« Workshop Handmatig Baggeren – 24 mei in Drachten, Friesland | Hoofdmenu | Bagger Kolonie Friesland »

14 mei 2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Gerard

(1)

Als we meet menskracht of paarden gaan baggeren, moeten we meer eten, want ook dat kost extra energie. In de landbouw die voor de extra voeding nodig is en de verwerking, distributie en bereiding ervan wordt veel brandstof gebruikt, waar zit de winst?

kris de decker

(2)

Gerard

Een onduurzame landbouw mag geen reden zijn om menskracht af te wijzen. Je kan -- en moet -- namelijk ook de landbouw verduurzamen.

roland

(3)

@: "Voor het onderhoud van de Nederlandse wateren wordt in de orde van 30 tot 35 miljoen m3 specie per jaar gebaggerd."

- Met windmolens langs de Friese kanalen, welk deel van de baggerenergievraag kunnen die molens verzorgen?

kris de decker

(4)

Roland

Dat is een goeie vraag, waar geen eenvoudig antwoord op te geven valt.

In tegenstelling tot menskracht is windkracht immers niet op afroep beschikbaar. Dus je kan wel de jaaropbrengst van een windmolen vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van een baggerschip, maar dan werkt het baggerschip alleen als het waait. Niet echt praktisch, want er kan alleen maar in bepaalde periodes van het jaar worden gebaggerd omwille van broedende vogels.

Zoniet moeten er extra windmolens worden gebouwd om ook bij lagere windsnelheden voldoende energie te leveren, en moet er energieopslag komen voor windstille dagen.

Tweede probleem: hoe ga je een baggerschip op windkracht doen werken? Ga je een gigantische batterij in het schip steken? Niet zo duurzaam en niet zo praktisch. Ga je een trolleybaggerschip maken? Niet zo praktisch, want zo'n schip moet op vele plekken zijn. Blijft alleen biobrandstof of biogas over, en die laatste kan uit windenergie worden gemaakt. Maar wel met enorme omzettingsverliezen.

bert dalmolen

(5)

Als.... we in staat zijn een cultuuromslag te maken.

Denkend aan al die mensen die gebrek aan beweging en conditie conditie compenseren in sportscholen en sportclubs, de energie (en andere middelen) die ze daarbij verbruiken en genereren, dan zou met dat potentieel gebaggerd kunnen worden.

Baggerschepen aangedreven door de een ingebouwde sportschool zijn de toekomst. Ik zie het helemaal voor me, een baggermolen met op het dek een peleton wielrenners, en een ander schip aangedreven door gewichtsheffers.

Jeroen Haringman

(6)

@bert dalmolen

Ik lees over benodigde vermogens van 2500 kW tot wel 30.000 kW. Met een fiets is het voor iemand in goede conditie wel mogelijk om een tijdje 200W mechanische energie te produceren. Je hebt het dan dus over 12.500 tot 150.000 fietsers! Nogal een peleton.... Als de energie eerst nog omgezet moet worden naar elektriciteit zodat de zuiger elektrisch aangedreven kan worden dan mag je hopen dat je slechts twee keer zoveel fietsers nodig hebt, maar drie tot vier keer zo veel helemaal niet ondenkbaar.

Dit rekensommetje maakt denk ik vooral duidelijk hoe enorm veel energie een fossiele brandstof als olie bevat, en hoe makkelijk we zijn geworden om er absurde hoeveelheden van te gebruiken.

kris de decker

(7)

@ Jeroen

We zullen inderdaad veel volk nodig hebben... Maar de energie omzetten naar elektriciteit is niet nodig. Het voordeel van zo'n baggerboot op spierkracht is dat je een directe mechanische aandrijving kan maken, zoals op de vroegere moddermolens het geval was. Maar dan met moderne fitnessapparatuur.

roland

(8)

Kris(4), Met windenergie kan alleen bij voldoende wind wordt gebaggerd en weinig omzetverliezen. De keuze wordt dan meer omzettingsverliezen en minder baggerschepen OF meer baggerschepen en minder omzettingsverliezen.
Met voldoende gegevens kan het optimum berekend worden.

- Met regelmatige stroompunten kan met een kleine accu volstaan worden.Ook andere scheepvaart kan die oplaadpunten benutten.

h.honnest

(9)

Ben benieuwd of er technieken bekend zijn of ontwikkeld kunnen worden om slib gerichter aan te laten bezinken. Iets als een zandmotor langs de kust, maar dan in een rivier of kanaal. Een soort slibafleidingskanaal o.i.d. Zou mogelijk het nodige aan energie schelen wanneer het slib niet helemaal van een rivier- of kanaalbodem gehaald hoeft te worden.

kris de decker

(10)

Roland

"Met regelmatige stroompunten kan met een kleine accu volstaan worden".

Een baggerschip van 30.000 kW heeft een batterij van 30.000 kWh nodig om 1 uur te kunnen werken. Dat zijn 600 Tesla Roadster batterijen. En dan houden we nog geen rekening met de laad- en ontlaadverliezen.

Als je de energiekost voor de productie van die batterij mee in rekening brengt, vrees ik dat je evengoed rechtstreeks de olie kan opstoken.

Willem

(11)

De getoonde sleepkop is er één van een grote sleephopperzuiger. De groteren daarvan (en zeker die met 2500kW pompvermogen en 30.000kW totaal vermogen) worden niet ingezet voor slib op de nederlandse rivieren, maar op zee voor zand voor de grote landaanwinningsprojecten op de internationale markt en in NL bijvoorbeeld op Maasvlakte II.

Voor het baggeren van slib zijn veel efficientere methodes waar de baggeraars gebruik van maken, zoals Water Injection Dredging, een methode waarbij water in het slib wordt geinjecteerd waardoor het net dun genoeg wordt om als dikke vloeistof naar een dieper punt te stromen, of met het getij mee te gaan. In die zin een beetje als een moderne krabbelaar. Aangezien men alleen water verpompt gaat dat gepaard met een zeer grote reductie aan vermogen en slijtage. Ook vaart het schip niet naar een dumpgebied, het materiaal loopt er 'vanzelf' heen. Met een enorme reductie in energieverbruik tot gevolg, vergeleken met de andere methodes. Brandstof is één van de grootste kostenposten van baggerwerken, de baggeraars zoeken derhalve zelf zeer actief naar methodes om hetzelfde te bereiken met minder energie.
(Noot: De genoemde grootverbruikers zijn op zich het gevolg van een schaalvergroting die ertoe leidt dat per eenheid vervoerd materiaal de energieconsumptie dus ook weer lager ligt dan bij kleinere schepen.)

Gerard

(12)

Voorlopig nog genoeg olie, gas en kolen. Gas is alleen een probleem als je Poetin als een boeman ziet. Verkopen doen de Russen het toch wel, al was het b.v. maar aan de Chinezen war wij zo lekker goedkoop onze producten bij kopen.

Mattias

(13)

Willem, interessant. Er bestaat een Wikipedia-artikel [1] waar instaat 'Voorstanders van waterinjectie zijn van mening dat dit een natuurlijke manier van baggeren is, terwijl hun tegenstanders het hier niet mee eens zijn.' Maar zonder bronvermelding en verdere uitleg is die uitspraak uiteraard niet veel waard.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Water_injection_dredger

Willem

(14)

Mattias, bedankt voor je reaktie. Wist niet van de wikipedia pagina, heb hem eens nagelezen. Dat ‘natuurlijk’ is een beetje rekbaar denk ik, hoe de term er toegepast wort. Als de natuur op die plek sediment wil afzetten is elke manier van baggeren tegennatuurlijk zou je kunnen stellen. Ook een krabbelaar. ( en het kanaal in zijn geheel) De term ‘natuurlijk’ vind ik derhalve niet relevant. Veel interessanter is of je een bepaald doel bereikt met minimum impact op de omgeving en energieverbruik. Daar slaagt deze methode doorgaans goed in. Overal zijn tegenstanders van te vinden, nietwaar?

Mattias

(15)

Die skûtjes uit Friesland met hun zeer beperkte diepgang zijn interessant. Maar dat was 1889 tot 1933.

Terug naar het heden: "Alweer een recordschip in de Antwerpse haven. De COSCO Shipping Universe, die vaart onder de vlag van Hong Kong, kan precies 21.237 TEU dragen. Het schip is net geen 400 meter lang en 58 meter breed. [...] Dat de haven van Antwerpen die reuzen van de zee vandaag kan ontvangen, is onder meer te danken aan de uitdieping van de Schelde, die intussen zo'n 7 jaar geleden is afgerond. [...] Volgens Vanelslander moet er dan ook capaciteit bijkomen om de toekomst voor Antwerpen veilig te stellen. Daarom lijkt de hoop van de haven te liggen op het nieuwe Saeftinghedok dat er nog moet komen. Dat zal 3,2 miljoen containers extra kunnen verwerken. [...] Waar al die containers naartoe gaan? Grotendeels landinwaarts, uiteraard. Vandaag verloopt meer dan de helft van dat vervoer van uit containers uit de haven over de weg, 38 procent gaat via de binnenvaart en 7 procent over het spoor." Zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/23/alweer-een-recordschip-in-de-antwerpse-haven-waar-eindigt-dat/

Dat zijn duizelingwekkende getallen!

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl