« Duurzaam speelgoed voor hightech fetisjisten | Hoofdmenu | Handboren en manuele boormachines: waar zijn ze gebleven? »

11 december 2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

TresHombres

(1)

Zestien (!) van de grootste zeeschepen produceren even veel emissie als het totale aantal auto's op aarde !! Dus dat wordt dan flink aanbouwen met de reactoren. Dit als aanvulling op uw info: "Het gevolg is dat de ongeveer 6.000 grote vrachtschepen de belangrijkste oorzaak zijn"...

Joseph

(2)

Volgens mij wordt dit de energie van de toekomst.
Groener kan het niet.
http://www.blacklightpower.com/

PH

(3)

Ok dan, nog 80 jaar varen zonder de "groei" in acht genomen, keigroene energie om toch de fosiele brandstoffen te vervoeren die ook dan op zullen raken. Dus om een lang verhaal kort te maken: we maken in ons mensenleven zeker en vast een uitputting van de energie mee én de 4 graden opwarming in de plaats van onze energie en grondstoffen efficient te gebruiken doordat economische groei móet uit gemakzucht en gewoonte én ongeloof of onwetendheid

Hendrik Mertens

(4)

"... heeft het 673.000 ton brandstof nodig bij een snelheid van 17 knopen en 2.300.000 ton brandstof bij een snelheid van 25 knopen. Dat betekent dus dat er meer dan anderhalf miljoen ton laadcapaciteit verdwijnt": werden gallons en ton hier niet met elkaar verward?

Kris De Decker

(5)

Hendrik: dank voor je opmerkzame blik. Je hebt gelijk, fout is rechtgezet.

Kris De Decker

(6)

Joseph (#2): Ik heb me nog niet verdiept in "Black Light Power", en kan er dus niet over oordelen.

Maar er moet wel bij worden verteld dat deze "revolutionaire" energiebron door heel wat wetenschappers als pseudowetenschap wordt omschreven, omdat ze de voeten veegt aan de wetten van de fysica. En hoewel Black Light Power al sinds 1991 bezig is, hebben ze nog geen enkel artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift geplaatst. Zie bv. de controverse op de Wikipedia pagina:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blacklight_Power

Uiterlijk lijkt hun energiecentrale overigens als twee druppels water op die van "Bloombox":
http://www.lowtechmagazine.be/2010/03/de-bloombox-energie-uit-een-doosje.html

Bram

(7)

Geachte redactie,

Ik ben teleurgesteld dat Lowtech een dergelijk promotieartikel over kernenergie plaatst.
Het past niet bij de doelstelling, lowtech en duurzaam.
Kernenergie is niet duurzaam, niet veilig, niet co2 neutraal, en vervuilend tot extreem vervuilend in geval van een ongeluk.

Er gaan momenteel vele misverstanden de wereld over. Bij kernenergie is wel degelijk sprake van co2 uitstoot, maar veel meer in indirecte vorm, maar wel degelijk gekoppeld aan kernenergie.
En overigens is deze co2 uitstoot niet verwqaarloosbaar, in tegendeel.
Je moet weten dat de productie en transport van de grondstoffen, voor en na gebruik, veel co2 uitstoot.
Verder is er veel beton nodig voor een veilige opslag van afval en ook in de bouw van kerncentrales op land.
De betonindustrie is een van de grootste co2 vervuilers ter wereld.
Een printplaat vol electronica kan evenveel energie gekost hebben als de productie van staal dat in een auto verwerkt is.

Bovenal kun je onmogelijk de wereld een dergelijke hoeveelheid zeer schadelijk afval nalaten. Ook oude kerncentrales of schepen met een kernreactor.
Doelstelling voor elk mens moet zijn, geen negatieve nalatenschap te veroorzaken.

De oplossing ligt in onze energieverslaving.
Waarom moeten we goederen de hele wereld over vervoeren?
Textiel uit Azie, waar arbeiders voor nog geen 20 euro per maand (!) werken, appels uit Chili terwijl onze appels naar Rusland gaan.
Zo kunnen we doorgaan.
Kip uit Thailand en boontjes uit Kenia.

De oplossing is simpel, minder energie gebruiken en de energie die we nodig hebben lokaal en ECHT duurzaam opwekken.

Hartelijke groet,
Abraham

Jeroen Haringman

(8)

Ik wist niet dat kernenergie inmiddels ook onder het kopje duurzaam geschaard kon worden? Willen we oceanen vol met honderden, zo niet duizenden drijvende kernreactoren? Voor een artikel wat ik een tijd terug schreef (http://www.solarwebsite.nl/2008/11/energiebesparing-in-de-scheepvaart/) heb ik geprobeerd uit te zoeken hoeveel grote zeeschepen er per jaar zinken. Het is me niet gelukt dit getal te vinden, maar ik verwacht dat het er tientallen zijn, door velerlei oorzaken zoals zeer slecht weer, stuurfouten, motorpech, slecht onderhoud, kapingen - of een combinatie van deze factoren. Willen we op deze manier onze oceanen vervuilen met uranium, plutonium en wat er verder ook in die apparaten mag zitten?

Verder is kernenergie onmogelijk Low Tech te noemen. De verrijking, verwerking en zeer langdurige opslag vergt veel high-tech.

Ik begrijp het verschijnen van dit artikel op deze site dan ook niet goed. Ik kan niet zien wie het geschreven heeft, is dit wellicht een artikel van een gastschrijver wat door de kwaliteitscontrole is geglipt? Ik ben een grote fan van deze site, maar dit valt enorm uit de toon. Jammer....

@joseph "blacklight power" is naar mijn mening één grote hoax totdat het tegendeel onomstotelijk bewezen is. Ik geloof heilig in het principe "extraordinary claims require extraordinary proof". Bouw twintig apparaten, stuur die naar de twintig beste (technische) universiteiten in de wereld en laat de mensen daar ermee doen wat je wilt. Als je het patent goed hebt afgedekt kan je niets gebeuren. Maar dit bedrijf houdt zich schuil achter geheimzinnigheid, zoals alle bedrijven die in deze schimmige wereld opereren.

Kris De Decker

(9)

Jeroen,

Stelt het artikel dan dat nucleaire schepen een goed idee zijn?

Ik geef gewoon de feiten mee: een heleboel invloedrijke bedrijven en reguleringsinstanties zijn volop bezig het atoomschip er door te drukken. Daar moet ik, iemand die hoopte op een renaissance van de zeilvaart, toch over berichten?

Ik denk niet dat je goed gelezen hebt. Mijn naam staat overigens gewoon onderaan de tekst.

Kris De Decker

(10)

Bram,

Een promotie-artikel voor kernenergie?

Beste lezers, schiet niet op de pianist. Ik heb die studies over nucleaire vrachtschepen niet besteld.

Zoals iedereen weet, ben ik een vurig voorstander van zeilschepen. Ga naar de categorie "zeilschepen" en lees wat ik er allemaal over geschreven heb (die artikels staan overigens ook allemaal gelinkt en samengevat in dit verhaal).

In dit artikel over nucleaire vrachtschepen probeer ik uit te leggen waarom ik vrees dat nucleaire vrachtschepen er wel eens echt zouden kunnen komen. Ze passen perfect in het heersende wereldbeeld van kapitalisme en eeuwigdurende economische groei: sneller, groter, alsmaar meer.

Ze maken het mogelijk om een verkwistende levensstijl te kunnen verderzetten, althans voor een tijdje, terwijl zeilschepen en lowtech in het algemeen een aanpassing van ons gedrag vragen.

Uiteraard staan nucleaire vrachtschepen haaks op de filosofie van Lowtech Magazine. Het hele magazine gaat tegen de heersende denktrand in. Moet ik de opvallende revival van nucleaire vrachtschepen daarom negeren?

lieven

(11)

Ik heb dit artikel zeker ook niet gelezen als een pleidooi voor nucleaire schepen. Misschien had bij de nadelen wel duidelijk vermeld mogen worden dat kernenergie alles behalve CO2-vrij is, wat hier op deze site trouwens eerder al aan bod is gekomen.

Johan

(12)

Volgens mij zijn de "opgelegde" B klasse schepen allang terug aan het varen.

Bert Verlinden

(13)

Redaktie,

Weer een zeer boeiend artikel met een duidelijk balans.
De reakties van een 'pro-kernenergie' artikel begrijp niet. Over de 'alternatieve oplossingen' in andere artikels wordt ook altijd een balans gemaakt. Misschien leest men daar gemakkelijk over.

KoeN

(14)

Dat kernenergie niet duurzaam is, staat buiten kijf. Het is een brandstof (uranium) die ooit ook opraakt.
Dat kernenergie CO2 uitstoot is gewoon belachelijk. Transport van beton, alsof je voor windturbines op zee geen beton nodig hebt. Metaal voor in het beton etc, alsof windturbines en zonnepanelen geen metaal nodig hebben. En de verwerking van het silicium voor zonnepanelen, dat produceert enkel rozegeur en maneschijn?
Kernenergie is niet duurzaam en levert een gigantisch afvalprobleem op. Je hoeft niet nog extra nadelen te zoeken die er geen zijn: de uitstoot van CO2 is verwaarloosbaar.

Renaat

(15)

@ KoeN,

De onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen (en andere vormen van vervuiling) is ook bij kerncentrales zeker niet 'verwaarloosbaar' te noemen. Wel is het zo dat voor een correcte vergelijking ook de onrechtstreekse vervuiling bij andere - ook 'groene' - manieren van stroom te produceren vermeld dienen te worden. De eerlijkheid verplicht er dus toe om ook bij windmolens, zonnepanelen, ... niet te beweren dat ze 'CO2-neutraal' zijn.

Stormbeest

(16)

"Piraten die een vrachtschip kapen, hebben overigens meteen alles in huis om kernbommen te maken."

Als je materiaal uit een kernreactor weet te bemachtigen, heb je nog geen kernbom. Het uranium voor kernreactoren bevat een paar procent van de isotoop 235, voor een atoombom is meer dan 90 % nodig. Om met kernbrandstof kernwapens te maken, zou je het uranium dus zelf verder moeten verrijken, en dat kan niet met huis- tuin- en keukenapparatuur. En zelfs áls je erin slaagt het te verrijken, ben je nóg niet aan een (goed werkende) kernbom. Kortom, de kans dat kapers met het materiaal uit de reactor een kernbom zouden kunnen maken lijkt me héél klein, hooguit zouden ze er een zogenaamde "vuile bom" van kunnen maken.

Kris De Decker

(17)

Stormbeest,

Dank voor de verduidelijking. Maar militaire nucleaire schepen maken wel gebruik van reactors met hoogverrijkt uranium, als we tenminste de World Nuclear Association mogen geloven:

"Naval reactors have been pressurised water types, which differ from commercial reactors producing electricity in that:

* they deliver a lot of power from a very small volume and therefore run on highly-enriched uranium (>20% U-235, originally c 97% but apparently now 93% in latest US submarines, c 20-25% in some western vessels, 20% in the first and second generation Russian reactors (1957-81), then 45% in 3rd generation Russian units, 40% in India's Arihant).

* the fuel is not UO2 but a uranium-zirconium or uranium-aluminium alloy (c15%U with 93% enrichment, or more U with less - eg 20% - U-235) or a metal-ceramic (Kursk: U-Al zoned 20-45% enriched, clad in zircaloy, with c 200kg U-235 in each 200 MW core)"

Waarschijnlijk heb je gelijk dat je daar nog altijd geen kernbom mee kan maken, maar om een "paar procenten" gaat het dus blijkbaar niet. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom alleen kernmachten over nucleaire schepen beschikken.

http://www.world-nuclear.org/info/inf34.html

Johan

(18)

Commerciële nucleaire schepen zullen mijn inziens onverzekerbaar zijn. Als er al een verzekeringsmaatschappij dit risico wil aangaan, zal geen enkele reder de verzekeringspremie kunnen tegen een nucleair ramp(je)kunnen betalen.
Voor de vele nucleaire militaire/staatschepen is dit anders, de eigenaars hebben ongelimiteerde geldfondsen en verzekeren zichzelf.

lieven

(19)

@Koen (reactie 14): voor een overzicht van de CO2- uitstoot veroorzaakt door kernenergie zie Sovacool 2008 in Energy Policy 36: 2950-2963. de gemiddelde CO2 uitstoot van electriciteit geproduceerd door kernenergie bedraagt volgens deze studie 66 gCO2e/kWh terwijl dit voor windenergie maar 8 is en voor electriciteit uit een gasgestookte centrale 443.
Dus duidelijk minder dan bij natuurlijk gas maar veel meer dan bij windenergie en inderdaad zeker niet verwaarloosbaar.

roland

(20)

6,4 ton brandstof per uur bij 17 knopen, 32 ton brandstof per uur bij 25 knopen
2.019 ton brandstof bij een snelheid van 17 knopen en 6.900 ton brandstof bij 25 knopen.
Opmerkelijk verschil van een faktor 5 en een faktor 3.5! Het wekt ook de indruk dat het vijfvoudig vermogen weinig meer kost, ook bij een landreaktor? Meer laadvermogen geldt ook bij gebruik van windenergie. Kan een deel van de windenergie niet opgeslagen worden voor windluwe tijden?

Duurdere brandstof, mede door de eisen tegen vervuiling is begrijpelijk, maar de hogere snelheid en de toegenomen laadcapaciteit telde veertig jaar geleden evenzeer. Bij bulktransport lijkt snelheid minder belangrijk, bij cruiseschepen kan dat veel belangrijker zijn. Het artikel legt veel nadruk op vrachtschepen. Nucleaire cruiseschepen bieden met een hogere snelheid en krachtige motoren meer mogelijkheden, zowel voor de route als voor nog meer voorzieningen aan boord.

De gevolgen van een aanslag lijkt me met een atoomschip in een haven veel groter.
Zeker nucleaire schepen kunnen zinken en daarmee de zee vervuilen. Met vervuild afvalwater kunnen landreaktoren dat ook, dat blijkt in Frankrijk en Engeland ook in de praktijk. Nucleaire oorlogschepen zijn per definitie doelwit, het "aanslag" argument is niet meest overtuigende.

Als fossiele brandstof schaars wordt, verdwijnen ook de LNG-tankers met nucleaire aandrijving.

Koen Vandewalle

(21)

Een van de problemen is dat de modellen en wetten van scheikunde en fysica die velen van ons op school geleerd hebben, niet meer voldoen om te begrijpen wat er met de natuur allemaal mogelijk is. Onze kennis was erop gemaakt zodat we konden functioneren in de industriële samenleving zoals we die van onze ouders geërfd hebben. Een stevige handvol wetenschappers weet ondertussen wel beter, en is volop (op kosten van wie weet wie) bezig met technologieën waar wij allen niets van begrijpen.
Nucleair is voor mij allemaal goed en wel als het maar met zeewater of woestijnzand gebeurt en er geen schadelijke straling of stoffen vrijkomen.
Ik zie er geen principieel bezwaar in om een atoom silicium, zuurstof of gelijk wat anders in twee of meer stukken te trekken en alle bindingsenergie te gebruiken om een boot aan te drijven of een moestuin aan de zuidpool te verwarmen. Dit zolang de eindproducten maar stralingsloos en stabiel zijn.
Misschien is het mits een beetje meer of andere kennis allemaal zodanig simpel dat er ooit op een dag niemand meer gelooft dat mensen zo onwetend konden zijn als wij nu waardoor we de olie dan maar opgebrand hebben.
Nu een beetje stout: het minste wat je bij UFO-waarnemingen moet doen is je afvragen hoe het ding dan wel werkt en waarom wij zo'n dingen niet zouden kunnen bouwen. Bij de grote jongens moet dat licht vroeg of laat toch eens beginnen schijnen. Van waar ze komen lijkt me (nu) minder belangrijk. Anderzijds lijkt onze beschaving nog niet echt klaar om iedereen, en in het bijzonder "strijdende partijen" snelvliegend vervoer aan de hand te doen.
Het is niet mijn idee, maar ik heb het ergens gelezen van één of andere bekende wetenschapper die stelt dat om de volgende beschavingsstap te nemen we nucleaire energie gaan moeten beheersen. Eerste stap is fysieke energie, tweede chemische en derde nucleaire, en we zitten nu tussen twee en drie.
Dit is misschien allemaal off-topic maar als je over nucleair begint op low-tech is dit vragen om reacties.

Thomas van Putten

(22)

Zoals gewoonlijk weer een gedegen en goed onderzocht artikel. Fascinerend om te lezen. Dank hiervoor.

Renaat

(23)

@ Koen Vandewalle

"Nucleair is voor mij allemaal goed en wel als het maar met zeewater of woestijnzand gebeurt en er geen schadelijke straling of stoffen vrijkomen.
Ik zie er geen principieel bezwaar in om een atoom silicium, zuurstof of gelijk wat anders in twee of meer stukken te trekken en alle bindingsenergie te gebruiken om een boot aan te drijven of een moestuin aan de zuidpool te verwarmen. Dit zolang de eindproducten maar stralingsloos en stabiel zijn.
Misschien is het mits een beetje meer of andere kennis allemaal zodanig simpel dat er ooit op een dag niemand meer gelooft dat mensen zo onwetend konden zijn als wij nu waardoor we de olie dan maar opgebrand hebben."

Je hoop stellen op de voorlopig slecht theoretische mogelijkheid dat we ooit over een energiebron zullen beschikken die onuitputtelijk is en die ons op een duurzame en milieuvriendelijke manier over een overvloed aan betaalbare energie laat beschikken, vind ik persoonlijk een gevaarlijke manier om met de huidige en nabije problemen om te gaan. Laten we nuchter blijven en in de eerste plaats gebruik maken van de kennis en kunde die er nu reeds is (zonder daarbij het onderzoek naar alternatieven stop te zetten). De belangrijkste manier om met de huidige en toekomstig schaarste om te gaan is nu reeds zo zuinig mogelijk te zijn. En op dat gebied is er nog een gigantische winst te behalen.

"Nu een beetje stout: het minste wat je bij UFO-waarnemingen moet doen is je afvragen hoe het ding dan wel werkt en waarom wij zo'n dingen niet zouden kunnen bouwen."

Het minste wat je moet doen bij UFO-waarnemingen is beseffen dat 'UFO's' niet hetzelde zijn als een vliegende schotels of een buitenaards ruimteschepen. Men spreekt over UFO's bij onverklaarbare waarnemingen van (schijnbaar) vliegende objecten. Tot heden zijn er geen betrouwbare aanwijzingen dat we ook echt bezoek krijgen van buitenaarde wezens.

"Het is niet mijn idee, maar ik heb het ergens gelezen van één of andere bekende wetenschapper die stelt dat om de volgende beschavingsstap te nemen we nucleaire energie gaan moeten beheersen. Eerste stap is fysieke energie, tweede chemische en derde nucleaire, en we zitten nu tussen twee en drie."

Zonder meer informatie is het onmogelijk te oordelen over de uitspraak van die wetenschapper. Maar sowieso is het 'bekend' en 'wetenschapper' zijn geen garantie voor het niet vertellen van onzin.

Koen Vandewalle

(24)

@Renaat. Ik heb "veel" kinderen, en ben dan ook uiterst begaan en bezorgd hoe we met de huidige en nabije problemen omgaan. Het artikel maakt ons echter bewust (de donkere dagen zullen er zeker voor iets tussen zitten ;-) dat de eeuwige-groei-jongens met hun tech-fix vrienden ook niet stilzitten en op hun manier hun gelijk te proberen door te drukken.
Maar niet alleen dat. Het wereldwijde heen-en-weer gesleur met afgewerkte producten, grondstoffen, mensen en energie verhinderen de (over-)levensnoodzakelijke diversifiëring. We geraken allemaal vaardigheden kwijt omdat een geïmporteerd product deze vaardigheden overbodig maakt. Waarom zou één van mijn dochters een kip leren slachten als ze een Happy-Meal kan krijgen? Waarom zouden de Berbers tapijten weven als ze ze goedkoper via E-Bay kunnen bestellen? Waarom nog Trappist brouwen als de volgende generaties alleen "echte" Cola drinken? Het gevaar zit er in dat onze wereld door het globale transportsysteem verwordt tot de vedettenparade van de grote merken en er niets anders meer bestaat. De natuur heeft (had) als strategie voor diversifiëring gekozen, maar met globalisering en verhoging van de efficiëntie door homogenisering maken we heel onze soort kwetsbaar.

Zelfs voor sociale verworvenheden vormen die gigantische nucleair aangedreven schepen een enorme bedreiging. Ze brengen de producten van de armste fabrieksslaven uit Azië en de armste boeren uit Afrika en Zuid-Amerika in recordtijd in elke haven waar men nog niet arm genoeg was om met zich te laten sollen.

Wat we dus vooral nodig hebben zijn piraten, torpedo's of... een hele hoop mensen die het allemaal wat meer "low" willen.

KoeN

(25)

@ lieven (19)
Ik ga de bron niet controleren. Aangenomen dat het niet van groene radicalisten komt zie ik niet in waarom we die cijfers niet zouden gebruiken.
Heel leerrijk en handig om niet over "verwaarloosbaar" en "meer" te praten, maar gewoon over cijfers. Dank daarvoor.

Bram

(26)

Beste Kris,

Je hebt gelijk, promotiestuk is het niet. Mijn excuus voor deze woordkeuze. Ik heb ervoor gekozen omdat mijns inziens onvoldoende kritiek is gegeven op kernenergie.
Verder ben ik op deze site artikelen gewend die low-tech promoten, vandaar.

Misschien goed om eens dieper in te gaan op mijn overige argumenten, co2 van de betonindustrie, het onnodig transporteren van werkelijk alles.
De oplossing is zo simpel, minder energie verbruiken!

Veel schrijfplezier voor jouw volgende stuk toegewenst!

Hartelijke groet,
Bram

Stormbeest

(27)

"Wij vergoeden nooit schade veroorzaakt of verergerd door vaartuigen die bestemd zijn om zich voor te bewegen door structuurwijziging van de atoomkern."

Johan

(28)

Het enige transportmiddel dat op een realistische manier van nucleaire energie gebruik maken is de trein.
Er worden trouwens nu al tussen China en Europa goederen vervoerd per trein i.p.v. per schip.

Stormbeest

(29)

@ Johan, maar met de trein kun je moeilijk een oceaan oversteken hé.

Van Nieuwerburg Jean-Pierre

(30)

de enige goede manier is transport tot een absoluut minimuum te beperken. Zelfs het vervoer naar werk is totaal absurd. Trouwens moeten we onze economie sterk herzien. Werk zou in directe omgeving van woongebied moeten gebeuren. De beste manier om van die oliezucht af te raken is alle verkwistings bronnen op te drogen. Vegetarische voeding is noodzakelijk niet alleen uit ecologische overweging maar ook uit menselijk standpunt dat deze vleesindustrie een massamoord pleegt op onze dieren. Dit is waanzin, terwijl de mens een vegetarier van oorsprong is. Heel die waanzin kan maar stoppen als we de bevolking van de ernst van de situatie kunnen overtuigen. En nog steeds dringt dit bij de mens niet door, zie dat annozel spelletje van da nationalisten waar zo een massa mensen op stemmen en groen staat nergens. Hoe komt dit, dat zouden ze zich eens mogen afvragen, zie in Duitsland en Wallonie waar groen veel sterker staat. Om groen te zijn moet men ook harde noten durven kraken.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl