« Leven zonder vliegtuigen | Hoofdmenu | Elektrische auto rijdt precies even ver als honderd jaar geleden »

02 mei 2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Renaat

(1)

Hoewel de gemiddelde automobilist er nog steeds van overtuigd is dat zijn/haar auto een melkkoe is, zijn er inderdaad onderzoeken die aantonen dat dat niet het geval is. In 2004 verscheen het onderzoek van Griet De Ceuster van Transport & Mobiliteit Leuven, Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen: http://www.milieurapport.be/Upload/Main/MiraData/MIRA-T/01_SECTOREN/01_06/TRAN_O&O_03.PDF

Jeroen Haringman

(2)

Ik heb het boek direct besteld. Weer een uitstekend stuk Kris!

Transport is helaas altijd een beetje het ondergeschoven kindje bij het duurzaamheidsvraagstuk. Zijn mensen over het algemeen nog wel bereid een spaarlamp in te schroeven, een zuinige koelkast te kopen of zelfs zonnestroompanelen te overwegen; aan hun auto moet je niet komen want dan verandert de aard van de discussie meestal niet ten goede.

ROLAND

(3)

De kosten voor de automaatschappij zijn onzichtbaar. De verplaatsing van een ziekenhuis uit het centrum naar de stadsrand zorgt voor de niet automobilist dat een bezoek (veel) meer tijd kost. De gezondheidszorg betaalt de parkeerruimte.

In deze autokultuur is het openbaar vervoer een randverschijnsel. Niet meer of het openbaar of de auto, maar vaak de auto en soms het openbaar vervoer. Fijnmazige openbaar vervoerverbindingen verdwijnen. Snelle lange afstandsverbindingen verdringen korte verbindingen. Dit openbaar vervoer niet vervangend maar aanvullend op het autogebruik verergert milieu- en klimaatproblemen.

In Nederland wordt de FIETSafstand tot een stad niet weergegeven met de afstand tot het centrum maar tot de stadsgrens. De fietsbewegwijzering is uitbesteed aan de voormalige wielrijdersbond ANWB.

manu

(4)

Bekijkt het boek ook de eventuele introductie van robotgestuurde wagens? De DARPA challenges geven een goed beeld van de enorme evolutie op dit gebied.
In 2003 kon nog geen enkele wagen een parcours foutloos afleggen in de woestijn, tegenwoordig slagen robotgestuurde wagens erin om in een (gecontroleerde) stadsomgeving autonoom hun weg te vinden.

Recentelijk verscheen een interessant artikel hierover in ACM Magazine: http://cacm.acm.org/magazines/2010/4/81485-toward-robotic-cars/fulltext#R1 (betalende sectie). Ik c/p toch even een deel van de conclusie:

"Future versions of the DARPA Challenge technology may be leveraged into new generation of cars that can "take over" during our daily commutes. Initially, such a take-over may only occur on highways, as limited-access highways are by far the easiest environments for robotic driving. Later, robotic cars may provide door-to-door chauffeur services, very much like a taxi cab without the driver. In doing so, we might exploit some of the advantages of robotic technology over human driving. For example, it seems technically feasible to operate robotic cars at distances of less than 10 m apart at highway speeds. This could double the throughput of highways relative to today, and also decrease energy consumption.7 For the customer, such a technology would free up significant time—in many cases more than an hour per working day.1

Robotic technology may also be leveraged to move unoccupied cars. At airports, rental cars may pick up their customers on the curbside, so no more waiting at the rental car counter. But the real potential lies in car sharing. As mentioned in the introduction to this article, cars are only utilized 4% of their lifetime. What if we could, on the click of a button, order a rental car straight to us. And once at our destination, we wasted no time looking for a parking; instead we just let the car drive away to pick up its next customer. Such a vision could drastically reduce the number of cars needed, and also free up important other resources, such as space consumed by parked cars. Perhaps in the future, most of us share cars, enabled through robotic technology."

Ik vermoed dat deze piste kans van slagen heeft, het laat de mensen hun "individualiteit" terwijl het uiteindelijk een soort geavanceerd taxivervoer betreft.

Renaat

(5)

@ Manu,

ik heb de indruk dat je weinig hebt begrepen van het bovenstaande artikel. Geen enkele technologie zal een oplossing bieden voor de problemen veroorzaakt door de huidige manier van mobiliteitsdenken. Ik zou zelf zeggen, integendeel. De kans is groot dat robotgestuurde wagens (die de nadelen van b.v het zoeken naar parkeerplaats, als bestuurder moeten bezig zijn met autorijden en dus - in tegenstelling tot b.v de trein, niet kunnen lezen of slapen, ... wegnemen) zal net aanzetten tot nog meer autogebruik en daarmee het probleem alleen maar vergroten. Dan krijgen we niet alleen files vol met auto's waar slechts één persoon in zit, maar zelf files vol met auto's waar niemand meer inzit.

Kan jij uitleggen op welke manier zo'n systeem de problemen aangekaart in het bovenstaande artikel zouden helpen oplossen?

Kris De Decker

(6)

Betreft de robotgestuurde wagens: Kris Peeters bespreekt die inderdaad in zijn boek. Ze hebben wel degelijk een voordeel en dat is veiligheid (tenzij de passagiers zelf de snelheid kunnen bepalen...). Maar voor het overige vrees ik dat Renaat gelijk heeft: de extra capaciteit zal snel worden ingenomen door extra verplaatsingen.

Bovendien blijft er op deze manier toch weinig individualiteit over, lijkt mij, zeker als de auto's gedeeld worden. Manu, wat jij beschrijft, doet mij erg denken aan een technologie die al bestaat: de trein of de tram. Maar dan duurder. En als automatische snelheidsbegrenzing op onze bestaande wagens al onbespreekbaar is, dan denk ik trouwens niet dat mensen zo snel bereid zullen zijn het stuur over te geven aan een robot.

Renaat

(7)

@ Kris,

voor de veiligheid heeft zo'n systeem zonder twijfel voordeel, maar zoals je zelf suggereert, technologieën die nu al bestaat om het verkeer veiliger te maken worden slechts aanvaard voor zover deze geen vrijheidsbeperking oplegt aan de automobilist. Dus met airbags en abs hebben weinig mensen een probleem, een gordelplicht vinden velen al vervelend, snelheidsbegrenzers vind men niet aanvaardbaar en over een helmplicht in wagens wil men al helemaal niet nadenken. Ook auto's die zichzelf besturen zullen tegen bijna onoverkomelijke psychologische drempels botsen.

Technologie kan er b.v wel voor zorgen dat de controle kortstondig wordt overgenomen op het moment dat een automobilist dreigt te botsen of de controle over de wagen dreigt te verliezen. De vraag blijft dan nog of dit de verkeersveiligheid werkelijk ten goede komt of dat veel automobilisten onveiliger gaan rijden omdat ze rekenen op de technologie.

Ik pleit over het algemeen dan ook voor het doorvoeren van bestaande, betaalbare en bewezen technologie en tegen het zich fixeren op dure technologieën die zich nog moeten bewijzen. Dat laatste is iets waar technologie-optimisten nogal goed in zijn en wat Manu hier ook doet.

Ook in de verkeersveiligheidsdiscussie staat het autodenken nog vaak bovenaan. Ik stel vast dat het sommigen politici, vele autogebruikers en zondagsfietsers, maar veel minder functionele fietsers pleiten voor een fietshelmplicht of het verplicht stellen van een fluo-vestje voor fietsers.
Mijn (gechargeerde maar op zich wel gemeende) reactie dat ik daar geen probleem met heb op voorwaarde dat alle auto's geel of wit worden geschilderd en autobestuurders en passagiers ook in de auto een helm moeten dragen wordt natuurlijk afgedaan als belachelijk.
Niettegenstaande zelf met airbags en gordeldracht hoofdletsels bij auto-ongevallen een significant aandeel van de ernstige letsels vormt en er ook is aangetoond dat licht gekleurde wagens beter gezien worden en minder in ongevallen betrokken zijn.

Bovendien zijn de nadelen van een helmplicht of gele-wagen-plicht voor autogebruikers veel kleiner dan de nadelen van een helmplicht of fluo-vestje-plicht voor fietsers. Maar het is natuurlijk prettiger/handiger om de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers bij anderen te leggen en de eigen vrijheid niets in de weg te laten leggen.

Een ander voorbeeld uit de wekelijkse discussies waar ik (als actief lid van de fietsersbond Antwerpen) regelmatig met geconfronteerd wordt, is de vaststelling dat o.a verschillende politici vinden dat fietsers die 25-30 km/uur fietsen (in de bebouwde kom) zich onverantwoord gedragen, terwijl op dezelfde wegen de snelheidslimiet voor automobilisten 50 of zelf 70 km/uur bedraagt.

Kris De Decker

(8)

Renaat, het lijkt wel alsof je het boek al gelezen hebt... Kris Peeters besteedt ook veel aandacht aan veiligheid, en de hypocrisie er rond, inclusief de dingen waar jij het over hebt.

Het lijkt echt zo te zijn dat iemand zijn/haar perspectief op het verkeer bepaald wordt door de manier waarop hij/zij zich verplaatst. Mensen die autorijden zien gewoon niet meer hoe raar het hele systeem in elkaar steekt. Voor mensen die geen auto rijden is het daarentegen klaar en duidelijk dat er iets grondig fout zit. Helaas rijden de meeste politici en journalisten met de auto, en niet met de fiets...

Ewoud

(9)

Gisteren nog een fietsend gezin (vader met kind in karretje) gezien dat bij wijze van spreken de kant in geclaxonneerd werd door een lege familiewagen, wraakroepend.

Zelf rijd ik meermaals per week meer dan 100 km met de fiets om op het werk (in Brussel) en terug thuis te geraken. Ik kan me dus zeer goed inleven in het artikel en hetgeen er in de reacties aan toegevoegd is.

Ik ben ooit de huid vol gescholden door een automobilist die me bijna omver had gereden omdat ik geen fluovestje aanhad, zelfs al had ik mijn (krachtige) fietsverlichting al opstaan. Daar was ik even niet goed van. Een duidelijk voorbeeld van het autodenken.

ps: prachtig magazine! Blijven gaan, ik heb hier al veel van opgestoken en bijgeleerd.

macdavid

(10)

1)een van de redenen om een handelszaak buiten de stad te vestigen heeft te maken met de bevooraading . Met een grote vrachtwagen is het leveren vaak ellende of zelfs niet mogelijk

2)de analyse maken is één zaak / oplossingen voorstellen is minder evident . begrijp ik goed dat we "gezellig" opeengepakt in de stad moeten gaan wonen ?

macdavid

(11)

de auto is dominant in de film aanwezig
en in reportages ook vaak

Miguel Vertriest

(12)

Komimo (de Vlaamse koepel van milieu- en mobiliteitsverenigingen) nodigt jullie uit op de boekvoorstelling van De file voorbij op 27 mei in Gent. Meer info op deze website: http://www.komimo.be/defilevoorbij

Renaat

(13)

@ Kris,

het grappige is dat ik zijn boek niet, en jouw artikel nog niet volledig had gelezen toen ik mijn berichtje schreef. Tijdens het lezen van je artikel en een deel van het boek 'het voorruitperspectief' dacht ik net hetzelfde: "Het lijkt wel of ik zijn boek gelezen heb". Maar gezien dat zeker niet het geval is zitten Kris Peeters en ik duidelijk op dezelfde mobiliteitslijn.

Kris De Decker

(14)

@ macdavid: het komt er inderdaad op neer dat we wat dichter bij elkaar zullen moeten gaan wonen, en dat we vooral woon-, werk- en winkelbestemmingen terug dichter bij elkaar moeten brengen. Tenminste, als je wil genieten van een ruim winkel-, cultuur- en werkaanbod. Niemand zal je tegenhouden om op een afgelegen plaats te gaan wonen als je daar geen behoefte aan hebt. Het hoeft ook niet perse in een stad te zijn, dorpen kunnen ook zelfvoorzienend zijn.

Wat betreft levering van goederen in de stad: daar zijn wel oplossingen voor, bijvoorbeeld de "Cargohopper":

http://www.cargohopper.com/

http://www.energieportal.nl/Nieuws/Zonne-energie/Cargohopper-rijdt-volledig-op-zonne-energie-6431.html

Wijnandt T de Vries

(15)

'n Toevallige samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat ik ongeveer tegelijkertijd het boek van Kris Peeters heb gekocht, een bar slecht advies van onze Raad voor Verkeer en Waterstaat heb gelezen en scherp bekritiseerd, en van Peeters himself vernam dat ik na lezen van zijn boek zal besluiten dat hij en ik over veel dingen hetzelfde denken. 'k Ben werkelijk benieuwd…

M'n narrige kritiek op genoemd advies is te vinden op http://wijnandt.blogspot.com/2010/05/wie-ik-ben-en-waar-ik-ga.html .

Filip Van Bever

(16)

@ Renaat,
"... alle auto's verplicht geel of wit schilderen en helmplicht in de auto..."
Vind ik wel een grappige reactie, al was het maar om de dwaze vanzelfsprekendheden van de autofilie te duiden, als men dit aan fietsers wil aandoen.
Resultaat zou evenwel risico-homeostase zijn (lees het boek), en ook dat fietsers en voetgangers relatief minder zichtbaar worden.
Ik ben fervent fietser, maar neen, geen fluohesje voor mij!!

Pascal De Wilde

(17)

Wel cynisch, hoe de industrie overal een antwoord op heeft; als je naar de website met uittreksels uit "Het voorruitperspectief" gaat, krijg je meteen reclame van Mercedes-Benz...
We zijn er nog niet, vrees ik...

kris de decker

(18)

Nog een bespreking van "De file voorbij":

http://www.tijd.be/nieuws/archief/-We_zijn_gedoemd_om_onszelf______kapot_te_rijden_--.8918691-1615.art?c=1

PeterC

(19)

De stelling dat het autoverkeer gesubsidiëerd wordt kom ik regelmatig tegen. Om te beginnen is er van alle vormen van transport maar 1 die sowieso een bijdrage aan de kosten levert en dat is het autoverkeer. Fietsen, bussen, trams, treinen leveren niet de minste bijdrage aan kosten en onderhoud van de infrastructuur. Bussen, trams en treinen overleven uitsluitend dankzij overheidssubsidies.
De opbrengsten aan belastingen op het autoverkeer brengt de overheid ruim 13 miljard € op per jaar. Daar staat volgens de auteur tegenover dat die 13 miljard maar 1 derde vertegenwoordigt van de reële externe kost. Die externe kost zou dus oplopen tot 39 miljard €.
Het zwakke punt van dergelijke redenering is dat die 13 miljard € belastingen aan de ene kant keiharde Euro's zijn die in de staatskas vloeien, terwijl die 39 miljard € externe kost aan de andere kant fictieve Euro's zijn. Of zijn er echt mensen die geloven dat moest er morgen geen enkele auto meer rondrijden, dat er dan ineens 39 miljard € als manna uit de lucht zal komen vallen.

Renaat

(20)

@ PeterC,

het klopt dat er niet opeens 39 miljard euro/jaar bespaard zou worden als morgen geen enkele auto meer zou rijden. Daarmee kan men kritisch zijn over het woordgebruik 'subsidiëring'. (Het zou trouwens wel onmiddellijk een gigantische invloed hebben op de luchtkwaliteit en het aantal verkeersslachtoffers.)

Dat neemt echter niet weg dat het nog steeds zo is dat het het autoverkeer gemiddeld veel meer kosten veroorzaakt dan vele andere vervoerswijzen en dat de autogebruiker deze veroorzaakte kosten in de verste verte niet financieert. Het verschil tussen veroorzaakte kosten en inkomsten voor de overheid is bij de auto veel groter dan b.v bij de fiets.

Michel Bigot

(21)

Onlangs verscheen een studie die ons vertelde dat 80% van de automobilisten in België de auto dagelijks gebruiken over een afstand van 15km( over de tijd die ze spenderen om die afstand te overbruggen kunnen we best zwijgen). 15KM is een zeer "fietsbare" afstand. Wij moeten in België het idee van "fietssnelwegen", bij voorkeur gedeeltelijk overdekt, dringend grondig gaan bestuderen. Het idee bestaat al sinds 1897 -zie Cycle-Way Californiê. Op die "fietssnelwegen" moeten er op "fietsbare" afstanden "full-service centers" zijn waar de fietsers kunnen schuilen, eten, toilet, rusten, krant etc..M.A.W woorden: echte ontmoetingsplaatsen waar de fietser met plezier zal halt houden en contact hebben met andere mensen. Het contact onderweg zal snel de belangrijkste factor worden en het tijdsbudget voor de verplaatsingen zal een totaal andere vorm aannnemen. In de auto zitten we mekaar toch maar domweg te begapen terwijl we in de file staan.....

Kris De Decker

(22)

Michel: de CycleWay en fietssnelwegen kwamen hier eerder al aan bod: http://www.lowtechmagazine.be/2009/08/een-overdekte-snelweg-voor-fietsers.html

Het sociale aspect waarover je het hebt, lijkt mij inderdaad erg belangrijk. Dat geldt ook al rijdend, denk ik. Fietsers zijn vriendelijker voor elkaar dan automobilisten onderling, en ik vermoed dat dat alles te maken heeft met het feit dat je elkaar in een auto nauwelijks ziet.

Je kan ook alleen maar kennis maken met een andere automobilist als je tegen elkaar knalt.

Henk

(23)

"Automobiliteit" geeft een mens een gevoel van vrijheid en gemak. Gaan wanneer je maar wilt. Maar de meeste autokilometers worden gemaakt binnen een straal van 10 - 15 km.

Ook wordt er appel gedaan door de autoindustrie op onze hebzucht om een mooie betere enz auto te bezitten. Hoeveel mensen kwijlen niet van een auto? De autoindustrie lobby is zo sterk, dat velen daaronder bezwijken. Als steeds minder mensen een auto kopen lost het probleem zich van zelf op, onder voorwaarde dat andere vervoersvormen goed en gemakkelijk zijn.

De autoproduktie wettelijk aan banden leggen gaat ook niet: de autoindustrie schermt gelijk dat het banen kost.

Johan

(24)

'Wild' is een te nobele term. Vergelijk een auto nu maar niet met een edelhert.

'Vee' komt dichter in de buurt. De veestapel werd ook afgebouwd voor de oplossing van een afvalprobleem.

Afbouwen dus die autostapel !

Marc Zandecki

(25)

De auto is populair omdat:
1 alle andere vervoersmiddelen verzaken.
2. Ik met het openbaar vervoer een dik uur nodig heb om van A naar B te gaan in mijn eigen gemeente, terwijl dat met de auto 15 min. is
Watkan je daar tegen doen?
3. De reistijd max. de helft langer mag duren dan met de auto, nu is dat 1,5 keer langer!
4. Er mogen max. 2 overstappen naar gelijk welke bestemming per provincie.
5. Er zouden meer parkeermogelijkheden moeten komen buiten de stad.
6. Er zou in belgië geïnvesteerd moeten worden in interregionale busverbindingen bv. Maasmechelen-Brussel en dat om de 2 uur.
Ik heb nu een auto, en dat zal zo blijven tot het openbaarvervoer geperfectioneerd wordt op mensenmaat.Ik heb jarenlang het openbaarvervoer gebruikt.In Limburg worden ook veel a-typische verbindingen gebruikt: bv van Houthalen naar Maasmechelen of Tongeren-Maaseik. Ik heb uit miserie het openbaarvervoer gelaten wat het is.
Voorlopig is het openbaarvervoer enkel goed voor werken in Brussel of Antwerpen. Maar indien men werk in eigen regio wil promoten moet men daar ook iets aandoen. De kleinstedelijke regio's krijgen steeds meer de alures van de grote steden. Maar het mobiliteitsprobleem wordt niet lokaal opgelost. Daarom zou iedere gemeente zijn mobiliteits-convenant eens grondig moeten herbekijken.

Marc Zandecki

(26)

Nog iets:De verkeersmodellen worden inderdaad vanuit één standpunt gemaakt! Maar hebben we wel genoeg capaciteit voor alternatieve vervoersmiddelen. Het openbaar vervoer kent zijn gebreken. De fiets is goed voor de stad.Maar ik ken géén afdoende studie's over fietsverkeer, en als ze er al zijn doen ze me denken aan de eerste verkeerstellingen van de jaren 20 en 30. Die waren namelijk bedoeld als economische maatstaf. De fietstellingen dien het toerisme te meten. Totaal verkeerd dus! We moeten wel niet tot het andere uiterste gaan. Daar bedoel ik chinese toestanden en zo waar voetgangers en fietsers elkaar verdringen. Want die zijn minstens even agressief,kan ik je verzekeren!

Stormbeest

(27)

Het fundamentele verschil tussen openbaar en privaat vervoer is: openbaar vervoer functioneert het best in een dichtbevolkte, stedelijke omgeving, autoverkeer in een dunbevolkte, landelijke omgeving. Het feit dat de term "stadswagen" bestaat en de steden dagelijks dichtslibben, toont aan dat veel mensen dit niet begrepen hebben. Het woord "stadsauto" is in mijn ogen een beetje een oxymoron, aangezien een auto, alles in aanmerking genomen, niet geschikt is voor in de stad, aangezien het autoverkeer de stad onleefbaar maakt én omdat je met de fiets en soms zelfs te voet sneller bent in de stad en er nauwelijks parkeerplaats is.

Renaat

(28)

Tijd om je (hopelijk duurzamen en lowtech) stem te laten horen:

http://www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/

Wessels

(29)

Onlangs is in Amsterdam de eerste fietsstraat geopend. een fenomeen wat in nederland vaker opduikt. kijk op: http://www.rtvnh.nl/nieuws/80861/%26%23039%3BFietsers+eerst,+auto%26%23039%3Bs+te+gast%26%23039%3B

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl