formule kan je afleiden dat het verplaatsen van een dubbele massa ook een dubbele hoeveelheid energie vergt.

Zoals je verder kunt zien in deze formule, heeft ook de snelheid een belangrijke rol te spelen, zoals je artikel aangeeft. De formule bevat namelijk een component (meter per seconde) in het kwadraat. Dit betekent dat het lineair verhogen van de snelheid een exponentiële (2de macht) verhoging van de nodige energie teweegbrengt.

Kris De Decker

(10)

Tim, het klopt inderdaad dat de massa een (aanzienlijke) invloed heeft op het energieverbruik. Maar ik bedoelde dat de massa in de vergelijking tussen een containerschip en een zeilschip geen rol speelt. Je vergelijkt dan immers een vaartuig dat olie verbruikt met een vaartuig dat op windkracht vaart. Als je een zeilschip zou maken dat evenveel containers zou kunnen vervoeren als een modern vrachtschip, verbruikt dat nog altijd nul komma nul liter brandstof.

Tim

(11)

Dan klopt het inderdaad wel. Ik vraag mij echter af ofdat het mogelijk is, gezien de enorme hoeveelheid energie die noodzakelijk is. Sowieso blijft een brandstofmotor noodzakelijk als er geen of te weinig wind is, of als er nauwkeurig moet gemanoeuvreerd worden (bv binnenrijden over de Schelde tot de haven in Antwerpen). Dit belemmert echter niet dat een schip kan profiteren van windenergie wanneer die effectief voor handen is, hetzij via een zeil, hetzij via een parachute.

Een van de enige manieren om een synergie te bekomen tussen milieuprestaties en economische prestaties is via vervuilingspreventie (pollution prevention). Dit betekent simpel gezegd dat je gaat bekijken of je je inputs niet kan reduceren of efficiënter inzetten, om een gelijke hoeveelheid outputs te bekomen. In de meeste industrieën zijn deze tegelijk ecologische en economische besparingen reeds doorgevoerd. Ik heb niet de indruk dat dit al gebeurd is bij de rederijen. Onlangs las ik in een wetenschappelijk artikel dat er in bepaalde industrieën een zogenaamde 'puppy dog' strategie werd gehanteerd. Dit betekent in feite dat ecologische vooruitgang, zelfs indien deze financieel verantwoord zijn (of zelfs winstgevend), niet worden doorgevoerd in de hoop buiten schot te blijven van de overheden. Een extra reden dat rederijen buiten schot blijven is uiteraard hun gemakkelijke registratie in eender welk land ter wereld, en er zijn altijd wel ontwikkelingslanden die graag wat 'easy dollars' binnenrijven. De enige manier om het probleem aan te pakken, dwz om rederijen op zijn minst tot een vervuilingspreventiestrategie te bewegen, lijkt mij een minimaal Europese aanpak, en het opstellen van een zwarte lijst zoals die bestaat in de luchtvaartindustrie (weliswaar daar omwille van veiligheidskwesties) om nog te mogen leveren in een Europese haven. Het gevaar voor competitief nadeel van de Europese havens blijft echter nog bestaan, vandaar dat het uiteraard nog beter zou zijn dit op een nog hoger niveau aan te pakken, indien mogelijk. Ik vrees echter dat het er niet gauw van zal komen...

Johan

(12)

maar het gaat verder (eveneens bij Maersk) : http://www.ft.com/cms/s/0/65e522dc-1fce-11df-8deb-00144feab49a.html?nclick_check=1

ze hadden snellere containerschepen gebouwd met speciale rompen die nu half afgewerkt liggen te wachten tot de crisis over is/er terug goedkope brandstof is, maar eigenlijk wordt overwogen van ze te verkopen aan vb tze navy.

Kris De Decker

(13)

Interessante link, Johan. Maakt overduidelijk dat er zonder economische recessie geen sprake was geweest van tragere containerschepen, wel integendeel...

Martin Römer

(14)

Wat een, ook voor ons, heerlijk bericht, op onze site is te zien waarom.
Op onze huidige reis
http://www.sailwx.info/shiptrack/shipposition.phtml?call=9LD2206

halen we snelheden die soms hoger zijn dan 13 knopen
http://www.zeilendehandelsvaart.nl/

Johnny

(15)

container schepen varen altijd in lijndienst dwz er zijn vaste routes en vaste havens om aan te lopen. Dit in tegenstelling tot "wilde vaart" waarbij de lading tijdens de reis wordt door verkocht op de stock market dan krijgt het schip al dan niet een nieuwe bestemming. Bij lijndienst en zeker container schepen is zo'n reis schema al vaak voor een heel jaar vastgesteld maw. Vandaag over een jaar ben jij met je schp om 07.00 uur smorgens bij de loods om binnen te varen in Rotterdam bijv. Daar heeft een kapitein niet veel over te zeggen. Hij moet er slechts voor zorgen dat hij er op tijd is anders zoeken ze een ander. Deze schema's zitten ook zo krap in elkaar dat ze weken zo niet maanden nodig hebben om een dag vertraging weer in te lopen. Ik praat uit eigen ervaring: ik stond als stuurman op de brug en wij voeren in de jaren tachtig volle kracht over de noordzee mist of geen mist met vierduizend ton landbouwgif (elke twee maanden) dat in Europa reeds verboden was om te gebruiken maar nog wel in central amerika op de bananen plantages van elk bekend merk werd gebruikt.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Maak alles samen

 • Open modulaire hardware
 • Open modulaire hardware

  Een modulair systeem combineert de voordelen van standaardisatie (onderdelen kunnen in grote aantallen en dus goedkoop worden geproduceerd) met de voordelen van maatwerk (met een relatief klein aantal verschillende onderdelen kunnen heel veel verschillende, unieke objecten worden gebouwd).

De Hefboombijl

 • Finse hefboombijl
 • Hout kloven zonder moeite

  De Finse uitvinder Heikki Kärnä slaagde erin om het concept van de eeuwenoude kloofbijl te verbeteren.

Dwerghuisjes

 • Dwerghuis
 • Gelukkig in een huis van acht vierkante meter

  De belangrijkste factor in de eco-score van een huis wordt volledig over het hoofd gezien: de afmetingen van de woning.

  Er zijn wondermooie dwerghuisjes op de markt, die door een uitgekiend ruimtegebruik alles bieden wat een moderne groene ziel verlangt.

Pellets

 • Houtpellets
 • Hoe duurzaam zijn houtpellets?

  Houtpellets zijn in trek. Het verbruik in Europa steeg van 3,8 miljoen ton in 2005 naar 9,8 miljoen ton in 2010. België en Nederland namen daarvan samen 2,7 miljoen ton voor hun rekening. Niet dat Belgen en Nederlanders zoveel pelletkachels en -boilers kopen. De meeste houtpellets komen in elektriciteitscentrales terecht, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Elektrisch Transport

 • Waw
 • De elektrische velomobiel: bijna even snel als de auto, maar 80 keer zuiniger

  De velomobiel en de elektrische fiets zijn twee technologieën die de beperkte actieradius van de fietser vergroten -- de eerste door het optimaliseren van de aerodynamica en de ergonomie, de tweede door de ondersteunende trapkracht van een elektrische motor gevoed door een batterij.

  De elektrische velomobiel combineert beide benaderingen en drijft daarmee de actieradius van de fietser naar het toppunt. De fiets kan ook op langere afstanden de rol van de auto overnemen.

Alternatieve brandstof

 • Houtgasauto tekening
 • Rijden op brandhout

  Houtgasauto's zijn een niet zo elegant maar wel efficiënt en ecologisch alternatief voor benzinewagens.

Turf

Energie

 • Oorlog om windenergie
 • Oorlog om windenergie

  Windturbines en windparken stelen wind van elkaar. Moet het middeleeuwse windrecht weer van stal worden gehaald?

Made in Vlaanderen

Voedselproductie

Voedselbewaring

 • Koelkast
 • Een lowtech koelkast voor groenten en fruit

  Veel voedsel dat we in de koelkast bewaren, hoort er eigenlijk niet in thuis. Dat geldt voornamelijk voor verschillende soorten fruit en groenten.

  Jihyun Ryou, een Koreaanse die afstudeerde aan de Nederlandse Design Academy in Eindhoven, ging luisteren naar oudere mensen en vertaalde hun kennis over het bewaren van voedsel in een hedendaags design dat zowat de helft van de koelkast overbodig maakt.

Koken zonder vuur

Bouwen

 • Ecologisch_huis_1
 • Voorbij de blokhut

  Bouwen met volledige bomen levert heel wat ecologische, economische en technische voordelen op.

Verwarming

 • Tegelkachel
 • Haal de zon in huis

  Tegelkachels zijn milieu-vriendelijker, zuiniger, gezonder, veiliger en gezelliger dan alle moderne verwarmingsmiddelen samen.

Transport

 • Trolleybussen
 • Elektrisch transport voor een koopje

  Een grootschalige introductie van elektrische auto's kent veel technische uitdagingen en zal veel tijd en geld kosten.

  Het verduurzamen van openbaar vervoer en goederentransport zou daarentegen snel en met bestaande technologie kunnen gebeuren, voor een spotprijs - als er voor de trolleybus en de trolleytruck wordt gekozen.

Reizen

Werk

Scheepvaart