« Een lowtech koelkast voor groenten en fruit | Hoofdmenu | Siemens herontdekt de elektrische vrachtwagen met bovenleiding »

30 maart 2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Hugo Vanderstadt

(1)

Beste Kris De Dekker,
Er is hier m.i. sprake van een begripsverwarring: een passiefhuis is niet noodzakelijk huis dat verwarmd wordt met passieve zonne-energie.
• Een passiefhuis wordt zodanig geïsoleerd zodat je het in principe kan opwarmen met lichaamswarmte. Overdreven zonne-inval leidt hier tot oververhitting.
• Een huis met passieve zonne-energie wordt maximaal naar het zuiden gericht om zodoende de zonnewarmte maximaal op te vangen.
In het e-boek “Het autonome huis” wordt hier dieper op ingegaan . Zie pagina 236: “De autonome eco-stad. “
http://www.hetautonomehuis.be/ecohousing/
De conclusie is dat men de bestaande steden niet kan ombouwen naar passiefhuis standaard tenzij men ze volledig afbreekt. Men kan wel de oude steden ombouwen tot lage energiewoningen, zonder het karakter van de bestaande straten en pleinen te schaden.
Hugo Vanderstadt
Architect en stedenbouwkundige

Geert Bellens

(2)

"Een passiefhuis is een gebouw dat door een uitgekiend ontwerp verwarmd en gekoeld kan worden zonder het gebruik van fossiele brandstoffen..."

Een passiefhuis verbruikt zeer weinig, 15 kWh/m², en dit enkel voor verwarming. Voor een woning van 150 m² is dit 225 m³ gas.

Licht, elektrische apparaten, sanitair warm water,... daar heb je nog altijd (fossiele) brandstoffen voor nodig, tenzij dat je nog verder investeert in PV, zonneboiler,...

Woningen orienteren op de zon, ok, zolang de nodige zonwering voorzien wordt. Maar ook niet zuid georienteerde woningen zijn (hetzij moeilijker) passief te maken.

Tertiare gebouwen (kantoren, winkels, scholen,...) hoef je niet persé op de zon te orienteren. Door de hoge bezettingsgraad en de interne lasten (licht, computers,...) is de zon vaak meer een bijkomende last dan een lust.

Kris De Decker

(3)

@ Geert & Hugo:

Er is geen eensgezindheid over de betekenis van de term "passiefhuis". Er is enerzijds de betekenis die jullie er aan geven, die verwijst naar een relatief recente constructiestandaard (1990). Het Nederlandse "passiefhuis" is in die betekenis afgeleid van het Duitse "Passivhaus".

Anderzijds is "passiefhuis" ook de voor de hand liggende term als je wil verwijzen naar door de zon opgewarmde huizen zoals die al duizenden jaren worden gebouwd. Bij zonne-energie wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve systemen. PV zonnepanelen zijn actieve systemen, zonneboilers en door de zon opgewarmde huizen zijn passieve systemen.

Zeker in Vlaanderen is passiefhuis een synoniem geworden voor de constructiestandaard waar jullie naar verwijzen, maar in andere talen is dat niet zo. Het Engelse "Passive solar building design" - dat verwijst naar die tweede betekenis - wordt vertaald naar "Maison solaire passive" in het Frans en naar "Casa pasiva" of "Casa solar pasiva" in het Spaans. Het Engelse "Passive house standard" verwijst naar de recente constructiestandaard.

Ik vind de term "lage-energiewoning" beter passen bij de betekenis die jullie aanhalen. Want er wordt verondersteld dat een passiefhuis wordt opgewarmd door zonnewarmte of door een warmtepomp, maar een warmtepomp is zeker geen passief systeem.

Als iemand een beter alternatief heeft voor de term "passiefhuis" in de betekenis van dit artikel, is dat natuurlijk altijd welkom.

Tom DR

(4)

Misschien een bijdrage aan de naamsdiscussie: neem twee types woningen A en B (die allebei "passiefhuis" zouden genoemd kunnen worden in de huidige verwarrende definities).

- Type A: daar mag een kattenluik in of al eens een raam worden opengezet zonder dat dit noemenswaardige verschillen heeft op de interne warmte-attitude van het huis (i.c. wordt gecompenseerd door natuurlijke verwarming via zonlicht, of isolatie die uitstroom beperkt, etc.);

- Type B: moet ten allen tijde "pseudo-hermetisch" (i.c. exclusief verluchtingssysteem) gesloten blijven om interne warmte-attitude van het huis niet noemenswaardig te laten fluctueren;

Ik heb ooit eens gehoord/gelezen dat het soort "passiefhuis" dat Hugo bedoelt eigenlijk een type B is - m.a.w. dus geen optie voor de meeste huisdierbezitters en/of mensen die graag binnen en buiten naar hun tuin lopen, en zo zijn er toch wel wat in onze Westerse wereld. (Ik vind het "hermetisch afgesloten zijn" van de buitenwereld ook héél onaangenaam en "onnatuurlijk" aanvoelend.)

Ik associeer een "passiefhuis", specifiek in de term van "een huis dat passief is", daarentegen eerder met een type A, in die zin dat je dus een relatief normaal leven kan leiden (al eens deur/raam openzetten als het weer het toestaat, bijv.) zonder dat dit in combinatie met de klimatologische omstandigheden van die dag leidt tot overdreven fluctuaties in de warmte-attitude (die je blijkbaar wel hebt bij type B).

Mijn aanvoelen is dat de term "passief" enkel mag gebruikt worden als het huis dat passief is nooit of te nimmer "actief" moet worden bejegend met een of andere gedraging om terug tot een intern klimatologisch equilibrium te komen. Dus als het binnen te warm wordt, moet het huis vanzelf (bijv. via heatsinks) afkoelen - i.c. zonder een actief energiesysteem (bijv. ventilator) dat stroomtoevoer vraagt. Als het te binnen te koud wordt, moet het automatisch kunnen worden opgewarmd door de zon of door aardwarmte - "automatisch" in die zin dat (bijv.) een temperatuursgestuurd-relais een mechanisme in werking zet dat warmtetoevoer via deze systemen laat geschieden.

Natuurlijk speelt het intrinsiek warmtegedrag van deze woning daarin een grote rol; een woning die half ingegraven is en daardoor veel minder moet worden verwarmd/gekoeld door passieve systemen is dus "passiever" dan iets dat op een toren staat en bij wijze van spreken constant bezig is met warmte aanvoeren of afvoeren. Daarom lijkt een architectonisch zo ontworpen woning dat ze het hele jaar door ideaal is georiënteerd om minimaal door het dan heersende klimaat te worden "ontregeld" wat betreft zijn warmte-attitude mij passiever dan wat Hugo onder een "passiefwoning" verstaat (net omdat zonne-inval daar ontregelend kan werken).

Maar een andere term... goh. Het is ideaal aangepast aan het klimaat en het behoudt heel het jaar door een evenwicht daar tegenover, dus misschien: "evenwichtswoning", of taal-neutraler "equilibriumwoning"? Al klinkt dat wel eerder als iets dat al zou bestaan... (Google vermeldt enkel "energie-evenwicht-woningen", maar dat lijkt mij hetzelfde als "lage energie-woningen")

roland

(5)

Waarom heet een passiefhuis niet "meer dan een curiositeit" beperkt tot "een individueel, vaak vrijstaand" huis? De belangrijkste winst, een aanzienlijk lagere energievraag voor verwarming en koeling, is ook mogelijk in gestapelde woningen. Hoe lager het energieverbruik, hoe minder noodzaak voor aanvulling met zon- of windenergie!

Blijkbaar is hier met passief huis een zonwarmte huis bedoeld. Zonenergie is in de Benelux in de herfst en vooral winter beperkt beschikbaar en ook het warmteverlies is groter dan in Spanje. Een lagere warmtevraag is dan belangrijker dan de mogelijke invang van zonnewarmte, zeker als een zuinige warmtepomp veelal kan volstaan. Bijdrage van energieverbruikvermindering bij transport met een hogere woondichtheid lijkt belangrijker dan de energiebijdrage uit winterse zonnestraling.

100 woningen per are, is hier ha bedoeld?

Kris De Decker

(6)

Roland: de woningdichtheid is uitgedrukt in "acre", wat ik abusievelijk heb vertaald als "are". De acre is een internationale maat die overeenkomt met ongeveer 0,4 hectare. Ik heb het cijfer in het artikel nu omgezet naar woningdichtheid per hectare (Knowles geeft zowel cijfers in acre als in hectare).

martin

(7)

Hoe dan ook (want ik ben niet zo kundig -leer dus een hoop-) Doe mij maar zo'n huis!

Volgens mij voldoet het wonen in een huis beter als dat dichter bij de natuur van de mens staat -denk ook aan bv stucwerk van leem- De gelukservaring lijkt me groter.

jaco van noort

(8)

Kris,

Misschien zou het schelen als je bij het schrijven van zo'n stuk aangeeft welke definitie je in je stuk gebruikt voor Passiefhuis.
Een "relatief recente constructiestandaard (1990)"?
Tsja, mijn opa was toen al dood, maar de mobiele telefoon nog nauwelijks uitgevonden. Beetje flauw argument lijkt me.
Als je bekend bent met het feit dat een term tot verwarring aanleiding geeft, hoeveel moeite kost het dan om even de door jou gebruikte definitie aan te geven?
Persoonlijk vind ik de term "passiefhuis" een typisch gevalletje van "windowdressing". Ik had eens een discussie met een klant die een passiefhuis wilde gaan bouwen. Zijn huidige huis
(850m3)werd hem te klein omdat het gezin tegenwoordig uit 3 personen bestond. Als je maar geld genoeg in zo'n huis stopt is het niet zo moeiljk het "passief" te maken. Even de door jou terecht meerdere malen aangehaalde geïncorporeerde energie niet meegeteld. Maar die klant komt er leuk mee weg op zijn recepties......

jaco van noort

(9)

Nomenclatuur:

Mijn houthandel noemt het zo:

http://www.casabioclimatica.com

maar je blijft natuurlijk zitten met de betekenisverlening van de lezer/gebruiker.

Kris De Decker

(10)

@ Jaco:

Het Duitse 'Passivhaus' verwijst naar een welomschreven standaard voor energie-efficiëntie in gebouwen, die in 1990 werd 'uitgevonden'. Aangezien de Grieken 2500 jaar geleden al woningen bouwden die je met recht passiefhuizen kan noemen, mag je dan wel spreken van een 'relatief recente' constructiestandaard, niet? En tussen haakjes: het leven had ook het een en ander te bieden voor de mobiele telefoon bestond.

"Als je bekend bent met het feit dat een term tot verwarring aanleiding geeft, hoeveel moeite kost het dan om even de door jou gebruikte definitie aan te geven?"

Die verwarring was voor mij een verrassing. Het artikel werd oorspronkelijk in het Engels geschreven, en daar stelt zich het probleem van verwarrende naamgeving niet. Een bioklimatische woning vind ik een van de betere termen. Maar in feite stelt zich hier dezelfde kwestie als in de eerdere discussie over de benamingen biologische landbouw / organische landbouw / kringlooplandbouw / permacultuur / etcetera. Het is de industriële landbouw die een andere benaming behoeft, want in historisch perspectief is dat de uitzondering, niet de regel. Hetzelfde geldt voor de architectuur. Er is eigenlijk een naam nodig voor de met fossiele brandstoffen opgewarmde, slecht geïsoleerde en willekeurig georiënteerde woning die we in de loop van de twintigste eeuw als normaal zijn gaan beschouwen.

@ Martin: ik kan je het laatste boek van Ralph Knowles aanbevelen: "The ritual house". Hoewel Knowles oorspronkelijk de zonne-enveloppe ontwikkelde met het specifieke doel van energieproductie, richtte hij zich in de loop der jaren steeds meer op wat jij hier de gelukservaring noemt.

@ Roland: je betwijfelt of zonne-energie van nut kan zijn voor verwarming in België of Nederland, en dat is begrijpelijk - maar niet helemaal terecht. Je onderschat hoeveel energie een groot raam kan leveren, zelfs op een bewolkte dag. In ons klimaat wordt isolatie veel belangrijker, dat klopt. Maar waarom zou je de gratis energie die de zon biedt niet tegelijkertijd gebruiken om de warmtevraag te verminderen? Het kost niks extra om een huis op het Zuiden te oriënteren.

jaco van noort

(11)

Kris,

Nog een beetje meer nomenclatuur:
1) Ik heb eens tijdens een bezoek aan Nederland bij wat GroenLinkse/PvdA types gecheckt of zij weten wat een "Passiefhuis" is. Je staat ervan te kijken hoe weinig die term tot de mensen is doorgedrongen!
2) Je hebt wel een punt als je zegt dat huizen die vóór de uitvinding van het "Passivhaus" gedeeltelijk principes deelden (bij ons hier in de bergen zijn zowel huizen als oude wegen op het Zuiden georiënteerd om een voorbeeld te noemen)in principe "Passiefhuis" genoemd kunnen worden, maar het is niet zo handig. Als er een standaard is, conformeer je je daar dan maar aan. Het leven is al verwarrend genoeg zonder dat iedereen zijn private exegese hanteert. Dat is mijn mening.
3) Dat laat onverlet dat de term "Passiefhuis" de lading slecht dekt. Een gebruik van 15kW/m2 is niet niks als het alleen om verwarming gaat. De associatie die de meeste mensen volgens mij met "passief" hebben is zoiets als "niets, inert". VanDale ook overigens. Hoe dat in het Duits zit, weet ik niet.
4) Beter zou het mi zijn om, zoals dat bijv. bij beton, kredietwaardigheid van financiële instellingen en koelkasten gebeurt, klasses te definiëren.Dan ben je van het gedoe af, hoop ik. (Dus een "Passivhaus" een A en een huis zonder externe energiebronnen voor de verwarming een AAA enz.)En het grote voordeel is dat de meeste mensen wel aanvoelen dat een AAA beter is dan een F-je.
5) Dat het leven vóór de uitvinding van het mobieltje ook iets te bieden had, wist ik niet. Bedankt voor de tip!:-)(Ik heb mij jaren actief verzet tegen het opladen van de Gadgets van onze kampeergasten. Tegenwoordig heb ik stekkerdozen gemonteerd bij de sanitaire voorzieningen voor het opladen.......Ik werd gestoord van het uittrekken van de Nintendo's bij de stopcontacten in onze publieke ruimte. Heb ook wel eens overwogen zonneladers te gaan verhuren, maar van dat soort kleinschalige oplossingen ben ik nog niet helemaal overtuigd.)
6) Tenslotte maakt Geert hierboven een berekening die ik niet helemaal kan volgen: 15kWh * 150m2 = 2250kWh, zou ik zeggen. Aardgas heeft een energetische waarde van 31,65 MJ/m3 (Wiki)Dus dat wordt 2250*3600/3165 = 256 m3 aardgas. Wat scheelt het? 14%, genoeg om serieus te nemen.

Wendelin

(12)

Ik denk dat we meer zijn met een Eco-Aktieve woning (misschien een alternatieve benaming voor de "echte" passiefwoning) dan met een passiefwoning zoals Jaco in post nummer 8 beschrijft.
Daarmee bedoel ik dat je woning meer energie levert dan nodig is om er in te kunnen leven, want hoe ga je anders de energie voor je mobiliteit (velomobiel met elektrische hulpmotor bijvoorbeeld) opwekken in het post fossiele brandstoffen tijdperk?
Hier wordt er over drie soorten woningen gesproken, namelijk: een passiefhuis, een (semi) earthship en een passiefstad terwijl er nog een vierde soort bestaat die mits enige verbeteringen ook de gelukservaring dichterbij kan brengen.
De Eco-passieve wijk bestaande uit compacte zonnehaard woningen, een soort rijhuizen met een serre op het zuiden, zuid-oosten of zuid-westen gericht, natuurlijke ventilatie met een overbemeten schouw, zomer by-pass via het garage/berging portaal aan de noordzijde en een kleine haard op aardgas voor de koudste dagen.
Stel dat deze zonnehaard woningen de interessante onderdelen van een earthship krijgen, één meter in de grond worden ingeplant, met een tegelkachel op biomassa (knotwilghout bijvoorbeeld) en het bovenste gedeelte van het zuid georiënteerde dak voorzien wordt van zonnepanelen komt de Eco-Aktieve wijk waar het aangenaam leven is heel dichtbij.

roland

(13)

Mij ontgaat de verwarring over "passief". Die term wordt benut tegenover aktief verwarmen (en koelen!). Bij koelen vergt aktieve luchtverplaatsing veel energie, dus een passief huis gaat zomogelijk uit van natuurlijke koeling.

De "passieve" warmtebron is op de eerste plaats de mens zelf en tegenwoordig ook de vele apparaten in huis, die blijken uit het nog steeds stijgende elektriciteitsverbruik. Passief wonen is moeilijker in een grote woning met weinig bewoners. In een goed geisoleerde woning is het warm watergebruik een belangrijke warmtevraag, soms groter dan die voor ruimteverwarming!

Natuurlijk kan de zon mede benut worden als passieve warmtebron met ramen op het zuiden en een zonneboiler. Mits dat raam deugdelijk geisoleerd is met dubbel of mogelijk driedubbel glas en zomogelijk voorzien van luiken voor de lange winteravonden/nachten. Dubbelglas is in effektieviteit vergelijkbaar met een niet geisoleerde gevel Ook kan een groot raam vragen voor aktieve koeling in de zomer!

Indien passieve verwarming niet volstaat, mede door besparing op het elektriek verbruik, kan een warmtepomp (dus een kleine aktieve warmtebron) ingezet worden. Warmtepompen - hoewel geen passief systeem - kunnen de in de zomer opgeslagen zonnewarmte in de winter benutten; dus ook een bijdrage aan passieve verwarming.

Sietz Leeflang

(14)

Heel graag sluiten we ons bij De Twaalf Ambachten aan bij de ideeën van Wendelin (reactie nr. 12). Een combinatie dus van 1) halfondergronds (zie de in 1990 al bestaande zelfbouwgids voor ons 'onderlandhuis' dat tegenwoordig 'earthship' moet heten); 2) toepassing van stralingswarmte (met de juiste reflectie-isolatie) in plaats van luchtverwarming en dit inderdaad met liefst toepassing van een betaalbare zelfgebouwde Fin-oventegelkachel of keramische kachel en alstublieft ook natuurlijke ventilatie (ook het bij onze passiefvrienden verboden kattenluikje mag!). Dit alles betreft eenvoudige en weinig kostbare dingen die je met heel weinig energieverliezen vaak in bestaande huizen kunt toepassen; 3) zonnewarmte waar ook maar enigszins mogelijk (eventueel ook d.m.v. trombe-muur). Bedenk daarbij wel dat zelfs binnen de Beneluxlanden al zulke grote verschillen bestaan wat beschikbare zonne-uren betreft, dat je dit niet over één kam kunt scheren!
Sietz leeflang.

Koen Vandewalle

(15)

De Italiaanse school Leopoldo Pirelli, en met name ing. Hugh Abundo, (www.leopoldopirelli.it) heeft nu ook een patent aangevraagd voor een koude-kernfusietoepassing die een output/input van 400% genereert. De proefopstelling zal open-source worden aangeboden.
Ik volg deze evoluties van zeer zeer dichtbij, en het concept met Nikkel en Waterstof is echt wel een "winner".

Laat ons hopen dat deze technologie zeer snel zijn weg vindt naar massaproductie, zodat we eindelijk kunnen ophouden met het verbranden van hoogwaardige olie en gas om gewoon ons gebrek aan isolatie te compenseren. Passiefwoningen, of ze nu gebruik maken van zonlicht of niet, zijn waarschijnlijk niet in heel de wereld realiseerbaar, of toch niet evident te combineren met de andere noden van de samenleving.

Kris, alvast gefeliciteerd met de publicatie van dit artikel op The Oil Drum.

Renaat

(16)

Als het te goed klinkt om waar te zijn, is het meestal ook niet waar. Koude kernfusie blijkt voorlopig een illusie te zijn, nog geen enkele wetenschapper is er in geslaagd om op een reproduceerbare manier bewijzen voor de werking van koude kernfusie voor te leggen. Ook met warme kernfusie is men slechts nog in de eerste stappen van het experimentele.

Er is dus sowieso nog lang geen sprake van een werkend kernfusiesysteem dat meer energie opbrengt dan het kost. (Dat er patent is aangevraagd zegt natuurlijk niets, er worden ook jaarlijks patenten aangevraagd voor systemen die uiteinde Perpetuum mobiles zijn. Het is overigens absurd om patent op iets aan te vragen als men iets open-source wil doen.)

Ik ben er van overtuigd dat zulk naïef geloof in technologische oplossingen voor o.a. ons energieprobleem (kernfusie, waterstofeconomie, energie uit algen, ...), er net voor zorgt dat nu niet de nodige realistische maatregelen worden genomen.

Ik daag je bij deze uit om hier binnen 2 jaar nog eens terug te komen en uit te leggen waarom we tegen dan niets zinvols meer zullen hebben gehoord van die heren.

Koen Vandewalle

(17)

Awel Renaat, ik neem je uitdaging aan. Hoe spreken we af ?

Hugo Vanderstadt

(18)

Al bij al blijft de verwarring bestaan: vandaag lees ik in "Architectura" de bespreking over dit artikel over de “passiefsteden”.
Dit is heel spijtig , want bij de architecten is het begrip “passiefhuis “ zeer duidelijk een huis volgens de huidige passiefstandaard.
Dit wil zeggen dat je onze bestaande steden moet afbreken, want ik spreek uit ervaring; het is onmogelijk om op een betaalbare wijze de bestaand rijwoningen om te bouwen tot passiefhuizen.
Er is een sterke tendens bij een bep
aalde generatie neo-modernistische architecten om alles af te breken wat oud is en dat stoort me eindeloos. Hier krijgen ze weer eens een argument erbij.
Ik verwacht van Chris dat hij deze onduidelijkheid recht zet.

Kris De Decker

(19)

Wat stel je dan concreet voor, Hugo?

Ik heb het artikel in Architectura niet gelezen, maar een bestaand huis lijkt me even moeilijk om te bouwen tot een passiefhuis volgens de definitie die de architecten hanteren, als volgens de definitie die ik hier in dit artikel hanteer.

Oude gebouwen zijn overigens veel beter aangepast aan het lokale klimaat dan modernere bouwsels. Dus als er iets moet worden afgebroken, zijn het eerder de vruchten van de neo-modernistische architecten.

Volgens de nauwe definitie is het begrip passiefsteden bovendien onzin. Als je de zon als warmtebron negeert, kan je elk huis individueel beschouwen en is er geen nood aan een planning op grotere schaal.

Renaat

(20)

@ Koen,

ik blijf deze blog sowieso volgen en het zou me verbazen als er op deze blog - hoewel deze lowtechmagazine heet - niets over die technologie zal worden gepost als jij het gelijk aan de kant hebt.
Maar ik heb al vele mensen tegengekomen die geloofde in waterstoftechnologie, blue box, elektrische auto's waar we 'binnen tien jaar' allemaal met zouden rondrijden, ... Het verhaal van een stille dood zal nu niet anders zijn.

Andreas Firewolf

(21)

In lage delen van de wereld dreigt verdrinking door stijging van de zeespiegel. Stel je voor, dat in zo'n gebied een nieuwe wijk wordt gebouwd. Eerst begint men met een betonnen constructie, een gigantisch basin gevuld met water. Hierop bouwt men de huizen en wegen. Dan kan men de gebouwen twee of drie meter hoger bouwen.
Op de daken komen zonnecollectoren. De zonnewarmte in de zomer wordt opgeslagen in het water onder de wijk. 's Zomers blijft het daardoor koel. 's Winters staat de hele wijk op een basin met warm water. De hele wijk, inclusief de wegen, blijven een paar graden warmer dan de omgeving van de wijk. Meestal bevriezen de wegen NIET. Hoeft men meestal niet te strooien.
De binnenkant van de buitenmuren worden voorzien van waterbuizen. Hierdoor stroomt 's winters water van ca. 23 graden, 's zomers van ca. 16 graden. Met een warmtepomp wordt de warmte 's zomers in het basin onder de wijk gepompt. 's Winters wordt de warmte uit het basin in de wijk gepompt. Hierdoor blijft de hele wijk op ca. 18 a 19 graden.
Waar men behaaglijke warmte wil hebben, plaatst men een warmtescherm of muur. Dat kan een elektrische infrarood straler zijn, maar ook een wand die met warmer water op een hogere temperatuur gebracht wordt.

Renaat

(22)

@Andreas,

en stel je voor wat voor een gigantische hoeveelheid extra geld en energie het bouwen van zulke wijken kost (productie van (gewapend) beton vraagt zeer energie), op dit plaatsen (waar de grondstoffen meestal niet lokaal voorhanden zijn) nog meer dan elders.
Dan weet je dat zulke oplossingen mooi zijn op papier, maar ook bijzonder onrealistisch.

Hugo Vanderstadt

(23)

Kris,hierbij een antwoord op jouw vraag.
Het klopt dat men vroeger meer rekening hield met het lokale klimaat , zoals bijv. in het zuiden waar men schaduwrijke steegjes maakte en in het noorden waar men stijle daken maakte om de regen buiten te houden.
Het klopt ook dat men oude gebouwen gemakkelijker kan aanpassen dan nieuwe gebouwen; omdat er minder beton in zit.
MAAR:
De isolatie in oude gebouwen is onvoldoende , te veel tochtspleten, het opstijgend vocht in de muren is ongezond. De meeste oude gebouwen in de binnensteden vangen in principe weinig zon op omdat de ramen te klein zijn.
Op http://www.hetautonomehuis.be/ecohousing/ op pagina 238 - leg ik uit hoe je kan voorkomen dat je de historische steden moet afbreken: je kan ze aanpassen aan de nieuwe isolatie-eisen en de zonnebenutting optimaliseren volgens het lage energie – niveau.(energieverbruik van 40 kWh/m²/jaar). Je kan ze echter niet tot de passiefstandaard aanpassen (15 kWh/m²/jaar) want dat is praktisch niet te doen: muren met binnenisolatie van 30 cm, koude bruggen, enz…
De boodschap moet zijn: alle bestaande gebouwen tot het niveau brengen van de lage energiestandaard (40 kWh.m²) De bestaande gebouwen variëren tussen de 100 en 200 kWh/m²/jaar. Dit is dus een enorme verbetering. Zie grafiek op http://www.hetautonomehuis.be/nulenergie/ op pagina 160.
In de passiefhuizen wordt wel degelijk rekening gehouden met passieve zonne-energie maar er is snel oververhitting en daarom werkt men met grote luifels op het zuiden. Oost-en west oriëntaties zijn problematisch omdat de zon er laag staat, dan moet men goede buitenzonnewering voorzien.
Persoonlijk ben ik erg gekant tegen het begrip “passiefsteden” omdat dit voor de meeste architecten inhoudt dat men de historisch gebouwen afbreekt en vervangt door zielloze dozen van gebouwen. Je hebt ook al wel gemerkt dat uitsteeksels en balkonnetjes e. d. niet voorkomen bij passiefhuizen om dat dit te veel warmteverliezen geeft.
In ben wel voor “bio-klimatische steden” met een maximum aan passieve zonne-energie.
Het woord passiefhuis is m.i. een ongelukkige benaming voor een super geïsoleerd huis, maar we zitten er nu eenmaal mee. Het stoort me ook dat men in de passiefhuis filosofie geen rekening houdt met de C2C filosofie of met de bio-ecologische materialen. Er wordt heel wat PUR schuim verwerkt in deze huizen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl