« Informatie schaadt het milieu | Hoofdmenu | »

19 november 2007

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Giwreh

Een zeer pertinente analyse van het "kader".
Hier komt nog bij, dat de grootste schepen de meest vervuilende brandstoffen gebruiken. (En bvb pas op iets properder brandstof overschakelen wanneer ze territoriale wateren "met strenge regelgeving" binnenvaren. (En zelfs dan)
Waar las ik ook weer, dat de scheepvaart méér bijdraagt aan de luchtvervuiling op aarde, dan de industrie op land ?
..
De 'oncontroleerbare energiebronnen' (= productie kan niet gecontroleerd voldaan worden op de vraag) zoals wind en zon, zorgen voor het sneeuwbal probleem van noodzakelijk batterijproductie om te voorzien in buffertijd tussen productie en vraag. Zowel de mijnbouw voor, als de productie van batterijen zijn milieu problemen van éérste orde en gaan in stijgende lijn. 1/ Hoe MEER zonne/wind energie, hoe méér batterijen noodzakelijk worden, oh ironie. 2/ En gaat samen met de noodzaak om het electriciteitsnet te beveiligen tegen zon/wind-dropouts via snelstartenede EXTRA aardgascentrales (zogenaamde 'runners' op het net, van +- gelijke capaciteit !!) en diezelgroepen (bij de privé verbruikers/afnemers). Dus, tweede ironie : hoe méér wind/zon-energie, hoe méér snelstartende EXTRA kleine fossiele brandstof productiegroepen er bij 'moeten' komen.
(Batterijen zijn nutteloos inzake drijfkracht voor de industrie, inbegrepen trein/metro/tram netwerken)
Het aantal energie-ketengerelateerde notas is trouwens héél lang, er zijn er nog dozijnen andere.
..
Taaldwaling :
Overigens is in het Nederlands taalgebied een fatale begripsverwarring geslopen. Als men het in het Engels heeft over 'sustainable' (vakliteratuur) dan wordt dit in het grootste deel van de gevallen fout vertaald als 'duurzaamheid' (wegens onbegrepen modewoord, en de HOLLANDSE woordenboeken gaan reeds méé in dat foutief woordgebruik, het Zuid-Nederlands verzet zich daar tegen.. :-) ..) Sustainable betekent echter 'draagkrachtig', en 'duurzaam' is daarvan slechts één enkel aspect. Duurzaam, in correct Engels, is 'durable', en betekent 'een lange levensduur hebben'. Niet méér, en ook niet minder. Een duurzame wasmachine haalt bvb 38 jaar onbekommerde werking. Een wasmachine met een A++ energieverbruik maar die na 12 jaar (gepland..) om zeep is noemt men duurzaam in de marketing, maar ze is dat in geen enkel geval. Ze wordt 3 x méér geproduceerd en verscheept, dan die andere. 3x meer grondstoffen, 3x meer productie en transport energieverbruik. Nagenoeg géén enkel product dat onder het marketing lablel 'duurzaam' wordt verkocht, IS het ook. Als een product 3 x langer meegaat, MAG het meer kosten. En KAN het in Europa geproduceerd worden... als de minimaal te verwachten levensduur kan en mag bewezen worden !
Food for Throught.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.


Abonneer

Offline lezen

  • LTM-boek-nederlandstalig

De Hefboombijl