« Kan de rechterlijke macht de overgang naar een duurzame samenleving forceren? | Hoofdmenu | Televisie verovert het landschap: de opmars van het digitale billboard »

09 januari 2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Tom Hamelrijckx

(1)

Openbaar vervoer hoort betaalbaar te zijn voor iedereen, maar niet noodzakelijk gratis. 'Gratis' leidt tot veronachtzaming...

Aloïs

(2)

Jammer dat al die technologieën (radar voor snelheidscontrole, smartphones) gebruik maken van elektromagnetische straling waarvan aangetoond is dat ze, onder andere, kankerverwekkend en neurotoxisch is. Ik vind het dan ook zeer verontrustend dat er meer en meer toepassingen zijn voor smartphones. Hoe meer men er gebruik van maakt, hoe meer antennes er nodig zijn, hoe meer bestraling.

Bovendien bestaan er mensen die zeer acuut last hebben van die overdaad aan straling, die hen het leven in sommige gevallen tot een regelrechte hel maakt. Bovendien is het schrijnend dat het openbare leven meer en meer gereduceerd wordt tot mensen die autistisch op hun schermpje te zitten staren, enorm zielig is dat. Zie ook www.beperkdestraling.org en www.stopumts.nl

Bart Van den Bossche

(3)

Als je de samenleving om zeep wil helpen, moet je dergelijke initiatieven ondersteunen. Dat leidt dan eerst tot big-brother toestanden en een schrikbewind van poortjes en controleurs en uiteindelijk tot de afschaffing van het openbaar vervoer. Je wordt dan als zwakke weggebruiker overgeleverd aan de wet van de sterkste in autoland. De financiële crisis is geen excuus om een positief systeem zoals het openbaar vervoer te boycotten. Pak de banken en de politici aan maar toon ondertussen uw verantwoordelijkheid om het goede in deze samenleving te promoten. De Lijn in Vlaanderen wordt voor slechts 15% betaald door de reiziger. De prijs is dus laag en niet hoog. Koop geen smartphone maar een abonnement.

Maartenv

(4)

Als dit initiatief breed ingang vindt zal het al snel ondermijnd kunnen worden door eenvoudigweg de boetes op te trekken. Barcelona trok onlangs de boetes voor Botelons, slapen op het strand, sangria drinken in het openbaar en skaten toch al op naar enkele honderdern euro's.

maman verte

(5)

ik hoop dat dit een grap is, zo eentje om de "vallende sterren" voor automobilisten aan de kaak te stellen.
Ik ben in ieder geval tegen.
Mss een app maken waarmee bedrijven en banken een jaartje op voorhand gewaarschuwd worden als er een grote controle van de belastingsdienst op til is?
Ik vrees dat er dan rellen losbarsten
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen in een samenleving, het is niet omdat sommigen dat niet doen, dat iedereen dan maar onwettelijk moeten ageren.

geert

(6)

met zo'n systeem wordt de solidariteit die de basis is van een openbare dienst compleet onderuitgehaald. Kan zeer nadelig zijn op termijn, hoe klein de beweging ook mag zijn,het geeft diegene die tegen openbaar vervoer is een argument om het karakter van een dienst te ondermijnen.

Twigt

(7)

De overheid kan toch gewoon een paar Coyote's kopen en dan vaak op de knop 'hier is een verkeerscontrole' drukken en zo zorgen dat mensen op die plekken langzamer rijden? Dat is heel handig lijkt me en goed voor rust op de weg?

In Barcelona zou de overheid iets soortgelijks kunnen doen?

Mike

(8)

Het idee dat zwartrijden in Nederland in de bus makkelijk zou zijn lijkt me niet op ervaring berust. Bij het instappen van de bus moet je of je abonnement laten zien of inchecken met je OV-chipkaart. Ja, die OV-chipkaart valt te hacken of misschien valt het geluidje dat het apparaat maakt wil te imiteren maar echt makkelijk is het allemaal niet. Je kan ook direct weer uitchecken maar dat is niet helemaal gratis en ook opvallend.

Net al #5 hoop ik dat dit een soort van grap is. Als deze systemen een succes worden ben ik bang dat de overheid (dat is, wij burgers) als oplossing zien nog meer Big-Brother en minder privacy.

Kris De Decker

(9)

@ Mike (#8): ik heb inderdaad geen ervaring met bussen in Nederland maar zoals je het beschrijft is het systeem precies hetzelfde als in België of Catalonië. Wat kan verschillen, is de houding van de chauffeurs. Ik moet in Antwerpen of in Barcelona de eerste buschauffeur nog tegenkomen die een niet-betalende klant terugroept. En als het druk is op de bus, moet je als chauffeur al een zeer goed concentratievermogen hebben om te weten of iedereen wel een biepje laat horen.

@ Twigt (#7): Dat is een interessante strategie, maar ik weet niet of ze zou werken. Hoe meer mensen er van het systeem gebruik maken, hoe moeilijker het wordt om het te beïnvloeden. Als er een echte controleur in een metrostel opduikt, en het systeem telt veel leden, zullen waarschijnlijk tientallen mensen tegelijk op de knop duwen. Een vals alarm opgewekt door de overheid of de openbare vervoersmaatschappij zelf valt dan snel door de mand. Een systeem zoals de Coyote werkt trouwens ook met een soort reputatie-systeem, wat valse meldingen bemoeilijkt.

@ Maarten (#4): Hogere boetes kunnen inderdaad een antwoord zijn, maar waarom gebeurt dat dan niet bij het ontwijken van snelheidscontroles?

@ Alle critici: zoals in het artikel gesteld wordt, is dit inderdaad een gevaarlijk systeem, dat zeer ongewenste gevolgen kan hebben. Het zou een grap kunnen zijn (de dienst is nog niet actief), maar ik vrees van niet. Je moet ook de context zien waarin het ontstaat. In Catalonië (en in de rest van Spanje) komen de tariefverhogingen veel harder aan dan je zou denken.

Meer dan de helft van de werkende Catalanen verdient minder dan 1000 euro per maand, 25 procent heeft geen job meer. De werkloosheidsvergoeding is beperkt, zowel in omvang als in tijd (max. 2 jaar). Er bestaat geen kinderbijslag. Huurprijzen en hypotheken liggen bijna twee keer zo hoog als in België. Voor ons is twee euro niet veel, voor de doorsnee Catalaan is dat vandaag wel iets anders.

Memetro kan het openbaar vervoer kapot maken, maar te hoge tarieven kunnen dat ook. De Catalaanse regering had het geld ook kunnen proberen vinden door autobestuurders die de stad inrijden te doen betalen, zoals in Londen. Dat zou een veel socialer en ecologischer maatregel geweest zijn.

Maartenv

(10)

@ Kris: Ik ben een groot tegenstander van de COyote (of andere verklikkers). Het moedigt aan om op alle plaatsen waar géén meldingen werden gemaakt zich niet aan de regels te houden. Maar blijkbaar kan er wettelijks niets aan gedaan worden (al is dat allicht eerder onwil van de bevoegde ministers om onpopulaire maatregelen te nemen). En zelfs al kan je de Coyotes niet afschaffen, dan zijn er ook andere manieren om het systeem te ondermijnen.

Enkele voorbeelden. 1. Blaas het op door 'valse' meldingen in te geven. Dit kan je verantwoorden als preventieve maatregel die mensen sensibiliseert zich overal aan de regels te houden. 2. Zoek naar technische oplossingen om 'niet-zichtbare' controles mogelijk te maken. Als je niet ziet dat je geflitst bent, kan je ook geen melding doorgeven dat er een controle is. 3. Organiseer 'alternerende flitspalen'. Als je flitspalen at random in- uit uitgeschakeld worden, is alle gedeelde informatie over flitscontroles gedateerd op het moment dat ze gedeeld wordt. Dit ondermijnt de principes waar het deelsysteem op gebaseerd zijn.

Kris De Decker

(11)

@ Maarten:

Nog een idee om systemen zoals de Coyote tegen te werken, althans op autosnelwegen. Verplicht autofabrikanten om wagens op de markt te brengen die niet sneller kunnen dan 120 km/h. Dat zowat alle auto's twee keer zo snel kunnen rijden als de maximum toegelaten snelheid op autosnelwegen blijft één van de grootste raadsels van deze tijd. Of als je dan toch met elektronica aan de slag gaat: voer een automatische, variabele snelheidsbegrenzing in, zodat je hetzelfde kan bereiken op alle wegen. De technologie is beschikbaar.

Maar zoals je schrijft: dat zou geen "populaire" maatregel zijn. Ik vind het wel opvallend dat eenzelfde benadering bij het openbaar vervoer vrijwel algemeen wordt afgekeurd.

Koen Vandewalle

(12)

Al die wannabe-piraatjes zorgen er met hun speelgoed en spelletjes voor dat Big Brother stilaan voldoende argumenten en maatschappelijk draagvlak krijgt om draconische traceermethodes op basis van biometrische (bv gelaatsherkenning) scans te introduceren. Glimlach naar uw bus, trein, bank, of eendjes in de vijver: zij kennen u en groeten u vriendelijk terug. Laat dit systeem in handen van een totalitair regime vallen, en via profilering worden alle toekomstige potentiële schuinsmarcheerders tegen nieuwe wetten bij voorbaat gedesorganiseerd of monddood gemaakt, zodat er geen Arabische of andere lente meer mogelijk is. Ook niet als dat menselijk gezien nodig zou zijn. Ik hou er niet van.

maman verte

(13)

Ja, waarom niet massaal valse meldingen sturen. Bij een overvloed van meldingen, kunnen ze de foute er toch niet meer op tijd uitfilteren. Wie kent er sites waarop je meldingen kan doen? Ik vermoed dat die toch wettelijk niets tegen je kunnen ondernemen bij valse meldingen hé?

rik pieters

(14)

allemaal ambtenaren hier ?
man, wat zijn jullie allemaal pro-overheid

als het openbaar vervoer gratis zou zijn,
dan nog betalen we er ons nu al blauw aan
vanwege de subsidies die het opnbaar vervoer zeer rijkelijk krijgt,

de baas van de lijn, afdeling eeklo, "ferrie cars",
houdt er een zeer weelderige levensstijl op na,
op basis van dat gesjoemel met geld uit subsidies
(vrij te kontroleren, kom maar af)

lieven bervoets

(15)

@14: wat wil je nu eigenlijk zeggen?

maman verte

(16)

kijk eens op de facebookpagina "politiecontrole?" , en dan weet je hoe laag mensen kunnen vallen, hoe egoïstisch ze zijn. Ik hou mijn hart vast, want hoe zullen deze mensen reageren als ze eens echt problemen tegenkomen, en het echt moeilijk wordt, als ze nu al zo agressief reageren op een akkefietje.

Remy Brandt

(17)

Gratis ov zou de miljarden kostende OV-faalkaart en andere overhead als kaartjes loketten enn automaten overbodig maken waarmeer de algehele kosten dik omlaag gaan.
Betaal OV uit de btw en wegenbelastingen.
Wegenbelasting is momenteel al een melkkoe.
Directe wegenbelasting in Nederland komt voor nog geen kwart ten goede van het wegenplan en onderhoud daarvan,de belasting op autobrandstof is daarbij al compleet voor andere zaken dan het verbeteren van het wegvervoer.
OV is goedkoper dan mensen denken.

Renaat

(18)

Het is zeker een interessante oefening om te bekijken hoeveel geld de kaartjesverkoop bij het openbaar vervoer opbrengt (sowieso maar een fractie van de kosten van het openbaar vervoer) en wat de vermijdbare kosten zijn van zaken als automaten en loketten.

Vergeet echter niet dat de wegvallende kosten misschien toch beperkt zijn. Men heeft nog steeds (op drukke station) loketten nodig om een goede informatiedienstverlening aan de klanten te kunnen bieden, de aanwezigheid van conducteurs op de trein is nog steeds wenselijke vanuit het oogpunt van sociaal toezicht, ...

Het grootste probleem met gratis OV is echter de grote kans dat het OV ineens te populair zou worden. Meer gebruik van OV mag dan wenselijk zijn, een OV-netwerk dat opeens overbelast wordt wegens te veel reizigers is ongewenst en de mensen die niet anders kunnen dan het OV gebruiken worden daar als eerste het slachtoffer van.
Bovendien - en dat blijkt uit lokale experimenten trekt men met gratis OV - vooral lokaal OV (tram en bus) - vooral mensen aan die nu te voet of met de fiets gaan en helpt het relatief weinig in het tegengaan van de autocongestie.

Daarnaast is er het sociaal effect dat wat gratis is, ook vaak 'waardeloos' wordt in de ogen van een deel mensen en men meer ongewenste klanten aantrekt. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die weinig respect hebben als gebruikers van het OV (medepassagiers lastig vallen, vervuilen, vandalisme, ...), je mag er zeker van zijn dat het aantal van zulke 'klanten' aanzienlijk toeneemt bij gratis OV. (Ook ideaal als dakloze om een hele dag gratis trein te reizen, lekker warm!)

Het is dan ook wenselijk om een kleine financiële drempel te blijven opwerpen voor het gebruik van OV, anders zal men weer zwaar moeten investeren in extra materiaal, extra personeel, extra schoonmaak, ...

Om al de voorgaande redenen is volledig gratis openbaar vervoer dan ook ongewenst. Men kan natuurlijk wel (voor bepaalde doelgroepen) het OV heel goedkoop maken of mensen een soort gratis maar beperkt jaarlijks openbaar-vervoersbudget geven waar ze vrij over kunnen beschikken.

Olav

(19)

Beste schrijver, het is "te allen tijde".

Joris Windels

(20)

@14 Ferrie Cars of correcter Ferry Cars is een privé bedrijf dat trajecten verzorgt in onderaanneming voor De Lijn.
Blijkbaar bent u er niet van op de hoogte dat ook privé bedrijven ritten van De Lijn verzorgen (ongeveer 30%).

De 'weelderige levensstijl' van de zaakvoerder zal wel niet van de vergoeding komen die hij hiervoor ontvangt. Maar eerder van de winst uit het privé busvervoer met luxe bussen. Misschien toch eerst 2 keer nadenken voor je dergelijke onzin post.

Trouwens, een ondernemer die hard werkt mag wat mij betreft daar goed aan verdienen. Dankzij die man zijn er toch weer enkele gezinnen die brood op de plank hebben.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl