« Moderne architectuur uit afvalmateriaal | Hoofdmenu | Draait de industrie straks op geconcentreerd zonlicht? »

30 juli 2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

vanhecke

(1)

De hoeveelheid extra olie en dus ook CO2 die met deze techniek vrijkomt is, al bij al, redelijk beperkt. Alle warmte die met zonneenergie geproduceerd wordt, hoeft niet met fossiele brandstoffen geproduceerd worden. Moest men geen zonneenergie gebruiken, dan zou men wel steenkool of biomassa(brandhout) gebruiken om stoom te produceren, indien de olieprijs hoog genoeg is. Voorlopig is daarvoor nog genoeg steenkool en de olieprijzen zullen waarschijnlijk ook niet dalen.

Indien men met relatief goedkope zonneenergie, het gebruik van fossiele brandstoffen kan verminderen, moeten wij daar blij om zijn. Deze (of een gelijkaardige) techniek kan gebruikt worden om zowat alles(gedeeltelijk) op te warmen zonder fossiele brandstoffen en zo op termijn ook de CO2 uitsoot te verminderen.

Ronald

(2)

Heb je liever teerzand ontginning in Canada?
Ik dacht het niet.

roland

(3)

= Niets nieuws onder de zon. Voor het stoomtijdperk werden windmolens ingezet om kolenmijnen droog te houden. Bij windstilte stopte de kolenproduktie blz 186 www.withouthotair.com Als die olie op is kunnen die kassen benut worden voor stroomproduktie!

= Dit is zonne-energie zonder subsidie, mooi toch! Vaak bevorderen overheidsgelden het energie verbruik, zoals "gratis" bijladen van e-auto's. Ook de subsidie voor zonnepanelen gaat echt niet naar de armsten. Integendeel hoe meer stroom je verbruikt, hoe aantrekkelijker gesubsidieerde zonnepanelen zijn.

= Biobrandstof voor het autoverkeer maakt meer goedkoper olie voor de luchtvaart mogelijk, met meer milieubelasting per eenheid. Gebruik van biobrandstof, bevorderd met overheidssubsidie verergert dus het klimaatprobleem. Een regeling met scherpere brandstofnormen bespaart meer olie dan de huidige verplichte bijmenging.

= Ook Europa kent nog steeds subsidie voor kolenmijnen. Die worden dan verstookt samen met gesubsidieerde biomassa voor meer de CO2 uitstootrechten, waardoor kolenstook aantrekkelijker wordt!

maman verte

(4)

Dit is uitstel van executie. Of nee, eerder een dure, energie-opslorpende manier om een uitstel van executie te bekomen. De consument zal de prijs aan de pomp betalen, onze kleinkinderen zullen de prijs mét rente moeten betalen.
Ik vind dit een beetje zielig, alle energie daarin steken ipv (minder populaire) alternatieven te ontwikkelen of te promoten.
Om vandaag nog om de haverklap het vliegtuig en de auto te kunnen nemen, zijn we bereid om onszelf en onze kinderen binnen 20 jaar zonder voedsel te zetten. Tja

Koen Vandewalle

(5)

Dit is een typisch voorbeeld van het hefboomdenken en jezelf wijsmaken dat je daar winst mee realiseert.

Anderzijds zegt de hoeveelheid winbare olie niet direct iets over de snelheid van extractie, en kan het best zijn dat er door deze techniek op rustige wijze weer voor honderden jaren betaalbare olie is, maar aan een veel lager tempo te ontginnen. Als de installaties 30 jaar moeten meegaan, zijn ze kennelijk niet van plan om de velden op een paar jaar tijd leeg te halen.

Laten we hopen.

Stormbeest

(6)

Dat er door het gebruik van zonne-energie meer olie kan worden bovengehaald, kan je als een nadeel zien, maar ook als een voordeel, zoals je schreef in het artikel "Zit er te veel of te weinig olie in de grond?"

Overigens betwijfel ik of deze techniek het olieverbruik de hoogte in zal jagen. Daarvoor zou olie veel goedkoper moeten worden, en ik zie dat nog niet snel gebeuren in een tijd waarin India en China, met elk meer dan een miljard inwoners, massaal overstappen op de auto. Aan de andere kant: goedkopere olie zorgt voor meer verbruik, waardoor de prijs terug stijgt, duurdere olie doet het verbruik dalen, waardoor de prijs weer terugloopt. Ofwel: het olieverbruik houdt zichzelf min of meer in evenwicht.

frisbee

(7)

Klinkt als ongewenst vanuit klimaatoogpunt. De totale hoeveelheid kosten-efficiënt te extraheren fossiele brandstoffen wordt door het toepassen van deze techniek namelijk verhoogd. Dat betekent dat er op termijn meer CO2 de atmosfeer in zal komen, waarmee een sterkere broeikas. De directe financiële noodzaak over te schakelen op werkelijk duurzame energiebronnen en op energiebesparing zal zo bovendien verminderen. We beschikken immers langer over efficiënt winbare oliereserves. De opwarming van de aarde zal langer door kunnen gaan, met nog extremer weer tot gevolg.
Laten we hopen dat in de slipstream van deze technologische ontwikkeling de opwekking van zonnestroom en toepassing van zonnewarmte dusdanig veel goedkoper zal worden dat op langere termijn fossiele brandstoffen juist relatief te duur zullen blijken!

Gerard P

(8)

Hmmm..Zoals al eerder opgemerkt is, zou de warmte sowieso worden opgewekt door een andere energiebron te gebruiken. Maar wat als de oliebron zelfs met deze techniek onrendabel wordt?

Dan staat er nog steeds een kas met spiegels in het veld wat een vermogen levert. Het zou me niet verbazen als er dan wordt gekozen om er een energiecentrale naast te bouwen die dit vermogen levert. Thermische zonne-energiecentrales hebben namelijk het voordeel dat mocht de zon even niet schijnen gas gebruikt kan worden voor de thermische energie.
Thermische zonne-energie is daardoor redelijk flexibel inzetbaar terwijl het (redelijk) duurzaam is, wat een groot voordeel is van andere alternatieve energiebronnen.

Ook zoals roland zegt, dit is duurzame energie zonder subsidie. Nog wat van dit projecten en er is meer ervaring met thermische zonne-energie. Geeft weer meer vertrouwen aan investeerders en projectontwikkelaars (of juist niet) die dezelfde producent van de spiegels kunnen vragen om hun product te leveren voor thermische energiecentrales. In de energiesector zijn referenties namelijk zeer belangrijk. Ik zie iig wel kansen in dit concept.

Kris De Decker

(9)

Glasspoint heeft intussen het tweede project aangekondigd: een installatie in Oman
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-03/oman-awards-contract-for-mideast-s-first-solar-oil-recovery-site.html

Gerard: zie ook het volgende artikel...
http://www.lowtechmagazine.be/2011/08/thermische-zonne-energie.html

lieven smeyers

(10)

Laat nu de toepassing van de zonne-energie nu niet zijn wat we het liefst willen, het idee dat de olie-industrie het nut inziet van zonne-energie en er wil in investeren is van onschatbare waarde. Om deze technieken rendabel te maken is er juist veel kapitaal nodig, en elke nieuwe toepassing maakt de gebruikte technieken beter en goedkoper. Ik gun de olieindustrie van harte de winsten die ze kan maken met het toepassen van zonnewarmte, als het resultaat hiervan is dat deze technieken straks door iedereen kunnen worden toegepast en er dus echte schone concurrentie ontstaat voor het gebruik van vervuilende energiebronnen. Dit is zelfs veel beter dan het stimuleren van hernieuwbare energiewinst via subsidies omdat de industrie zelf aantoont dat de technieken al rendabel kunnen toegepast worden zonder steun.

Frédéric Maréchal

(11)

Met alle respect voor de auteur, maar persoonlijk vond ik dit artikel vrij tendentieus. Concreet heb ik het dan over de stelling dat oliewinning "helaas" goedkoper zou worden door het gebruik van zonne-energie.

Let wel, ik volg de auteur in zijn stelling dat oliewinning niet duurzaam is en op de lange termijn onhoudbaar. Echter: duurzame energie is niet voor alle toepassingen een oplossing, zeker de eerste decennia niet. Wellicht gaan we naar een en-en-verhaal, waarbij olie pas langzaam het veld zal ruimen voor duurzame energiebronnen.

Zo beschouwd is goedkopere olieproductie geen slechte zaak, denk ik. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel voor we volledig kunnen overstappen op duurzame energiebronnen.

Voor de elektriciteitsproductie geldt dat overigens ook. Eerst zullen door een stadium van energiemix moeten passeren alvorens we kunnen overstappen op 100% groene stroom. Jammer, maar er is niks aan te doen. In elk geval bij deze een warme oproep aan de dames en heren wetenschappers: maak aub vaart met de uitbouw van de alternatieven, want olie en kernenergie zijn beide aflopende verhalen. En aan de dames en heren politici: teken aub een degelijk kader uit. Maak keuzes mbt tot de energievoorziening, neem een beslissing over kernenergie, haal het ITER-project uit het slop. We moeten immers vooruit, en hoe langer we dralen, hoe meer tijd we verliezen!

Renaat

(12)

@Frédéric,

ik ben het een groot deel met je eens, maar niet met je pleidooi om nog meer geld te steken in een zeer duur project dat mogelijk nooit tot enige rendabele energieproductie zal leiden. Als men de bedragen die tot heden in het ITER-project zijn gestoken, in het uitbouwen van en het verder verbeteren van bestaande en werkzame technologieën, dan hadden we nu al veel verder gestaan.

Kris De Decker

(13)

@ Frédéric

Ik betwijfel sterk of goedkopere olie een goede zaak is. Doorheen de twintigste eeuw is het onderzoek naar duurzame energiebronnen telkens weer totaal stilgevallen als er goedkope fossiele brandstoffen verkrijgbaar waren. Alleen als de nood het hoogst is, wordt er serieus aan alternatieven gewerkt.

Wel ben ik het eens met de lezers die stellen dat het gebruik van de technologie door de olie-industrie positief kan uitdraaien, omdat iedereen kan zien dat de technologie werkt en financiele voordelen oplevert. Dat zou andere toepassingen van zonnewarmte kunnen uitlokken.

roland

(14)

Vreemd die instemming met een "en en" verhaal. Als hernieuwbare energie wordt ingezet als toevoeging van fossiele brandstof zoals met bijstokenis dat gebruik niet zinvol. Bij verkeer zie je vaak ook zo'n "en en" verhaal. En meer autoverkeer en meer openbaar vervoer, een averechts beleid!

Betaal de inzet van hernieuwbare energie uit een heffing op fossiele brandstof ne mijdt subsidie.
De "oproep" is dus niet aan de wetenschappers maar aan de politiek.

roland

(15)

Dat "en-en verhaal" speelt nu al. Als biobrandstof vooral de verbruiksgroei gemakkelijker maakt, dan is meer hernieuwbare energie een achteruitgang. De omvang van het fossiele gebruik blijft stijgen, ondanks de toevoeging met veel subsidie van hernieuwbare energie. Dergelijke subsidies bevorderen het energieverbruik!

Dat zie je ook met meer openbaar vervoer. Dat vervangt meestal niet het autoverkeer, maar komt erbij. Dat maakt het onduurzaamheid en verslechtert het milieu

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl