« De Chinese zonnekas: een alternatief voor de glastuinbouw? | Hoofdmenu | Batterijen maken van zonne-energie een CO2-intensieve energiebron »

27 april 2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan Lurquin

(1)

In het artikel staat dat de elektriciteit in Frankrijk met weinig CO2 geproduceerd wordt. Vermoedelijk gaat het hier om elektriciteit uit kernenergie. Maar is dit wel zo? Een korte berekening:
Kernafval uit deze centrales bevat ook cesium-135. Deze isotoop heeft een zeer lange halfwaardetijd: 2,3 miljoen jaar.
Laten dit afval ergens veilig opbergen in de kleilagen gedurende 100 maal de halfwaardetijd, zo'n 200 miljoen jaar. Laten we het afval ook monitoren en bewaken tegen terrorisme. Stel dat het bewaken stroom kost zo'n 2000 watt continu.
Het bewaken van het kernafval vergt dan 2000 watt x 24h x 365 dagen/jaar x 200 000 000 jaar= 350400000000000 wattuur.
Hoeveel energie produceert een kerncentrale van 1000 MW gedurende de levensduur van 40 jaar?:
1000 000 000 watt x24h x365 dagen/jaarx40 jaar= 350400000000000 wattuur. Dit is net de energie die nodig is om de opslag van het kernafval te bewaken (ik heb er een beetje naar gerekend natuurlijk). Een kerncentrale produceert dus netto geen energie, laat staan dat de elektriciteit uit kernenergie CO2 arm zou zijn!!

Koen

(2)

Dit past in dezelfde bewering dat dankzij de exponentiële groei, alle energie die door zonnepanelen wordt opgewekt wordt opgeslokt door dezelfde zonne-energie fabrieken om nóg meer panelen te maken.
Netto geen energie opgewekt dus, totdat de groei afvlakt.

Dat maakt het nog niet onwenselijk: welk beter doel is er voor kolenstroom dan het opstarten van een ontwikkeling die die kolenstroom overbodig maakt?

China lijkt serieus werk te maken van een schonere energieproductie, nu de luchtvervuiling ook de elite begint te raken.

Kris De Decker

(3)

@ Johan

Goed punt, en op zich een artikel waard. Al moet ik wel verduidelijken dat ik niet pleit voor het bouwen van nieuwe kerncentrales om zonnepanelen te produceren. Als we daarentegen de elektriciteit van bestaande atoomcentrales zouden gebruiken om zonnepanelen te produceren (in plaats van er gadgets mee te doen werken), en tegelijk minder elektriciteit zouden verbruiken, dan wordt het interessant. De erfenis van nucleaire energie zou dan niet alleen het nucleaire afval zijn, maar ook een nieuwe energie-infrastructuur die de atoomcentrales (tot op zeker hoogte) kan vervangen.

@ Koen

Hoe minder energie de productie van een zonnepaneel kost, hoe sneller de PV-industrie duurzaam kan groeien. Het is dus wel degelijk van essentieel belang om de energiekost tijdens de productie zo laag mogelijk te houden. Zoniet duurt het veel te lang eer zonne-energie een positieve bijdrage kan leveren. We gaan daar in een volgend artikel verder op in.

Lieven Bervoets

(4)

Bedankt voor dit artikel. Dit is essentiele informatie voor iedereen die zonnepanelen wil installeren. Bij vergelijking van producten wat hun milieu-ompact betreft (bvb auto's, computers,..) wordt al te dikwijls de hele levenscyclus over het hoofd gezien. Bestaat er een website waar vergeleken kan worden tussen verschillende producenten van zonnepanelen wat hun volledige milieuimpact betreft?

Kris De Decker

(5)

@ Lieven

Het enige initiatief dat ik ken is de jaarlijks "Solar Scorecard" http://www.solarscorecard.com/2014/

Het is meer gericht op het gebruik van toxische stoffen in zonnepanelen (een ander onderbelicht probleem), maar er worden ook scores gegeven voor de openheid op het vlak van CO2-emissies, werkomstandigheden, enzovoort.

Koen Vandewalle

(6)

Ik huur sedert kort een veel energiezuiniger, goed geïsoleerde woning (hoe simpel kan het zijn !).

Om de werkelijke kosten in te schatten, noteren we wekelijks, en afhankelijk van het detail dat we wensen soms meermaals per dag, de meterstanden van gas, elektriciteit en water.

Zodoende heb ik ontdekt dat we naar schatting 2/3 van al onze elektriciteit gebruiken om warm water voor de vaatwasser, wasmachine en het waterbed te maken, en om de circulatiepomp van de CV te laten werken. Ik maak geen analyse tussen de verwarmingsweerstand van de machines en de motor of pompjes die er in zitten.

Het merendeel van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik is dus domweg om warm water te maken.
Het lijkt dan ook absurd om daar een hoogtechnologische stroomvoorziening zoals zonnepanelen en een inverter voor te gebruiken.
Onze moderne toestellen zijn nu eenmaal gemaakt om op elektriciteit te werken.
Een warmtenet, of nog veel beter: een wasmachine en vaatwas die op gas het water warmen zouden veel beter zijn. Niet alle water dat door de machine gaat, moet gewarmd worden. Om die reden sluit ik ze dan ook niet aan op mijn warmwatervat.

Het verbruik van de kookplaat is ook opgevallen. "Watte, zoveel ?" Bij die gelegenheid heeft mijn vriendin ook geleerd over het artikel "koken zonder vuur" van LowTech.

Bedankt !

lieven smeyers

(7)

Zeer interessant artikel, Kris, en ik was al lang benieuwd naar de laatste evoluties in de zonnesector.
Ik heb het goed proberen te lezen en kan er toch een aantal feiten uithalen die compleet onderbelicht worden in de titel en de conclusies.
Zo staat oa erin dat de energie om ze te maken nog steeds constant daalt en dat de door panelen geproduceerde energie “slechts” drie maal schoner is dan Europese elektriciteit.
De productie stijgt jaarlijks en de kosten blijven significant dalen.
Nu nog een paar dingen vermelden die er niet instaan; de nieuwste ontwikkelingen slaan een nieuwe weg in met de ontwikkeling van folie, waarschijnlijk met minder energie per opbrengst geproduceerd want nog veel goedkoper per opbrengst (maar dat weet ik dus niet zeker).
Op het gebied van batterijen staan we op de rand van de doorbraak, en zonne-energie gecombineerd met plaatselijke tijdelijke opslag zal een revolutie teweegbrengen in de energieopwekking. Gecombineerd met netpariteit zal zonnestroom veel goedkoper zijn dan de veel vervuilender concurrenten, en daarbij nog tal van andere voordelen te bieden hebben, bv in ontwikkelingslanden zonder degelijk netwerk.
Onze toekomst op energievlak ziet er bijzonder zonnig uit.
Dit neemt zeker niet weg dat we niet kritisch moeten staan tegenover de eventuele achteruitgang op milieugebied (ook op het gebied van die nieuwe batterijen). Het ziet er wel naar uit dat zonnestroom de problemen die hij veroorzaakt ook mee helpt oplossen, en ondanks de terugval evolueert naar een lowtech overal inzetbaar milieuvriendelijk produkt en ltm zou daar ook oog voor kunnen hebben ipv enkel grammen CO2 van enkele jaren geleden op te tellen. Dus doe vooral voort maar graag eens een artikel met een vergelijking van de voor- en nadelen van de verschillende stroomopwekkingen. Die anderen zijn helemaal geen lieverdjes.
Met vriendelijke groeten,

roland

(8)

Door het gebruik van Chinese stroom zijn zonnepanelen zijn minder duurzaam dan zeven jaar geleden. Het artikel stelt: "the carbon footprint is almost doubled in the overseas manufacturing scenario" Dat komt niet overeen met: "een kilowattuur elektriciteit in China gepaard met bijna 2,5 keer zoveel CO2-uitstoot als in Europa ... het Chinese elektriciteitsnetwerk 50% minder energie-efficiënt." dus totaal 5 keer de Europese CO2.

Is er in 7 jaar geen efficiëntie verbetering geweest bij de panelen productie, na verrekening van het langere transport? Uiteraard maken goedkopere panelen de aanschaf van meer panelen en dus een groter stroomverbruik aantrekkelijk. Gebruik van zonnepanelen in streken met minder zonnestraling vermindert het rendement, vandaar de plannen om in de Sahara onze zonnepanelen te zetten.

Kris De Decker

(9)

@ lieven smeyers

Met "folie" doel je wellicht op dunnefilm zonnepanelen? De productie daarvan kost inderdaad minder energie, maar ze zijn ook minder efficiënt, zodat ze meer plaats nodig hebben. Bovendien is de toxiciteit van het productieproces een veel groter probleem dan bij silicium zonnepanelen, en wordt er gebruik gemaakt van materialen die niet op grote schaal inzetbaar zijn. Het is een nicheproduct, niet echt een alternatief voor silicium zonnepanelen.

Als je de batterijen mee in de levenscyclusanalyse opneemt, gaat de duurzaamheid van zonne-energie er niet op vooruit, integendeel. Ook dat aspect komt in een volgend artikel uitgebreid aan bod.

"Graag eens een artikel met een vergelijking van de voor- en nadelen van de verschillende stroomopwekkingen"

Het punt is nu net dat hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon in grote mate afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Hoe strenger je bent voor fossiele brandstoffen in zo'n vergelijking, hoe minder duurzaam je zonnepanelen zullen worden. Zonder fossiele brandstoffen (of kernenergie) kunnen we geen "duurzame" energieproductie op poten zetten.

roland

(10)

@Koen Vandewalle, "naar schatting 2/3 van al onze elektriciteit gebruiken om warm water voor de vaatwasser, wasmachine en het waterbed te maken, en om de circulatiepomp van de CV te laten werken."
- Gelukkig is het aantal waterbedden beperkt. Wat een circulatiepomp met verwarming van water te maken heeft ontgaat mij. Een wasdroger vergt meer stroom dan een wasmachine, die met een lage temperatuur kan volstaan. Die 2/3 mist elke grond, de meeste stroom gaat naar koeling en andere stroomvreters.

@lieven smeyers,
"batterijen staan op de rand van de doorbraak" dat horen we vaker, blijkbaar is die rand moeilijk te overwinnen. Onze winters zijn niet zo zonnig, afhankelijkheid van zonne-energie vergt dus aanzienlijke opslag.
Zonnestroom is nog steeds enkele malen duurder dan windstroom. Ook in de winter is windstroom beschikbaar.

Renaat

(11)

Lieven Smeyers,

of we effectief op de rand van 'de doorbraak' staan met batterijen moet de toekomst nog uitwijzen. Er zijn genoeg technologieën die ook al jaren of zelf decennia 'op de rand van de doorbraak' staan. Ik ben ondertussen ook op een leeftijd dat ik talloze hoopgevende technologieën een stille dood heb weten sterven.

M.a.w. let op met het vel van de technologisch beer te verkopen voor deze geschoten is.

Je optimisme over onze toekomst op energievlak vind ik niet enkel onterecht, ik vind zulk optimisme zelf gevaarlijk. Het werkt immers verlammend omdat het de illusie creëert dat er niet echt een probleem is dat we niet op korte termijn technologisch kunnen oplossen. En hierdoor laten de de noodzakelijk maatregelen - zoals het grootschalig inzetten om het verminderen van het energieverbruik - achterwege.

De conclusie die ik trek op basis van enige kennis van allerlei soorten energieproductie (fossiele brandstoffen, biomassa, diverse vormen van zonne-energie, warmtepompen, geothermische energie, waterkrachtcentrales, blauwe energie, windenergie, nucleaire energie (ook met 4de generatie kernsplitsingscentrales of kernfusie), ...
is dat het extreem onwaarschijnlijk is dat enige van deze energievormen volstaat om op een relatief korte termijn in te staan voor een duurzame invulling van de huidige energiebehoeften. Tevens concludeer ik dat alle energieproductiemethoden nadelen heeft en bij grootschalige toepassing deze nadelen toenemen.

Daarom is het onbegrijpelijk dat er niet nog veel meer wordt ingezet op de beperking van het energieverbruik. Op energiebesparing kan nog veel meer ingezet worden dan nu het geval is maar die inzet is ook nodig als we onze energieconsumptie (en dus de daarbij horende productie) willen verduurzamen.

Kris De Decker

(12)

@ Roland

Dat de cijfers niet overeenkomen (reactie #8) is te wijten aan het feit dat ze betrekking hebben op twee verschillende zaken. Enerzijds wordt er een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde CO2-intensiteit van het Europese en Chinese elektriciteitsnetwerk, gebaseerd op bronnen [7] en [8].

Anderzijds wordt er een vergelijking gemaakt tussen de effectieve productieprocessen voor zonnepanelen in beide regio's, gebaseerd op LCA-databases [6], met name de Ecoinvent database voor Europa en de Chinese Life Cycle Database voor China. In dat geval spelen veel meer factoren een rol.

Als bijvoorbeeld het smelten van aluminium voor de frames van zonnepanelen in China zou gebeuren met hydrocentrales, dan wordt voor die component de CO2-uitstoot van de hydrocentrale genomen, niet die van het gemiddelde elektriciteitsnetwerk.

Verder wordt er bij de productie van zonnepanelen naast elektriciteit ook nog een klein deel andere energiebronnen ingezet. Tot slot is er nog veel onzekerheid. Dat zie je goed als je bronnen [7] en [8] vergelijkt, die in totaal drie verschillende waarden geven voor de koolstofintensiteit van het elektriciteitsnetwerk in verschillende landen.

lieven smeyers

(13)

Laat ik nu een onverbeterlijke optimist zijn, ik denk nog altijd veel na en probeer alle elementen mee te nemen in mijn overwegingen.

MAAR, in een recent verleden hebben we veel te veel subsidie gegeven aan zon energie omdat we ons baseerden op de cijfers van 2 jaar daarvoor.

De evolutie gaat zo snel dat je moet kijken naar de situatie van nu, en liever nog naar die van de volgende jaren. In 2014 werd naar schatting 45 GW bij geplaatst, en met de dalende prijzen zal dat jaarlijks enorm stijgen. Zonne-energie wordt een volwassen speler en helpt mee de koolstofintensiteit van de opwekking van elektriciteit te verminderen.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat minder energie verbruiken nog het beste is, maar het is zonde dat nadenkende mensen goede ontwikkelingen tegenwerken.
De Vlaming denkt nu 2 dingen: zonnestroom kost mij veel geld en is het schijnt dat die dingen ook nog zwaar vervuilend zijn. Over nucleaire of fossiele stroom heeft die Vlaming meestal nog niet nagedacht. Zonne-energie heeft recht op een correct imago, het hoeft niet meer te zijn, maar ook niet minder.

twanty

(14)

@ Johan

Je berekening over de kost van het bewaken/monitoren van kernafval is instructief en leuk, maar ik wil er toch de volgende evolutionaire noot aan toevoegen: De moderne mens is ongeveer 200.000 jaar oud (grootte-orde). De 200.000.000 jaar waar je van spreekt, brengt ons terug naar het tijdperk van de ankylosauria, een soort van gepantserde dino die al een heel tijdje geleden is uitgestorven. In die tijd bestond er zelfs nog geen gras. Dat betekent dat, als we een zelfde sprong nemen in de toekomst, er dan geen terroristen meer zullen bestaan, en ook geen mensen meer zullen zijn om de radio-activiteit te monitoren.

@ Kris

Het is correct dat zonnecellen produceren in China CO2-intenser is dan dezelfde cellen produceren in andere landen. Maar wat je niet mag vergeten is dat mocht je erin slagen die productie terug te halen naar bv Europa, dat de capaciteit die ze in China toch hebben dan voor iets anders zal gebruikt worden of moeten worden (bijvoorbeeld om jacuzi's of airco's mee te maken, om maar enkele voorbeelden te noemen die doorgaans als nog milieu-onvriendelijker dan zonnecellen worden gezien). Bovendien, als je in Europa extra zonnecellen wil bouwen, moet je natuurlijk ofwel capaciteit bijzetten, ofwel de productie van een ander product verplaatsen naar China... waar is dan de netto-winst?

Renaat

(15)

Lieven Smeyers,

"De evolutie gaat zo snel dat je moet kijken naar de situatie van nu, en liever nog naar die van de volgende jaren."

Ik moet de eerste mens die de toekomst kan voorspellen nog tegen komen. Decennia geleden was men er van overtuigd dat we nu allemaal in onze prive-helikopters zouden rondvliegen. In kernfusie is nauwelijks een stap vooruit gezet, ...
En laten we ook niet vergeten dat het niet is omdat iets kan, dat het ook zal gebeuren.

De mensheid kan al jaren de honger uit de wereld helpen, maar toch sterven er nog dagelijks duizenden kinderen aan voedselgebrek.
We hebben de mogelijkheid en middelen om de plastiekvervuiling op te lossen, maar de plastieksoep wordt voorlopig alleen maar groter.
Zolang we er niets eens in slagen om alle gebouwen in België goed te isoleren (de vooruitgang daarin is tergend traag) vind ik je technologie-optimisme grenzeloos naïef.

Natuurlijk heeft zonne-ënergie recht op een correct imago. Maar dat houdt ook in dan men dient aan te geven dat zonne-ënergie geen oplossing zal zijn voor onze huidige energiehonger.

Koen Vandewalle

(16)

Dus zonnepanelen zouden gemaakt en geïntegreerd moeten worden om honderden jaren mee te gaan.

@Roland, onze waslijn werkt als geïntegreerde zonne-wind toepassing ter vervanging van de energieverslindende wasdroger. Die 2/3 aan laagwaardige energie en systematische verspilling door de CV-pomp die mijns inziens te veel draait, klopt effectief, maar is alleen voor mijzelf, omdat ik voor het overige zeer weinig elektriciteit verbruik.

roland

(17)

@lieven smeyers,
"Zonne-energie helpt mee de koolstofintensiteit van de opwekking van elektriciteit te verminderen. Dat neemt niet weg dat minder energie verbruiken het beste is, maar zonde dat nadenkende mensen goede ontwikkelingen tegenwerken"
- Werken niet juist die ruime zonne-energie subsidies energiebesparing tegen?

HAns Keijser

(18)

Interessant artikel, en minstens zo interessante reacties ! Bedankt allemaal ! Hoewel ik er niet blij van ben geworden. Ik ben al 25 jaar werkzaam in de zonne-energie, voornamelijk als installateur, maar sinds enige jaren ook als (praktijk-)docent. Ondanks mijn opgewekt karakter ben ik in die afgelopen tijd wel cynisch geworden.
In de jaren dat zonnecellen vrijwel onbetaalbaar waren, maakten wij zonneboilers.

Fantastische laag-technologische apparaten met een zeer korte energie-terugverdientijd. 50% rendement per vierkante meter is de natte droom van elke zonnepaneel bezitter. Het doet mij verdriet dat de consument nu vanwege financieel rendement de zonneboiler vergeet, en we al die laagwaardige warmte voor huishoudelijk warm water uit kolen, gas, kernenergie, en ook nog wat duurzame bronnen halen.

Het heeft mij ook verdriet gedaan dat er nauwelijks nog een alternatief is voor Chinese zonnepanelen, en toen had ik dit artikel nog niet gelezen. Maar als Europese leveranciers omvallen waar je bij staat, moet je als installateur toch zorgen dat je eigen zaak overeind blijft. If you can't beat them, join them.

Overigens, mocht u denken dat Duitse panelen dan zo goed waren, of Duitse installateurs? Echt niet. Er ging ook daar veel mis. Mijn ervaring met de Chinese panelen is positief, hoewel ik opbrengst verschillen tussen installaties merk die ik niet direct kan verklaren. Maar zolang dat binen de normale verwachting is ga ik er niet naar zoeken.

Carbon Footprint, uitstoot, arbeidsomstandigheden, politiek van China op het wereldtoneel, de klant zal het allemaal worst zijn over het algemeen. Die kijkt naar de centen. En naar de aantrekkingskracht van die panelen, vergis je daar niet in. Als ik al de daken waar in tot nu toe zonnepanelen op heb gelegd, mag isoleren tot aanvaardbaar niveau ben ik jaren bezig. Levert ook in euro's een hoger rendement dan zonnepanelen, maar is kennelijk niet aantrekkelijk. En van energie besparen moeten we het hebben.

Ik merk dat mensen zonnepanelen gebruiken om een verkwistende levensstijl af te kopen. De paar idealisten uitgezonderd. Het optimisme over onze (energie-) toekomst deel ik zeker niet. Integendeel, we gaan met z'n allen naar de verdommenis, linksom of rechtsom, maar dat mag geen reden zijn om bij de pakken neer te zitten, laat staan positieve ontwikkelingen tegen te werken.

Ik verwelkom dus "nieuwe technieken" zoals dunne-film, maar wil ze wel eerst bewezen zien. Er wordt een enorme hoop onzin over verkondigd, voornamelijk als verkoopargument. De lagere energiebehoefte voor fabricage is waar, de schaarse grondstoffen voor sommige typen ook (maar geldt zeker niet voor allemaal !) en het lage(re) vermogen per vierkante meter is ook een feit.

Over het rendement van dat vermogen (kWh per Wattpiek) en de levensduur gaat de discussie. Tot nu toe is het mijns inziens de beste optie om de (beperkte) meters te benutten voor de gewone silicium panelen met zo hoog mogelijk vermogen.

Want om de berekeningen nog lastiger te maken, er speelt nog mee: een veelal aluminium constructie, kabel, een omvormer (ja, meestal uit China) en uiteindelijk nog een busje op diesel om de boel in te vervoeren. Zoals voor mij geldt, voor veel anderen ook: we moeten er iets aan verdienen. Want anders gebeurt er helemaal niks.

James Post / Smartsolar

(19)

@ Kris
De traditionele (multi-si) SOLAR PV panelen kosten per kWp 1,160 kWh om te produceren. Maar CIGS (new kid on the block) doet het bijna 4 x zuiniger met 300 kWh.CIGS komt grotendeels uit Taiwan. Zie de link

http://www.sunshine-pv.com/english/Technology_01.php

Doordat deze panelen matzwart zijn, zijn ze bovendien goed inzetbaar in "building integrated" toepassingen.
Daar zet ik ze in.

roland

(20)

@James Post,
Is de produktie van die vier metalen ook meegerekend in die 300 kWh?
Hoe worden deze CIGS panelen op een schone wijze afgedankt en met welke energie kunnen de metalen teruggewonnen worden?

jurgen

(21)

@Wouter, Kris,

Betreffende de opmerking: "Gisteren nog zag ik een documentaire over het Duitse groene energie-plan, en daar was de milieu-belastingstijd van fotovoltaïsche cellen minder dan één jaar", wie heeft nu gelijk wil ik het volgende opmerken:
* De studie waarnaar Kris verwijst is gepubliceerd in 2008 en voor het eerst ingediend in 2007. De studie zelf is daarom waarschijnlijk uitgevoerd met data van 2006 of vroeger. Sindsdien is:
* het rendement van zonnecellen gevoelig hoger; tegen of boven de 20% rendement voor monokristallijn is tegenwoordig op de markt verkrijgbaar tov 14% in de studie.
* de energie en materiaalkost is de laatste jaren gevoelig verminderd.
zie ook http://www.epia.org/news/fact-sheets/ onderdeel energy payback time en http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/7966/98054.pdf?sequence=1 figuur 2
Beiden bevatten oudere data, maar de trend van een lagere energetische terugverdientijd is duidelijk zichtbaar.

Het is dus goed mogelijk dat zonnepanelen steeds goedkoper worden EN vlugger energetisch terugverdiend worden, zelfs als ze onder minder ideale omstandigheden geproduceerd worden.

Mvg,
Jurgen

Eddy Verlinden

(22)

Men gaat hier uit van de gemiddelde CO2-uitstoot van het elektriciteitsnet van een land. Dat is een eenvoudige berekening maar ze strookt niet met de realiteit.

De werkelijke CO2-uitstoot vind je als volgt:

Eerst neem je het elektriciteitsverbruik van het land ZONDER de productie van zonnepanelen en vervolgens neem je het verbruik MET de productie van die zonnepanelen.
Je moet dus de CO2 in rekening brengen van de centrale die EXTRA moet draaien voor de productie van die zonnepanelen.

Dan zal je in de meeste landen uitkomen bij een klassieke centrale en bijgevolg hoge CO2-waarden.
Het verschil tussen de productielanden is dan veel kleiner.

kris de decker

(23)

@ jurgen (#21)

De studie is uit 2014, niet uit 2008. Zie referentie [6]

@ eddy

Ik begrijp niet waarom de elektriciteit voor de productie van zonnepanelen meer kans heeft om uit een klassieke centrale te komen.

bastian

(24)

ik vind dit alles zeer leuk om te lezen
maar als we even serieus zijn dan ziet toch iedereen dat zonnepanelen op dit moment toch al betaalbaar zouden moeten zijn, niet ?
ik heb een offerte laten maken voor mijn huis, en dit kwam op iets meer dan 12000 euro
even serieus blijven graag
welke eerlijk werkende mens kan dit bedrag ophoesten ?
je moet al een malafide bijverdienste hebben wil je dit kunnen ophoesten
als ik dit laat leggen en ik moet andere grote kosten doen aan het huis, gaan de groenen mij dan komen helpen ?

Mattias

(25)

Bastian, zonder de totale Wattpiek (Wp) te vermelden, zegt dat niet zoveel. Om volledig te zijn zou je bv. ook je totale verbruik, ligging van het dak en je huidige grootverbruikers moeten opsommen.

Lodewijk

(26)

@Bastiaan (24)

Volgens de gegevens op https://zonnepanelenenergie.be/zonnepanelen/prijzen
aan de hand van 40 prijsoffertes was de gemiddelde €/Wattpiek (Wp) in 2018 1,37.
De duurste offerte rond de 2 €/Wp
De goedkoopste rond de 1,1 €/Wp

Het prijsverschil tussen de hoogste & laagste offertes is dus vrij groot.
Het lijkt me daardoor zeker de moeite om zich te informeren bij verschillende installateurs van zonnepanelen over de prijs van het aantal kWp dat geïnstalleerd moet worden.

1 kWp in België zou blijkbaar zo'n 900 kWh elektriciteit jaar produceren, bij optimale ligging van de zonnepanelen.
https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-een-kilowattpiek/1409/

Het gemiddeld jaarverbruik van een Vlaams gezin is 3.305 kWh in 2017
https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieverbruik#1

Gemiddeld 3305 kWh/jaar vereist dus een gemiddelde installatie van 3,67 kWp. Aan een prijs van gemiddeld 1,37 €/Wp zou het gemiddeld Vlaams gezin gemiddeld 5028 euro betalen voor de installatie van zonnepanelen.

Een gemiddelde Vlaamse inwoner heeft een jaarinkomen van 19.102 euro
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/fiscale-inkomens

Uiteraard zijn dit slechts gemiddelden.

Op individueel niveau kan men zo wel een idee krijgen of men boven of onder het gemiddelde zit.

De haalbaarheid van bv. 12.000 euro te betalen hangt af van hoeveel men kan sparen. Om zo'n bedrag te verzamelen moet men 10 jaar lang elke maand 100 euro sparen (10j x 12m x €100).

Sowieso moet elke eigenaar rekening houden met de gewone jaarlijkse gebruikskosten van zijn eigendom. Maar ook met de kans op herstelkosten of vernieuwingskosten. Door deze in te schatten kan men jaarlijks een bedrag afschrijven zodat deze kosten gedekt zullen zijn wanneer ze zich uiteindelijk voordoen.
Voor onverwachte kosten voorziet men best een voldoende hoge direct beschikbare reserve en voldoende dekking via verzekeringsproducten.

Dat zijn de algemene principes bij de planning van een huishoudbudget.

Voor gedetailleerdere hulp kan men altijd terecht bij een boekhouder, of als dat te duur is bij de OCMW of CAW in zijn gemeente.
http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/hulp-nodig/budgetbegeleiding

U hoeft dus niet bij een politieke partij - van gelijk welke kleur - aan te kloppen.

Maar van mij mag u dat gerust doen, want u bent volledig vrij daarin. Lijkt me zelfs noodzakelijk indien die politieke partij drastisch wil besparen op de werking van het OCMW/CAW of geldbeheer uit de eindtermen van het onderwijs van ASO, TSO & BSO wil schrappen.
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/organisatie-van-het-onderwijs/leerstof/eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen

Maar ik denk dat geen enkele politieke partij in Vlaanderen dit wil.
Maar ik kan me vergissen natuurlijk.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl