« Museum voor de oudere technieken | Hoofdmenu | Wonen in de wolken: de Aeromodeller II »

26 januari 2009

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Kim

(1)

fijn, om eindelijk een uitgebreid, volledig, kritisch 'stand van zaken' te lezen over groene energie

bert

(2)

hmm.. ik mis op de plaatjes de kabel van Eemshaven naar Noorwegen, die bijzonder lucratief is voor Nederland en er is zelfs sprake van een tweede kabel erbij te leggen..
In China is een project aan de gang met 800kV HVDC van Siemens, waarom zie ik dat niet terug?
En in Rusland en zweden worden toch al jaren 750kV HVAC lijnen gebruikt? waarom kan dat niet in de rest van Europa? dan hoef je de infrastructuur alleen maar op te waarderen naar een hogere spanning.

Als we groen willen worden moeten we toch echt vandaag beginnen met dat windpark op zee en een dc-ring eraan. Lokale opwekking is zeker ook noodzakelijk, kijk naar Duitsland daar is het zeer succesvol.
mensen gaan alleen maar meer stroom verbruiken, airco's, flatscreens, elektrische fiets, elektrische auto, mobieltjes, laptops, etc. etc.
Als je nou elektrische auto's heb, dan kan je daar stroom pieken mee opvangen. want opwekking is één ding, maar hoe gaat dat als iedereen bedenkt dat het licht aan moet? zakt de spanning dan in omdat er niet extra capaciteit bijgeschakeld kan worden? opwekking is niet het probleem, het verbruik is niet constant dat is het probleem, een kolencentrale zul je altijd moeten hebben zolang je pieken op moet vangen.

kris de decker

(3)

Bert: HVDC bestaat al sinds 1954 en er ligt wereldwijd in totaal al voor 70 GW capaciteit aan gelijkstroom-kabels (op de kaart van Europa staan er trouwens enkele afgebeeld, in zwarte kleur). In vergelijking met de totale hoogspannings-infrastructuur is dat echter peanuts. Dat er al een paar liggen neemt niet weg dat er voor dit soort grootschalige plannen honderdduizenden kilometers nieuwe lijnen moeten worden aangelegd.

jan

(4)

Het is een aardig verhaal, maar het feit blijft bestaan dat we natuurlijk nooit al ons verbruik uit de woestijn gaan halen. Er zal altijd een gedeelte "lokaal" geproduceerd worden. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in lokale en regionale opslag van energie om pieken in het verbruik op te vangen. Ook zijn er andere interessante oplossingen om stroomverbruik te verminderen.

Apparaten die reageren op schommelingen in de spanning van het elektriciteitsnet. Een koelkast die uitschakelt als de waterkoker aangaat. Dat spaart "overcapaciteit" in het netwerk en bespaart dus energie. Ik kan me voorstellen dat er vrieskasten komen die alleen koelen als er zonneenergie geproduceerd wordt in een huishouden of als hij warmer wordt dan -10 of zoiets.

Het verlagen van standby gebruik. Kijk eens op www.stopstandby.nl dat scheelt elke dag zonder grote opoffering heel veel kWh en over heel Europa een paar centrales.

Ook klinkt het allemaal natuurlijk als enorm veel vierkante kilometers, maar dat valt natuurlijk best mee want we praten over 1 of 2 extra lijntjes door Nederland.

Regionale opslag van energie door lucht te comprimeren en op te slaan in oude gas of zout velden, water een stuwmeer inpompen, zout verwarmen (kan ook elektrisch)

Voorlopig zijn de huishoudens (in Nederland) nog niet zelf voorzienend en met het huidige "beleid" duurt dat ook nog wel even.

Over 5-10 jaar bereiken we in Nederland "grid parity" voor PV, dan komen pas de eerste eerste problemen. Voor de zonneboiler geldt dat deze al enige jaren rendabel is en die zien we ook niet op ieder dak liggen dus het kan nog even duren voordat we moeten investeren in nieuwe transport netwerken. Verder geldt natuurlijk dat voor energie die we zelf produceren en tegelijkertijd consumeren er geen transport verliezen zijn, dat scheelt alvast weer....

Piet

(5)

Heel interessant, hoewel we die windmolens op zee ook niet te snel mogen afschrijven. Voor Belgie, Nederland en het VK lijkt dat de enige mogelijkheid om op ietwat grote schaal groene energie te produceren. En het feit dat die gebieden niet bevist kunnen worden zou inderdaad heel positief kunnen uitdraaien. Voor de vogels is het wel een ramp.

Kleine reactie ivm de titel: "100% groene stroom". Het verlies op transportlijnen maakt groene stroom niet minder groen, het blijft 100% groene stroom. Het "verlies" bij wind-energie is dat je wat meer wind gebruikt voor dezelfde stroom bij de eindgebruiker, dat is niet relevant.

Het verlies van 2/3 op de electriciteitsproductie dat je aanhaalt (nogal een hoge schatting) geldt natuurlijk alleen voor electriciteit van fossiele oorsprong, dat is ook niet relevant voor wind of hydro-electriciteit.

piet vermeersch

(6)

Ik prefereer toch de productie van energie op de plaats van verbruik. Natuurlijk moet er een opvangnet voor piekverbruik blijven bestaan, maar ik denk dat het verlies bij energietransport onderschat word.
Elektriciteit: Het omzetten van elektriciteit van hoge voltages naar lagere brengt toch verlies mee evenals de talrijke transformatoren in onze gebruikstoestellen (warmte)? En is er niet altijd verlies door de leidingen?
Zou een bijkomend lagespanningsnet in huis geen oplossing zijn? Vooral voor de stroom die we zelf produceren (zonnepanelen) Bij praktisch alle apparaten horen tegenwoordig transfos(gsm's, laptops, halogeenlampen ed)
Ook de veiligheid van hoogspanningslijnen voor de gezondheid baart zorgen(onlangs iets over gelezen, maar kan het niet terugvinden)
gas: Naast de verliezen door lekkages (3à5 percent voor de russisse leidingen, en metaan is een veel groter gevaar voor de opwarming van de aarde dan co2) moet de druk ook op peil gehouden worden,om de 100km door gasgestookte installaties of elektriciteit
Olie: olietransport brengt ook verlies mee (tankers, leidingen)En de raffinage.
Ik denk dat elke kilowatt die we thuis produceren (of op het werk) of besparen wel degelijk een goed effect heeft op de wereld.
ps. ik ben geen specialist maar enkel een ongeschoold vrijdenkend mens.
groetjes, piet

Koen Vandewalle

(7)

Prachtig uitgecijferd. Hebben we hier op het continent een instantie met beslissingsmacht om dit te realiseren?

CSP zou ook van Afrika het machtigste continent kunnen maken. Het zal er mogelijks beter wonen en werken zijn dan in Europa ?

kris de decker

(8)

Dat is uiteraard de derde mogelijkheid: allemaal in de Sahara gaan wonen. Dan is het transport-probleem opgelost. Het is zo gek nog niet: in het trans-csp rapport staat dat een deel van de opgewekte zonne-energie ook ter plaatse kan worden gebruikt voor de ontzilting van zeewater, zodat de woestijn kan vergroenen.

Piet

(9)

Koen: Als de rijkdom van een land bepaald zou worden door de natuurlijke bronnen, dan zou Afrika nu al het rijkste en machtigste continent zijn.

Kris: De woestijn vergroenen met ontzilting van zeewater zal wel wat meer energie kosten dan de energie transporteren naar een gebied waar het van nature al regent.

Erik

(10)

Ik denk dat decentrale opwekking toch nog een aantal voordelen heeft. Ten eerste afhankelijkheid van regeringen en überkapitalitsche bedrijven. Willen we echt voor de energie levering volledig afhankelijk zijn van, ik noem maar iets, Sudan? Of leren we van de huidige situatie waarbij we bijna volledig afhankelijk zijn (gemaakt) van een paar grote bedrijven uit landen met een op zijn minst dubieuze politieke situatie zoals Saudië Arabië of Rusland.

Misschien is het ijdele hoop ooit nog terug te keren naar een situatie waarbij je als mens niet volledig afhankelijk bent van de grillen van de politiek en grote bedrijven. Maar met gedecentraliseerde elektriciteits/energiewinning kunnen we (als particulier) allicht iets van onze onafhankelijkheid terug krijgen.

Ik kan niet verwachten dat ik met mijn huidige energie verbruik spoedig in deze situatie zal verkeren. Maar decentrale energieopwekking als onderdeel van een totaal pakket van maatregelen, die voornamelijk energie moeten besparen, kunnen er op termijn misschien voor zorgen dat ik op zijn minst ten dele iets van mijn vrijheid terug win.

En als eerste smijt ik die 2,5 mtr plasma eruit!

Politiek en ethisch gezien ben ik voor decentrale opwekking maar. technisch gezien denk ik dat je volledig gelijk hebt en grootschalige productie efficiënter, goedkoper en waarschijnlijk beter voor het milieu is.

ward

(11)

Kleine opmerking:

"Per duizend kilometer gaat er over een hoogspanningsleiding ongeveer 15 procent van de elektriciteit verloren, wat voor een afstand van 3.000 kilometer neerkomt op een verlies van 45 procent."

Moet dit niet zijn: over 3.000 km gaat dan 58% verloren ? (100 x 0.75 x 0.75 x 0.75 = 100 x 0.42 = 42% overblijvende energie = 58% verlies)

Nog een andere bedenking: wanneer het gaat over de nadelen van windmolenparken heb ik nog nooit bedenkingen gelezen of gehoord over de invloed van het onttrekken van windenergie op het milieu. Het kan toch niet anders dan dat, als wind op *grote schaal* wordt 'weggenomen', dit bijvoorbeeld invloed zal hebben op o.a. de trek van vogels, de verspreiding van stuifmeel e.d. Ik noem zo maar ongefundeerd wat, er zijn ongetwijfeld belangrijke milieu-aspecten die beïnvloed worden waar we geen idee van hebben.
Enkel 'Bergen Magazine' (n°2 december 2009,pag 6) merkt op dat:
'...Groene energie, in de zuivere zin van het woord, bestaat niet. Wanneer wij energie gebruiken onttrekken we die altijd aan onze omgeving. Zo zijn de wetten van de fysica. De bouw van windmolens heeft een zware impact op de directe omgeving, een stuwing van een bergbeek verstoort de natuurlijke waterhuishouding, en ga zo maar door...'

Misschien nuttig om ook eens een artikel aan te besteden?

jan

(12)

@ ward: als er 15% verlies per 1000 km komt dan is het verlies over 3000 km 100% x 0.85^3= 61.5 % dus dat is 38.5% verlies. Daarboven op hoe lager de spanning (want er is al wat verloren) hoe lager het verlies ;)

vandoorne marc (ind ing mechanica-elektriciteit)

(13)

Korte overweging over windturbines op zee. Alle elektriciteit die ze opgewekt hebben zal dan nodig zijn voor onderhoud (en groot deel reeds vooraf opgebruikt om ze te maken). Enorme en kostelijke masten en tandwielkasten vragen altijd zeer veel onderhoud (of veel werk voor verdere generatie tandwielbouwers) en speciale schepen die nodig zijn voor dat werk op volle zee.

Edwin

(14)

Ik vind dat op alle nieuwbouwdaken van woningen en bedrijfshallen, zonnepanelen moet worden geplaatst en bij nieuwe bedrijfsterreinen grote windmolens geplaatst gaan worden. Je hebt dan al een goed begin voor een co2 neutraal idee.

Serge Pollé

(15)

Als het op energiezuinige huizen aankomt is Belgie een heel slechte leerling!!!!
Een aantal jaren geleden kreeg men serieuze subsidies om zonnepanelen te plaatsen, had men dit in isolatie gestoken dat had men heel wat energiezuininge huizen gehad.
Fotovoltaise zonnepanelen zijn de kers op de taart , nu ziet men veel oudere huizen met zonnepanelen die niet voldoende geisoleerd zijn wat zonde is!!!
Passiefhuizen is nog een stapje verder en heeft men nog maar een fractie energie nodig!!!!

Men moet een groot deel van de bevolking leren bewust maken dat de verkwisting van energie zo niet langer kan doorgaan, energiezuinige toestelllen kopen,lokaal groenten-fruit eten enz.
Als men hier geen halt aan roepen gaat onze honger naar energie alleen maar groter worden en ook steeds duurder!!

Pa van duijn

(16)

Als bij tankers met hulpzeil onderwater vennen of propellers bevestigt aan de tanker ,kan je stroom genereren,dan bespaar je misschien minder brandstof maar wek je wel stroom op!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl