Pedaalkracht

Weg met het gazon

 • Weg met het gazon
 • Prairietuinen, regentuinen, puintuinen en beestentorens

  Een tuin heeft vaak weinig of niets met natuur te maken. Een gazon omzoomd met strak gesnoeide planten trekt nauwelijks dieren of insecten aan, vraagt veel onderhoud en heeft bestrijdingsmiddelen, kunstmest en drinkwater nodig.

Kleine windturbines

 • 40 windturbines getest
 • 40 kleine windturbines getest: veel geld voor weinig energie

  Voor wie nog niet overtuigd is van de zinloosheid van kleine windturbines in een stedelijke omgeving: hier zijn de resultaten van twee recente praktijktests in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Beide tests vullen elkaar door een verschillende aanpak zeer goed aan, en laten overtuigend zien dat kleine turbines in bijna alle gevallen zowel vanuit financieel als ecologisch oogpunt een zeer slecht idee zijn.

De Étoile du Nord

 • Etoile du nord
 • Bijna even snel als de Thalys, maar veel goedkoper

  Zonder het elimineren van de bestaande alternatieve route zou de hogesnelheidstrein tussen Parijs, Brussel en Amsterdam een commerciële flop zijn geweest. De voorganger van de Thalys was bijna even snel en veel goedkoper.

Transportgeschiedenis

 • De chinese kruiwagen
 • Het geniale ontwerp van de Chinese kruiwagen

  Terwijl de Europese kruiwagen enkel werd ingezet voor het vervoer van vracht op zeer korte afstand, was de Chinese kruiwagen eeuwenlang een universeel voertuig voor het transport van zowel goederen als passagiers op veel grotere afstanden.

Bankieren moet weer saai worden

 • Machtsgreep van wall street
 • De machtsgreep van Wall Street: niet politici, maar bankiers regeren de wereld

  De financiële wereld is op twintig jaar tijd veranderd van een relatief eenvoudig en nuttig systeem in een hightech monster dat niet langer het algemeen belang dient.

  Financiële ingenieurs hebben door middel van complexe en ondoorzichtige instrumenten een frauduleus piramidespel opgezet. Wij betalen de rekening.

Microchips

Spitstechnologie uit grootvaders tijd

 • Industriele windmolen
 • Geschiedenis (en toekomst?) van de industriële windmolen

  In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw, decennia nadat de stoommachine windkracht overbodig had gemaakt, bleven Nederlandse onderzoekers koppig de toen al erg gesofistikeerde traditionele windmolen verder verbeteren.

Toerisme

 • Barcelona tourism 5
 • Citytrips maken Europese steden onleefbaar

  Het vliegverkeer groeit zo snel dat het al onze andere inspanningen om transport te verduurzamen teniet doet. Maar een hoog verbruik van fossiele brandstoffen is niet het enige kwalijke gevolg van het moderne, snelle toerisme.

  Spotgoedkope vliegreizen en city-trips maken steeds meer Europese steden onleefbaar. In populaire steden worden de lokale bevolking en handel verdreven, en verandert een groot deel van de stad in een themapark dat exclusief is gericht op het toerisme.

Insectenvlees

Thermische zonne-energie

 • Zon
 • Draait de industrie straks op geconcentreerd zonlicht?

  De discussie over hernieuwbare energie is vrijwel volledig gericht op de productie van elektriciteit. Maar de energie die we het meest nodig hebben, is warmte. Alle industriële activiteit - inclusief de fabricatie van zonnepanelen en windturbines - zou kunnen gebeuren door middel van spiegels en zonlicht.

Geschiedenis

Mobiliteit

 • Europa zoekt vrachtfietsers
 • Europa zoekt vrachtfietsers (m/v)

  De vrachtfiets is in de stad minstens even snel als de bestelwagen en veel goedkoper in gebruik. Dat geeft een sterke economische impuls om de bestelwagen aan de kant te laten. Ook voor het verlenen van diensten biedt de vrachtfiets een aantal belangrijke economische voordelen.

Tuinbouw

 • </a><br /></li>
							<li class=De Chinese zonnekas: een alternatief voor de glastuinbouw?

  De Chinese zonnekas past het principe van de passiefwoning toe op de groentenkweek. Terwijl onze volledig glazen tuinbouwkassen enorm veel warmte verliezen, doet de zonnekas er alles aan om de zonnewarmte vast te houden.

  In China wordt op zeer grote schaal gebruik gemaakt van de zonnekas, waarmee het mogelijk is om zelfs bij vriestemperaturen groenten te kweken met alleen maar zonne-energie.

Maak alles zelf

 • Maak alles zelf2
 • Online handleidingen en instructies voor lowtech doe-het-zelvers

  Zelf bier brouwen of voedsel inblikken? Op eigen houtje zonnepanelen of een windturbine in elkaar knutselen? Een fietskar monteren, een aarden huis bouwen of je eigen bakstenen fabriceren? Koken en voedsel bewaren zonder elektriciteit? Wat je ook zelf wil maken, de handleiding ervoor staat op het internet. Een overzicht.

Thermisch ondergoed

 • Thermisch ondergoed
 • Isolatie: eerst het lichaam, dan het huis

  Moderne thermische onderkleding kan ervoor zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en sex-appeal in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de kostprijs nihil.

Advertentie

 • Beslist

  Beslist.be is het grootste online winkelcentrum van België

« Ambachtslui in de 21ste eeuw: Winne Clement, fluitenmaker | Hoofdmenu | Links en updates oktober 2012 »

23 september 2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Theo1

(1)

Kom zoiets tegen op het dubbelrichtingsfietspad..

Is nu al moeilijk met die "luxe" bakfietsen.

Renaat

(2)

@ Theo1, rijwielen van meer dan 1 meter breed mogen sowieso niet op het fietspad. En de logische plaats voor zulke voertuigen binnen de bebouwde kom lijkt me ook de weg en niet het fietspad.

Maar dat er soms een probleem is met te smalle fietspaden, dat klopt. Maar daar moet men niet uit concluderen dat die bakfietsen een probleem vormen, wel dat men dringend meer ruimte aan de fiets moet geven. Waarom zijn zelf nieuwe fietspaden vaak slechts 1,50 meter (of 2 meter bij tweerichtingsfietspaden)? Gezien de gemiddelde bezettingsgraad van auto's, is het trouwens ook absurd dat die zoveel plaats in beslag nemen.

Renaat

(3)

@ Kris, sinds kort biedt het autodeelsysteem Cambio, ook de mogelijkheid aan om een bakfiets te lenen. Tot heden enkel in Gent, maar ik kan me voorstellen dat bij succes dit systeem wordt uitgebreid.

Overigens moet de snelheid van transportfietsen gerelativeerd worden. Smalle (tweewielige) bakfietsen zijn zeker sneller omdat ze files kunnen vermijden en overal door kunnen. Hoewel men ook daar veel tijd verliest doordat men vaak twee keer voor het rode licht moet staan bij het linksaf slaan.
Voor bredere drie- en vierwielers gaat dat toch niet zomaar op. Vaak zijn de fietspaden niet breed genoeg en wettelijk mogen ze zelf niet op de fietspaden rijden. Ze staan dus evengoed in de files, kunnen ook niet door alle smalle steegjes en tussen de vele (verdwijn)paaltjes. Door het wettelijke onderscheid tussen fietsers en rijwielen zijn zo'n transportfietsen ook niet toegestaan in voetgangerszones en op wegen voorbehouden voor
voetgangers, fietsers en ruiters (hoewel dat laatste voor discussie vatbaar is). Ook met stilstaan voor laden en lossen zijn er juridisch nog wat knelpunten.

Natuurlijk wordt de soep niet zo warm gegeten als ze opgediend wordt en zal men niet zo snel vrachtfietsers gaat beboeten voor het rijden door voetgangerszones. Maar het is duidelijk dat zowel op het gebied van infrastructuur als op het gebied van verkeerswetgeving nog wel werk is om de mogelijkheden te optimaliseren.

Kris De Decker

(4)

Renaat: het zijn inderdaad vooral de "Long Johns", snelle, tweewielige vrachtfietsen met een laadcapaciteit tot 180 kg, die in de huidige omstandigheden veelbelovend zijn voor goederentransport in de stad. Ze zijn nauwelijks breder dan een gewone fiets.

De in Duitsland geïntroduceerde fietsen zijn allemaal van dit type. Het Europese project geeft voorlopig geen informatie over de samenstelling van de vloot van 2000 vrachtfietsen.

Ad

(5)

Als de (vracht)fietsers zich aan de regels houden zijn ze zeker niet sneller in de stad!
Ze kunnen in tegenstelling tot de bewering niet net zo veel meenemen als een (kleine) bestelwagen.
Toegegeven dat voor bezorgdiensten met kleine orders dit wel een een (nood) oplossing zou kunnen zijn. Nee ik vindt dit een uiterst sybjectief artikel. Afgezien van de toekomstige beroepsziekten die zich ongetwijfeld zullen voordoen. Leuk idee maar de praktijk is heel anders.

Kris De Decker

(6)

@ Ad: dat vrachtfietsen sneller zijn dan bestelwagens is niet mijn subjectieve mening, maar het resultaat van de aangehaalde onderzoeken.

Volg ook eens de links naar al die fietskoeriers in Europa die vrachtfietsen inzetten: er zijn er steeds meer en ze zoeken steeds meer personeel. Waarom? Omdat vrachtfietsen minstens even snel zijn als bestelwagens, en veel goedkoper.

Je hebt het artikel niet gelezen, zoveel is duidelijk.

Bruno van Wayenburg

(7)

@Ad: de bewering is ook niet dat vrachtfietsen evenveel kunnen meenemen als bestelwagens, maar dat de meeste bestelwagenritten niet vol bezet zijn, en met een vracht die ook door een vrachtfiets meegenomen zou kunnen worden

Renaat

(8)

@ Ad, wat Kris zegt klopt. Een niet te brede transportfiets is in veel gevallen in drukke steden sneller of net zo snel als een bestelwagen, ook als men zich aan de regels houdt. Ik durf trouwens - ook met het volgen van de regels - o.a. Antwerpen wel een wedstrijd transportfiets versus bestelwagen aan. (Niet op zondag natuurlijk, wel tijdens de werkuren.)

Als je het over het volgen van de regels hebt, moet je ook wel eerlijk zijn. Dus dan moet je vergelijken met bestelwagens die ook de regels volgen. Dus o.a. niet dubbel parkeren of op het fietspad gaan staan.

Maar op wat baseer jij je opmerkingen?
En waarom denk je dat meer en meer koerierdiensten (ook oorspronkelijk autokoerierdiensten) gebruik maken van bakfietsen?

Johan Goossens

(9)

Als er dan al een nieuw dubbel richting fietspad wordt aangelegd van 2m breed slaagt de aannemer er nog in om daar 1m90 van te maken : valt niet echt op en 5% minder materialen nodig : tel uit je winst. Ik heb zo'n geval gemeld op het moment dat enkel de boordstenen er nog maar stonden maar de bouwheer (gemeente Kontich) vond het blijkbaar niet nodig de aannemer op de vingers te tikken.
Als je dus in de buurt wegenwerken hebt, doe de moeite om het plan te gaan bekijken, na te meten en te reklameren bij de bouwheer indien de werken niet conform het plan is. Als het plan niet volgens het vademecum fietsinfrastructuur is opgemaakt moet je natuurlijk veel vroeger uit je pijp komen.
Aan de andere kant is een fietspad van 2 meter breed met siergrassen aan de zijkant er snel 1 van 1m50 (vb naast het spoor in Hove) : onderhoud graag !

Renaat

(10)

En 2 meter is sowieso het absoluut minimum voor een tweerichtingsfietspad (in stedelijk gebied). Men slaagt er in Vlaanderen zelf in om 'fietssnelwegen' aan te leggen waar de bruikbare breedte (dus rekening houdend met schuwafstanden tot palen, hagen, muren, ...) in werkelijkheid nog geen 1,70 meter bedraagt.

Michaël

(11)

Geweldig en leuk! De toepassing van dit (vervoers)middel brengt een verschuiving van perceptie teweeg voor elke stap binnen de keten waarin deze wordt toegepast.

henk honnest

(12)

Prachtig artikel weer, Kris :-) En ik ben zeer overtuigd van de potentie van de transportfiets. Toch vind ik twee kanttekeningen wel op zijn plaats.

Allereerst zal een vrachtfiets voor heel wat bedrijven en particulieren al gauw een vervoermiddel éxtra betekenen. Een uitbreiding van het wagenpark zogezegd. Of er ontstaat een extra kostenpost voor een bestelauto op onregelmatige huurbasis. Dit omdat weliswaar de gemíddelde stadslading klein is, maar er toch ook met enige regelmaat uitschieters naar boven of beneden zullen voorkomen.

Privé kom ik deze situatie ook geregeld tegen. Als autoloze kom ik er meestal prima uit met mijn bakfiets, maar moet me voor grotere vrachten toch ook nogal eens behelpen met een huur- of leenauto. Het regelen daarvan is meestal een tamelijk tijdrovende bezigheid. Die ík er zelf overigens wel voor over heb.

Ten tweede zal bij zeer grootschalige inzet van transportfietsen, geleidelijk aan de tijdwinst afnemen door toenemende drukte in de kleine straten (kijk naar de sterk afgenomen fietsdoorstroom in Amsterdam), terwijl de snelheid van gemotoriseerd vervoer weer zal toenemen wanneer veel daarvan per fiets wordt gedaan. Zonder drastisch ingrijpen in het (fiets)wegennet zal daarmee een nieuwe balans ontstaan waarin de transportfiets heeft.
Een uitstekende manier om dit negatieve proces te ondervangen is om de fietsinfrastructuur drastisch te blijven verbeteren, zo nodig ten koste van de (vracht)automobiliteit. (Een nog betere oplossing is natuurlijk om onze materiële productie- en consumptiedrift te verminderen ;-))

Ik ben benieuwd of zulke afwegingen zijn meegenomen in het uitgangspunt van CycleLogistics dat 25% van het stadstransport per (vracht)fiest kan worden gedaan.

Kris De Decker

(13)

Henk, ik denk dat daar inderdaad rekening mee wordt gehouden. De situatie die jij beschrijft, deed zich immers voor in Londen, waar auto's en bestelwagens nu een taks moeten betalen om de stad in te mogen.

Dat was nadelig voor fietskoeriers omdat sinds de invoering van de taks het autoverkeer vlotter verliep en hun snelheidsvoordeel dus kleiner werd. Het was voordelig voor koerierdiensten die bestelwagens gebruikten, aangezien de extra kost een snellere levering waard was. Het algemene resultaat is natuurlijk wel positief. Er wordt een nieuw evenwicht bereikt dat toch wel een stuk gezonder is.

Het eerste punt dat je aanhaalt, lijkt me niet zo problematisch. Autodelen wordt steeds populairder, en zoals aangehaald in het artikel kan hetzelfde ook met vrachtfietsen gebeuren.

Hoe dan ook, de vragen die je oproept zullen ongetwijfeld worden beantwoord als beide projecten in 2014 zijn afgelopen (er zou begin 2013 al een eerste evaluatie van het Europese project verschijnen).

roland

(14)

@Henk, "de sterk afgenomen fietsdoorstroom in Amsterdam" is dat meer dan een persoonlijke waarneming en zo ja op basis van welke gegevens?

Maranke Spoor

(15)

Boeiend stukkie weer, dank.

@Kris Is het dan zo dat online shoppen voor meer autoverkeer zorgt?

Als onze buurvrouw iets nodig heeft pakt ze haar heel grote auto en rijd naar de stad.

Als wij iets nodig hebben, kijken we of we het niet toch al hebben, en dan of het (online) tweedehands verkrijgbaar is enz...

Dan laten wij (en ook steeds meer van onze buren) het bezorgen, want dan komt er een bestelwagen die niet alleen ons pakje bij zich heeft maar ook de pakjes van de rest van buurt...

Lijkt me toch veel millieuvriendelijker dan dat we met zijn allen naar de stad rijden, elk in eigen auto, en elk voor slechts 1 of enkele dingen...

Tuurlijk wil ik zeer graag dat de bestelwagen wordt vervangen door een vrachtfiets! En als ik er 1 voor de deur mag parkeren (i.p.v. een auto) dan wil ik ook wel als verhuurpunt fungeren, wij werken veel vanuit huis.

Kris De Decker

(16)

Maranke: misschien heb je gelijk. Maar als ik een boek via Amazon bestel en ik kies de optie "morgen leveren", dan komt dat boek morgen aan, of er nu andere mensen in mijn buurt iets besteld hebben of niet. Bovendien werken niet alle internetwinkels met dezelfde koerierdiensten, zodat er op een dag verschillende bestelwagens met één pakje aan boord in de buurt kunnen parkeren. Kies je voor levering via post, dan lijkt het me wel milieuvriendelijker, want de postbode komt hoe dan ook langs. Ik neem aan dat er studies zijn uitgevoerd naar de impact van online shoppen, maar die heb ik nog niet bestudeerd.

Iets anders: de Duitse website Nutzrad heeft een mooie catalogus van vrachtfietsen online staan: http://www.nutzrad.de/?seite=kat

Maranke Spoor

(17)

@Kris Wij hebben inderdaad een vaste postbode die de buurt kent... en ik klik doorgaans niet op die bezorg het morgen knopjes...

Maar leuk die catalogus van vrachtfietsen, die ligvarianten echt super...

hp

(18)

Levering via post milieuvriendelijker ?

Om de pakweg 4 straten moet de postbode herladen op
een herlaadpunt, de zakken die daar staan worden met de auto gebracht.

hp

(19)

Ik mis in dit artikel de oplossingen met AANHANGWAGEN

Enkele voordelen:

langer voorwerp > gebruik een langere kar
maximaal laag zwaartepunt

hp

(20)

ivm fiets = Ich ersetze ein Auto / zie foto boven

bandenspanning zeer hoog bij belading is nodig
zoniet onstaat veel rolweerstand en vooral "gezwadder"/"zwemmen"
zonder belading staat de band te hard
gevolg grip-problemen

zonder belading is er ook te weinig gewicht op voorwiel
gevolg risico onderuitglijden in bocht

ik denk dat pakweg 40 kg bagage zowat het maximum is voor zo een fiets
als tweewieler ben je kwetsbaar en moet je kunnen vlot uitwijken en snel stoppen
staar u niet blind op die 40 kg /
mijn punt is dat veiligheid te cruciaal is

henk honnest

(21)

@roland
De fietsdoorstroming in steden als Amsterdam en Utrecht is het laatste decennium inderdaad fors onder druk komen te staan. Naast eigen ervaring baseer ik dat onder meer op het volgende bericht http://www.at5.nl/artikelen/87712/amsterdammers-vaker-in-fietsfile .

@hp
Zelf fiets ik nogal eens op vakantie met volle bagage en kind van 7 voorop. Totaal al gauw 50 kg. Natuurlijk met stevig opgepompte 37 mm banden. Maar ik hoef er geen druk af te halen als ik een stukje alleen ga fietsen. Stuitert iets meer op klinkers, dat is alles.

Met bredere banden zou het helemaal geen probleem op mogen leveren. Laat staan met bagagekar...

Kijk maar eens naar wat er allemaal wel niet professioneel op de fiets vervoerd kan worden op http://www.pedalpeople.com/index.php?page=12#p15 .

Toon

(22)

@Kris Ik probeer zoveel mogelijk via Kiala te laten leveren. Geen pakjesdiensten of postbodes aan de deur terwijl ik gaan werken ben, en makkelijk in de buurt af te halen. Ik vermoed dat de verdeling naar de Kiala-punten ook wat efficiënter is dan al die aparte kleine leveringen.
En zoals iemand al zei: fietskarren zeker niet vergeten. Ik vind dat zelf veel handiger dan een bakfiets. Beter wendbaar, flexibeler inzetbaar (af te koppelen) en wat stabieler qua wegligging.

Renaat

(23)

@ Toon,

je mening dat een fiets met een fietskar beter wendbaar en stabieler is dan een bakfiets, kan ik enkel verklaren door een gebrek aan ervaring met moderne en kwalitatief hoogwaardige bakfietsen. Zeker wat wendbaarheid betreft kan geen enkel fietskar op tegen bepaalde tweewielige bakfietsen.

hp

(24)

renaat
als de bagage op een tweewieler goed verdeeld is en ERG LAAG en als het gewicht niet overdreven is
dan is het te doen
maar dit is niet altijd te verwezenlijken

henk
een voorwiel-slip is op nat wegdek met elke tweewieler (lees zowel fiets als motor-fiets ) een mogelijk probleem
als er dan nog eens weinig druk is op het wiel door een ongunstige gewichtsverdeling in onbeladen toestand
én -we doen er nog een schep bovenop-
als door lage temperatuur de banden wat minder soepel worden
is dit weldegelijk een punt

een te hard opgepompte band heeft weldegelijk invloed op de zijdelinkse grip

Alex

(25)

@ Kris de Decker & Maranke Spoor:

Naar mijn idee zijn ze bij Nutzrad er eentje vergeten: http://www.alexkrikke.nl/web/2011/10.oktober/1%20oktober/mooi%20setje.htm , volgens mij de meest comfortabele transportfiets.

Renaat

(26)

Voor mensen die er toch nog aan twijfelen: http://www.vogelvrijefietser.nl/hetblad/2012-11/artikel/bakfiets-sneller-dan-bestelbus

Als een commerciële maatschappij bakfietsen (geen aanhangwagens) gaat gebruiken, dan mag je er toch behoorlijk zeker van zijn dat dit voor hen de beste (snelste, goedkoopste, ...) keuze is.

En voor Ronald die zich de vraag stelt of er een probleem is met fietsdoorstroming in Amsterdam: http://www.vogelvrijefietser.nl/hetblad/2012-11/artikel/fietsfiles-door-tweeverdieners

iggy

(27)

@renaat: 180 kilo voor een long-john is wel inclusief de bereider... De originele long-john van Smith&co/Monark (met bromfietsbanden) mag tot 100kg belast worden. De Bakfiets Cargo tot 90kg. Van de Bullit (met aluminium-frame) heb ik de maximale beladingsgraad nog nergens kunnen vinden...

@hp: uit ervaring weet ik dat de Bakfiets Cargo XL nog heel wendbaar is tot een belading van 60 a 80 kilo. Ook in de winter. (ik neem geregeld wel eens een volwassene mee in de bak en dat gaat prima) Boven dat gewicht wordt het sturen wat zwaar. Het gemiddelde pakje is echter ver beneden de 10 kilo, dus kan je altijd nog zo'n 16 a 24 adressen tegelijk meenemen.

Wat mij betreft is het niet of, maar én een long-john én een tailer: sinds kort heb een Surly Bill die ik achter de Cargo XL kan hangen. Je hebt daarmee een geweldige 4,5 meter lange en 70cm slanke combi voor lokaal transport, waarmee je makkelijk 250kg weg kunt slepen. Inderdaad ligt het zwaartepunt bij de Bill nog lager, omdat deze trailer 16inch wielen heeft en de lading slechts 15 cm boven het asfalt zweeft. Het praktische aan de Surly Bill is daarnaast dat je er 12 tot 16 euro-kratten (40x60x20) op kunt stapelen. Ideaal voor het bezorgen van groentepakketten wat ik binnenkort hoop te gaan doen.

De rijeigenschappen van de trailer zijn prima, maar hij geeft wel meer weerstand. De Bakfiets Cargo XL zonder trailer is veel sneller dan een gewone fiets met Bill-trailer. Ik schep er zelfs enigzins genoegen in om met de Cargo XL, andere fietsers eruit te rijden bij het stoplicht.

Pen

(28)

Klinkt allemaal leuk, maar ik ben er nog nooit eentje tegengekomen en ik weet ook wel waarom...
De bezorgprijs van een pakje ligt gemiddeld op € 0,77 p/s. Pakketten wegen in de praktijk tussen de paar ons en 30kg!!!Dus een volle bakfiets met ca. 3 pakketten van 30kg levert de bezorger nog geen twee-en-een-halve Euro op. Je kunt natuurlijk alleen kleine pakketten per fiets doen, maar dan rijdt er nog steeds een bestelbus rond om de grote pakketten te leveren. En wat als er iemand niet thuis is? Dan zit je met een groot pakket in je bak, wat je niet kwijt kan. Moet je terugbrengen naar het distri-punt en de volgende dag (zónder extra betaling) nóg een keer aanbieden bij de ontvanger. Is die dan ook niet thuis, dan mag je het (nog steeds voor hetzelfde bedrag) naar een postkantoor in de buurt brengen. Gemiddeld zullen er dus niet meer dan pakweg 10 á 15 pakketjes meekunnen. Met 15 Euro per ronde heb je het dus wel gehad. Leuk als je je bak in twee á drie straten kunt legen en je je nieuwe voorraad op hooguit een paar km afstand kunt ophalen. Zoniet is het geen reeel idee en krijg je alleen dubbel-verkeer: fiets + auto.

Dit vindt pas écht ingang als de fiets uitgerust wordt met een electrische aandrijving. Maar ja, dat kan ook met een auto (electrisch aandrijven) en dan bestaat het hele probleem niet meer. Dus....

DOODGEBOREN KINDJE!!!

Renaat

(29)

@Pen,

je vergist je en ik heb de indruk dat je het artikel niet hebt gelezen. Het feit is dat zelf firma's als DHL meer en meer vrachtfietsen inzetten voor vervoer binnen steden. Dat zouden ze nooit doen als het niet financieel rendabel voor hen was. De opkomst van steeds meer en meer fietskoeriers (het is niet omdat jij ze niet ziet, dat ze er niet zijn), bewijst ook dat het echt wel kan werken.

Overigens beperkt vrachtvervoer in steden zich niet enkel tot het vervoer van door privé-klanten online gekochte artikelen en je probleembeschrijving zou enkel kunnen opgaan voor die groep.

Ik vraag me trouwens af waar die € 0,77 p/s vandaan komt. (Graag de naam van die pakketbezorger die 3 pakjes van 30kg levert voor 2,5 euro, kan interessant zijn voor de toekomst.)

Er zijn trouwens wel wat fundamentele verschillen tussen een elektrische wagen en een fiets met elektrische ondersteuning. Dus het is niet terecht als je ze over dezelfde kam scheert.

Het zogenaamde doodgeboren kind is in diverse steden al een stevige peuter.

iggy

(30)

In aanvulling op mijn bijdrage van 30 november 2012, kan ik melden dat ik inmiddels een aantal weken bezig ben met een lokaal georiënteerde ‘thuisbezorgwinkel’, waarbij vrijwel alle transport per vrachtfiets wordt uitgevoerd. Ik doe zelfs een weekelijkse rit naar een boerderij 15 kilometer verderop waar ik bio-meel en brood van lokale teelt haal. Na lang wikken en wegen heb ik mijn bestaande CargobikeXL omgebouwd naar elektrisch ondersteund. In het achterwiel is een motor geplaatst van 250W maar wel met een koppel van 65Nm. De fiets is nu single speed. Dus de motor is er vooral om op snelheid te komen. Dit systeem werkt boven verwachting goed. De 10Ah accu geeft voldoende ondersteuning om 50 a 60 kilometer te kunnen fietsen met een beladen fiets. Per rit gaan er 10 a 12 pakketjes mee. Op de Surly trailer kunnen nog eens 16 tot 24 pakketjes mee. Als je dezelfde hoeveelheid spullen zou moeten vervoeren met een (elektrische) auto, was je zeker het 8-voudige aan energie kwijt (door het hogere gewicht, de hogere snelheid en het niet mee kunnen trappen) Daarnaast biedt de vrachtfiets ongekende flexibiliteit in stads-straten en woonwijken. Per bestelling houd ik ongeveer 2 tot 4 euro over. Dat lijkt wellicht niet veel, maar doordat mijn investeringen erg laag zijn, houd ik er toch een redelijk inkomen aan over. En die vrachtfiets op zonne-energie, is een super krachtig marketing instrument...

andor

(31)

ik heb vele kilometers en jaren fiets ervaring en heb jaren mijn kost bij elkaar gescharreld met een antieke bakfiets en absurde vrachten oud ijzer. ook ben ik fietskoerier geweest. ook heb ik veel vrachtwagen ervaring. ik zie zeker heel veel mogenlijkheden voor de vracht fietsen. zeker de combi met trapondersteuning en zonne panelen heeft mijn interesse.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Maak alles samen

 • Open modulaire hardware
 • Open modulaire hardware

  Een modulair systeem combineert de voordelen van standaardisatie (onderdelen kunnen in grote aantallen en dus goedkoop worden geproduceerd) met de voordelen van maatwerk (met een relatief klein aantal verschillende onderdelen kunnen heel veel verschillende, unieke objecten worden gebouwd).

De Hefboombijl

 • Finse hefboombijl
 • Hout kloven zonder moeite

  De Finse uitvinder Heikki Kärnä slaagde erin om het concept van de eeuwenoude kloofbijl te verbeteren.

Dwerghuisjes

 • Dwerghuis
 • Gelukkig in een huis van acht vierkante meter

  De belangrijkste factor in de eco-score van een huis wordt volledig over het hoofd gezien: de afmetingen van de woning.

  Er zijn wondermooie dwerghuisjes op de markt, die door een uitgekiend ruimtegebruik alles bieden wat een moderne groene ziel verlangt.

Pellets

 • Houtpellets
 • Hoe duurzaam zijn houtpellets?

  Houtpellets zijn in trek. Het verbruik in Europa steeg van 3,8 miljoen ton in 2005 naar 9,8 miljoen ton in 2010. België en Nederland namen daarvan samen 2,7 miljoen ton voor hun rekening. Niet dat Belgen en Nederlanders zoveel pelletkachels en -boilers kopen. De meeste houtpellets komen in elektriciteitscentrales terecht, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Elektrisch Transport

 • Waw
 • De elektrische velomobiel: bijna even snel als de auto, maar 80 keer zuiniger

  De velomobiel en de elektrische fiets zijn twee technologieën die de beperkte actieradius van de fietser vergroten -- de eerste door het optimaliseren van de aerodynamica en de ergonomie, de tweede door de ondersteunende trapkracht van een elektrische motor gevoed door een batterij.

  De elektrische velomobiel combineert beide benaderingen en drijft daarmee de actieradius van de fietser naar het toppunt. De fiets kan ook op langere afstanden de rol van de auto overnemen.

Alternatieve brandstof

 • Houtgasauto tekening
 • Rijden op brandhout

  Houtgasauto's zijn een niet zo elegant maar wel efficiënt en ecologisch alternatief voor benzinewagens.

Turf

Energie

 • Oorlog om windenergie
 • Oorlog om windenergie

  Windturbines en windparken stelen wind van elkaar. Moet het middeleeuwse windrecht weer van stal worden gehaald?

Made in Vlaanderen

Voedselproductie

Voedselbewaring

 • Koelkast
 • Een lowtech koelkast voor groenten en fruit

  Veel voedsel dat we in de koelkast bewaren, hoort er eigenlijk niet in thuis. Dat geldt voornamelijk voor verschillende soorten fruit en groenten.

  Jihyun Ryou, een Koreaanse die afstudeerde aan de Nederlandse Design Academy in Eindhoven, ging luisteren naar oudere mensen en vertaalde hun kennis over het bewaren van voedsel in een hedendaags design dat zowat de helft van de koelkast overbodig maakt.

Koken zonder vuur

Bouwen

 • Ecologisch_huis_1
 • Voorbij de blokhut

  Bouwen met volledige bomen levert heel wat ecologische, economische en technische voordelen op.

Verwarming

 • Tegelkachel
 • Haal de zon in huis

  Tegelkachels zijn milieu-vriendelijker, zuiniger, gezonder, veiliger en gezelliger dan alle moderne verwarmingsmiddelen samen.

Transport

 • Trolleybussen
 • Elektrisch transport voor een koopje

  Een grootschalige introductie van elektrische auto's kent veel technische uitdagingen en zal veel tijd en geld kosten.

  Het verduurzamen van openbaar vervoer en goederentransport zou daarentegen snel en met bestaande technologie kunnen gebeuren, voor een spotprijs - als er voor de trolleybus en de trolleytruck wordt gekozen.

Reizen

Werk

Scheepvaart